Yönetim
Prof. Dr. M. Emin ARAT

Rektör
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Tel: +90 216 414 05 45

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU
Tel: +90 216 414 05 45

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol ÖZVAR

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Erol ÖZVAR
Tel: +90 216 414 05 45

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet AKALIN

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet AKALIN
Tel: +90 216 414 05 45

Yönetim Kurulu
Prof.Dr. M. Emin ARAT Rektör
Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Erol ÖZVAR Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet AKALIN Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Ramazan ÖZEY Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mahir GÜNDAY Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Meral ÜNAL Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. İnci Deniz ILGIN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mehmet Emin ARTUK Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Şehamet BÜLBÜL İktisat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ali KÖSE İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Selma ULUS İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ İşletme Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Murat DOĞRUEL Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr.Ahmet İrfan YÜKLER Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ahmet İrfan YÜKLER Teknoloji Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ömer GÜNAL Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mine Gülden POLAT Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Recep BOZLAĞAN Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mustafa ÖKSÜZ Üye
Prof.Dr. Talip KÜÇÜKCAN Üye


Senato Üyeleri
Prof.Dr. M.Emin ARAT Rektör
Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Erol ÖZVAR Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet AKALIN Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Ramazan ÖZEY Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mahir GÜNDAY Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Meral ÜNAL Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. İnci Deniz ILGIN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mehmet Emin ARTUK Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Şehamet BÜLBÜL İktisat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ali KÖSE İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Selma ULUS İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ İşletme Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Murat DOĞRUEL Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mine Gülden POLAT Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Recep BOZLAĞAN Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ahmet İrfan YÜKLER Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ahmet İrfan YÜKLER Teknoloji Fakültesi Dekanı V.
Prof.Dr. Ömer GÜNAL Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof Dr. Cemal YILDIZ Atatürk Eğitim Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Hesna Sazak ÖVEÇOĞLU Dişhekimliği Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN Eczacılık Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Zikri ALTUN Fen Edebiyat Fakültesi Senato Üyesi
Doç.İdil AKBOSTANCI Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr.Mehmet AKMAN Hukuk Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Neslihan OKAKIN İktisat Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. İlyas ÇELEBİ İlahiyat Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Ömer AKGİRAY Mühendislik Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Mehveş TARIM Sağlık Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA Siyasal Bilgiler Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. H. Selçuk VAROL Teknik Eğitim Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. M.Osman ISIKAN Teknoloji Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Mehmet Akif İNANICI Tıp Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Turkan Uğur DAİ İletişim Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Muzaffer DARTAN Avrupa Birliği Enstitü Müdürü
Prof.Dr. Suat OKTAR Bankacılık ve Sigortacılık Enstitü Müdürü
Prof.Dr. Ayşen BAKİOĞLU Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü
Prof.Dr. Uğur YAHŞİ Fen Bilimleri Enstitü Müdürü
Prof.Dr. Neşe İMERYÜZ Gastroenteroloji Enstitü Müdürü
Prof. Nilüfer Ergin DOĞRUER Güzel Sanatlar Enstitü Müdürü
Prof.Dr. Mustafa İbrahim ZİYAL Nörolojik Bilimler Enstitü Müdürü
Prof.Dr. Talip KÜÇÜKCAN Ortadoğu Araştırmaları Enstitü Müdür
Prof.Dr. Feyza ARICIOĞLU Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür
Prof.Dr.Fatma Gülruh GÜRBÜZ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
Prof.Dr. Gülşen SEYHAN ALIŞIK Türkiyat Araştırmaları Enstitü Müdürü
Doç.Dr.Fulya ERLÜLE Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr. Erişah ARICAN Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr. Hasan Birol ÇOTUK Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
Doç.Dr. Gülden SINMAZIŞIK Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç.Dr. Yaşar KABATAŞ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü V.
Prof.Dr. Ahmet İrfan YÜKLER Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y.O.Müdür V.
Prof.Dr. Mustafa ÖKSÜZ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr. Harun DUMAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mehmet OKTAV Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

^