Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans FNCE3010 Finance Publique Zorunlu 6 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencilere kamu yönetiminin önemli bir bölümünü oluşturan kamu mali yönetimi alanında ihtiyaç duyacakları temel bilgileri vermek, kamu gelir ve giderlerindeki değişikliklerin mikro iktisadi ve makro iktisadi düzeylerde ortaya çıkacak olası etkilerini tahmin edebilmelerini sağlamak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Önemli bir iktisat politikası aracı olan kamu bütçesinin gerek gelir gerekse gider ayaklarını derinlemesine analiz eden ve bu sayede kamu kesiminin ulusal ekonomideki yerinin anlaşılmasını sağlayan bir içerik oluşturulmuştur.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Derslerde aktif katılım (soru/cevap), haftalık bazda bireysel çalışmalar, ara sınav ve final sınavı.

Staj Durumu

YOK.

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Jacques Percebois, "Economie des Finances Publiques", Armand Colin, 1991. 2. Yves Crozet, "Analyse Economique de l'Etat", Armand Colin, 1997.

Dersin Web Sayfası

YOK.

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Kamu kesiminin yapısını ana hatlarıyla belirtebilmek.
  • Kamu harcama ve gelir politikalarını etkileyen faktörleri açıklayabilmek.
  • Kamu harcama ve gelir politikalarının sonuçlarını tartışabilmek.
  • Kamu bütçesinin ekonomik, siyasi ve hukuki boyutlarını ayrıştırabilmek.
  • Türkiye’de bütçelerin hazırlanmasını, uygulanmasını ve denetlenmesini analiz edebilmek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Maliye ilminin esasları
2 Kamu ekonomisi
3 Kamu giderleri
4 Kamu gelirleri
5 Verginin tanımı ve vergilemeye ilişkin bazı ana kavramlar
6 Vergilerin sınıflandırılması ve vergileme ilkeleri
7 Vergilemeye ilişkin bazı teknik ve kavramlar
8 Ara Sınav Haftası
9 Vergi yükü ve verginin yansıması
10 Vergi sistemleri ve vergi türleri
11 Vergilerin ekonomik ve sosyal etkileri
12 Devlet borçları
13 Bütçe teorileri, bütçe ilkeleri, bütçe sistemleri
14 Türkiye’de bütçe çeşitleri ve bütçe süreci
15 Maliye politikası
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 3 45
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi