Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - 2015 SOC3082 Environmental Sociology Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

The purpose of this course is to familiarize the students with basic topics of Environmental Sociology, a brand new discipline from which interested Engineering students are expected to gain a lot of insight and knowledge.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

This environmental sociology course is designed to provide students with a thorough, comprehensive understanding of the key theories, literature, and issues in environmental sociology. It is most appropriate for Ph.D. students seeking further research in environmental sociology, as well as graduate students and advanced undergraduates with a strong interest in studying the environment/society nexus.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)GROSS, Matthias & HEINRICHS, Harald (Ed.) (2009). Environmental Sociology: European Perspectives and Interdisciplinary Challenges, Springer Science + Business Media, Heidelberg ● London ● New 2)Mc CARTHY, Deborah & KING, Leslie (Ed.) (2009). Environmental Sociology from Analysis to Action, Rowman & Lıttlefıeld Publıshers, Inc. Lanham • Boulder • Toronto 3)MORAN, Emilio F. (2010).Environmental Social Science: Human–Environment Interactions and Sustainability, John Wiley& Sons Ltd, West Sussex, United Kingdom. 4)SCHELWALD-van der KLEY, Lida & REIJERKERK, Linda (2009). Water: A way of Life, Sustainable Water Management in a Cultural Context, Taylor & Francis Group, London, UK.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri BÜLENT EKİCİ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Explain Environmental Sociology, in your own wording, as a merging of Sociology and the environment.
  • Discuss some big disasters as a lesson to humanity.
  • Discuss urbanization as a menace to ecology.
  • Enumerate the leading contemporary environmental sociologists.
  • What was the philosophy of nature advocated by early sociologists?

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sosyolojinin kurucusu olan Lester Frank Ward tarafından önerilen Doğanaın felsefesi Sosyolojinin Kurucusu olan Lester Frank Ward tarfından önerilen Doğanın felsefesi
2 Kapitalizmin Sosyalizm ve Karma Ekonomi Sistemleriyle Karşılaştırılması. Sosyoloji nedir? Çevre Nedir? O halde Çevre Sosyolojisi nedir?
3 Dersler Olarak Büyük Afetler: Union Carbide'ın Bhopal'teki gaz sızıntısı, Hindistan (1984). Tanker felaketi, Alaska'daki bozulumlu deniz suyunu etkiliyor (1989). Katrina Kasırgası New Orleans'ta kırma kınakları (2005).
4 Erken sosyologlar yalnızca doğanın sömürüsünü tercih ettiler. Erken sosyologlar yalnızca doğanın sömürüsünü tercih ettiler.
5 Doğa Karşı Menace Olarak Kentleşme ve Sanayileşme. Robert Ezra Park'ın katkısı.
6 Ulrich Beck, Alandaki Bir Dev ve İzlenimleri. Ulrich Beck, Alandaki Bir Dev ve İzlenimleri.
7 Çevresel Sosyolojinin Öncüsü Alan Schnaiberg ve Durum Üzerine Eleştiri Olarak Üretim Metaforu Koşu Bandı.
8 Ara Sınav Haftası
9 Kirlilik Sorunlarının Disiplinlerarası Olması, Sosyal Bilimler ve Fizik Bilimleri Arasında İşbirliği Gerektirmektedir.
10 İnsan Ekolojisi, Sosyal Ekoloji, Kültürel Ekoloji ve hatta Kültürel Psikoloji: Hepsi Kuzen Disiplinidir.
11 Çevrenin Sosyal Yapısı.
12 Çevreciliğin Uzak Tarihi: Orta Çağ Arap Edebiyatı ve İngiltere Kral Edward.
13 Birçok Katkı Sahibi olan Büyüyen Bir Felsefe Olarak Çevreci.
14 Kirliliğe karşı mücadelede bireysel katkılar. Kirliliğe karşı mücadelede bireysel katkılar. Kirliliğe karşı mücadelede bireysel katkılar.
15 Medyanın Sağlıklı Bir Ortam Nedenine Bağlılığındaki Rolü.
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Arasınav ve Hazırlığı 1 24 24
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5