Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - 2015 ME4022 Control Systems Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler • sistem tanılamaya ilişkin temel kavram ve yöntemleri öğrenecekler, • çok giriş çıkışlı sistemlerde durum-uzay kontrol teorisinin önemini anlayıp kullanabilecekler, • modern kontrol yöntemleri kullanarak analiz ve kontrolör tasarımı yapabilecekler, • frekans tanım kümesindeki araçların analiz ve tasarımdaki kullanımını kavrayacaklar, • ayrık ve sürekli sistemler için sayısal kontrolör tasarımını öğreneceklerdir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ayrık sistem modellenmesi, sistem tanılama, frekans cevabında Nyquist yöntemi ve kararlılık analizi, açık çevrim ve kapalı çevrim transfer fonksiyonlarıyla döngü şekillendirme yöntemiyle kontrolör tasarımı, otonom sistemler, transfer fonksiyonundan durum uzayına, durum uzayından transfer fonksiyonuna dönüşümler, durum uzayında kontrolör tasarımı, ayrık sistemlerin durum uzay formunda modellenmesi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğrencilere dersi daha iyi anlamaları amacı ile ödev verilecek ve bu ödevler bir hafta sonra toplanacaktır. Ödev sorularından sınavlarda yararlanılabilir.

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Topics in Undergraduate Control Systems Design. Hespanha 2- Modeling, Identification and Simulation of Dynamical Systems. van den Bosch, van der Klauw 3- Control System Design: An Introduction to State-Space Methods. Friedland 4- Linear System Theory and Design. Chen 5- Multivariable Feedback Control, Analysis and Design. Skogestad and Postlethwaite

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Frekans tanım kümesinde SISO sistemler için doğrusal kontrolör tasarlama yetisi.
  • Fiziksel sistemlerin durum-uzayda modellenmesi ve analizi konusunda temel bilgi.
  • Durum-uzayda çok giriş çıkışlı doğrusal kontrolör tasarımı yetisi.
  • Sayısal kontrol sistemleri ve veri toplama konusunda temel bilgi.
  • Doğrusal ayrık kontrol sistemleri tasarımı yetisi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Ayrık zamanlı sistemler ve z-transformasyonu
2 Parametrik olmayan sistem tanılama
3 Parametrik sistem tanılama
4 Parametrik sistem tanılama
5 Frekans cevabı ve Nyquist grafiği
6 Açık-çevrim ve kapalı-çevrim TF ile döngü-biçimlendirme yöntemiyle kontrolör tasarımı
7 Durum-uzay modelleme ve lineerizasyon
8 Arasınav
9 Otonom sistemler ve kararlılık
10 SS ve TF modellerin birbirine dönüşümü
11 Kontrol edilebilirlik, kararlılaştırılabilirlik, tam-durum geribeslemeli kontrol
12 Gözlenebilirlik, sezilebilirlik, gözleyici-tabanlı geribeslemeli kontrol
13 Optimal kontrole giriş ve LQR
14 Ayrık/sayısal sistemlerin durum-uzayda modellenmesi
15 Durum kestirici ve Kalman filtresi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 24 24
Proje ve Hazırlığı 1 24 24
Ödev ve Hazırlığı 5 12 60
Final ve Hazırlığı 1 29 29

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5