Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans SCPO4003 Administration Publique en Turquie Zorunlu 7 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Genel ve akademik yönetim boyutlarıyla Türk kamu yönetiminin bugünkü yapısını irdelemektedir. Türkiye’nin yönetim yapısı hukuksal değil, tarihsel ve yönetim bilimi temelinde kavramsal yaklaşımla ele alınması ve değerlendirilmesi.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Tarihsel gelişme, siyasal yapı, anayasal sistem, merkezi yönetim, taşra örgütlenmesi, yerel yönetimler, yönetim alanları, kamu personeli, güncel kamu reformları, özelleştirme ve yerelleştirme politikaları, bölgesel-küresel etkiler.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) ERYILMAZ, Bilal, Kamu yönetimi: düşünceler-yapılar-fonksiyonlar-politikalar, Umuttepe Yayınları, 2015 2) POLATOĞLU, Aykut, Kamu Yönetimi Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, ODTÜ, 2003 3) Ders notları

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Yönetim alanındaki güncel gelişmeleri tarihsel-toplumsal özellikleriyle değerlendirebilir.
  • Türkiye’nin anayasal, toplumsal ve siyasal yapısının özelliklerini tanır.
  • Türkiye’nin merkez, taşra ve yerel yönetim yapısını tanır.
  • Edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Genel Çerçevesi Türkiye’nin Tarihsel veToplumsal Özellikleri
2 Türk Kamu Yönetiminde Anayasal Özellikler - Temel Anayasal İlkeler
3 Türk Kamu Yönetiminde Merkezden Yönetim(Karar ve Yürütme Organları)
4 Türk Kamu Yönetiminde Cumhurbaşkanlığı, Başbakan, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar
5 Türk Kamu Yönetiminde Bakanlık Yapısı - Örgütsel Kuruluş
6 Türk Kamu Yönetiminde Yönetişim Kurumları: Üstkurullar
7 Türk Kamu Yönetiminde Yeni Kamu Yönetimi
8 Ara Sınav Haftası
9 Türk Kamu Yönetiminde Reform
10 Türk Kamu Yönetiminde Mülki Yönetim
11 Türk Kamu Yönetiminde Merkezden Yönetim
12 Türk Kamu Yönetiminde Yerel Yönetimler
13 Türk Kamu Yönetiminde Yönetişim Kurumları: Kalkınma Ajansları
14 Türk Kamu Yönetiminde Kamu Denetimi
15 Türk Kamu Yönetiminde Kamu Personeli
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 45 45
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi