Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans SCPO3023 Etudes Féminines Zorunlu 5 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Cinsiyetçiliği ortaya koymak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Modernizmden postmodernizme dünyada cinsiyetçiliğin değerlendirilmesi

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. Yaraman, Türkiye'de Kadınların Siyasal Temsili Dişiliksiz Siyaset -Bağlam Yayınları, İstanbul, 2015. A. Yaraman, Resmi Tarihten Kadın Tarihine -Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001. P. Bourdieu, Domination masculine

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Toplumsal cinsiyet kavramını tanır.
  • Ötekini anlayarak demokratik davranış alışkanlığı kazanır.
  • Ataerkil toplum yapısının farkına varır.
  • Egemenlik ilişkilerinin farkına varır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Toplumsal cinsiyet nedir?
2 Özel olan politiktir
3 Kadın mücadelesi tarihi 1: Birinci dalga kadın hareketi
4 Kadın mücadelesi tarihi 2: İkincidalga kadın hareketi
5 Kadın mücadelesi tarihi 3: Post-feminizm
6 Gündelik hayatın cinsiyetçiliği
7 Sembolik şiddet
8 Ara Sınav Haftası
9 Siyaset ve kadın
10 Çalışma hayatında kadın
11 Eğitimde kadın
12 Kadına yönelik şiddet
13 LGBTİ mücadelesi
14 Erkeklik çalışmaları
15 Ders Çalışma Haftası
16 Yarı Yıl Sonu Sınavı
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 5 70
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5