Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans LAW1028 Droit Constitutionnel Zorunlu 2 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Anayasa hukukunun temel kavramlarının öğretilmesi ve Türkiye'de anayasaların karşılaştırmalı analizi

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Birinci bölümde Anayasa hukukunun temel kavramlarını verdikten sonra, ikinci bölümde Türkiye'deki anayasal hareketleri ve bu bağlamda 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarını incelemektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders sunumu

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anayasa Hukuku / İsmet GİRİTLİ , Jale SARMAŞIK Droit Constitutionnel et Institutions Politiques / Jean Paul JACQUE

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı olması gerektiğinden hareketle, ülkede demokratik bir rejim kurulmasına öncülük edeceklerdir.
  • En iyi seçim sistemini uygulayarak hak eden milletvekillerinin seçilmesini sağlayacaklardır.
  • Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimini titizlikle gerçekleştireceklerdir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Devlet kavramı ve unsurları
2 Devletin kökeni hakkında teoriler
3 Devlet şekilleri , Monarşi ve Cumhuriyet
4 Devlet şekilleri - Üniter devlet , federal devlet
5 Seçimler, Oy hakkı
6 Oy hakkının şartları ve oy hakkının ilkeleri
7 Seçim sistemleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Anayasa kavramı
10 Anayasanın yapılması ve asli kurucu iktidar
11 Anayasanın değiştirilmesi ve tali kurucu iktidar
12 Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi
13 Denetim organları ve türleri (a priori denetim - a posteriori denetim)
14 Anayasaya uygunluk denetiminin yolları, Temel hak ve hürriyetler
15 Çalışma haftası
16 Yarı Yıl Sonu Sınavı
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 6 84
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi