Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans ECON4070 Economie Mondiale Zorunlu 8 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Küresel iktisadi değişimlerin sebeplerinin, küresel krizlerin ve küresel ekonominin genel durumuna dair analizlerin değerlendirilmesi

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

-

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

G.Elmas (2001), Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Dengesizlikler C. Alpar ve M.T. Ongun (1985), Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar R. Allen, P. Fortin, C. Jacquet, Brève histoire de l'économie mondiale

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Dünya ekonomisinin genel durumunu değerlendirmek ihtiyaç duyulan araçları tanır.
  • Karşılaştırmalı bir yaklaşımla iktisadi değişimlerin sebeplerini kavrar.
  • Küresel ekonomik krizlerin çeşitlerini tanır ve sebeplerini öğrenir.
  • Uluslararası para sisteminin işleyişini kavrar ve döviz kuru sistemlerini ayırt eder.
  • Küreselleşmenin küresel iktisat üzerindeki etkilerini analiz eder ve az gelişmişlik olgusunu kavrar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Geçmişten Günümüze Üretim İlişkileri, Üretim Araçları ve Yönetim Yapısı Geçmişten Günümüze Üretim İlişkileri, Üretim Araçları ve Yönetim Yapısı
2 Dünya Ekonomisi İçerisinde Ulusal Ekonomiler, Genel Bir Değerlendirme
3 Küreselleşme Olgusu, I. Ve II. Küreselleşme Evreleri ve Küreselleşme Ölçütleri
4 II. Dünya Savaşından sonra Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kuzey/Güney II. Dünya Savaşından sonra Uluslararası Yeniden Yapılanma
5 Küreselleşme Süreci ve Bölgesel Dengeler
6 Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve Yerel Yönetim Anlayışındaki Değişimler
7 Dış Ticaret Politikasının Politik İktisadı ve Yeni Korumacı Eğilimler
8 Ara Sınav Haftası
9 Yeni Uluslararası Düzen ve Uluslararası Para Sistemi
10 Dış Ticaret Bilançosu ve Döviz Kuru
11 Döviz Kuru Sistemleri
12 Döviz Kuru Piyasaları ve Sermaye Akımları
13 İktisadi Bütünleşmeler ve Uygulama Örnekleri
14 Uluslar arası Borç Krizi ve Azgelişmiş Ülkeler
15 Küreselleşme, Uluslar arası Ticaret ve Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkeler
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 45 45
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi