Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - 2015 MGT4082 Advanced innovative Design Management for Entrepreneurship Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Mühendislik ve teknolojik problem çözme yöntemlerini; inovatif ve yaratıcı problem çözme, karar, analiz, tasarım ve süreçlerini öğrencilere kavratmayı ve uygulatmayı hedefler.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Mühendislik ve teknolojik problem çözme yöntemlerini; inovatif ve yaratıcı problem çözme, karar, analiz, tasarım ve süreçlerini öğrencilere kavratmayı ve uygulatmayı hedefler.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. STRATEGIES FOR CREATIVE PROBLEM SOLVING, Fogler, H.S., LeBlanc, S., E.,, 2th Ed., 2007, Prentice Hall PTR ISBN 978-0130082794 2. INTRODUCTION TO ENGINEERING DESIGN, McNeill, B. W., Bellamy, L., Burrows, V. A.,2004 3. GENRICH ALTSHULLER, SUDDENLY THE INVENTOR APPEARED

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Özdisiplinli Çalışma Alışkanlığı gösterebilir,
  • Yazılı ve sözlü iletişim yeteneklerine sahiptir,
  • Yaratıcı ve İnovatif çalışabilir,
  • İşbirlikçi şekilde takımlarda çalışabilir,
  • Etkin Problem çözebilir ve mühendislik yeteneklerini kullanarak bir sistemi tasarlayabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Aktif Öğrenme Teknikleri (Örnek; Yapboz Öğrenme)
2 Kampüs Tanıma veya benzer Problemler
3 Problem algılama, potansiyel problem, doğru problem tanımlama, yanlış problem tanımlama
4 Takım ve toplantı gündemi, toplantı tutanağı tutabilme, süreç denetimi, onarım/bakım aşaması gibi etkin takım araçlarını kullanabilme, takım normları geliştirme
5 Problem keşfi, mevcut durum/amaçlanan durum (present state/desired state), Dunker şeması, ifadenin yeniden ifadelendirilmesi (statement restatement), KT problem analizi gibi problem tanımlama tekniklerini tanımlayabilme ve dönem tasarım projesinde kullanabilme,
6 Proje Yönetim yetenekleri, Gantt şeması, Şebeke Diyagramı, Kitlesel ulaşım problemleri (viral pazarlama vs),
7 Etik konuları, emniyetle ilgili hususları, çevresel, sosyal ve kültürel etki konularını dönem tasarım projelerinde uygulayabilme ve değerlendirme,
8 Ara Sınav Haftası
9 Yapılan teknik işleri modern mühendislik araçlarını kullanarak yazılı ve sözlü sunumlar şeklinde aktarabilme, (Her hafta raporlarla yayılmıştır)
10 Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri: Beyin fırtınası (brain storming), SCAMPER (Osborn List) Teknikleri
11 Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri: TRIZ uygulaması-1
12 Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri: TRIZ uygulaması-2
13 Tersine Mühendislik Uygulaması
14 Dönem Projesi Revizyon
15 Proje Pazarı.
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 15 15
Proje ve Hazırlığı 11 10 110

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5