Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - 2015 CAS1061 Geometric Origami Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu derste origami modelleri yapılacak ve bu modellerin altyapısındaki matematik çalışılacaktır. Derste keşif bazlı ve ucu açık problemler çalışılacaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kağıt katlama ve rakam teorisindeki konular, kombinatorik ve geometri arasındaki ilişkiler çalışılacaktır. Bu ders aşağıdaki konuları içerecektir: Temel geometri: Modellerimizi incelemek için geometriyi nasıl kullanırız? Modelimizin boyutları ile kullandığımız kağıdın büyüklüğü arasındaki ilişki nedir? 30 derece açı nasıl oluşturulur? Açıları üçe bölebilir miyiz? Bir parça kağıdı üçe düzgün olarak nasıl böleriz? Poligon ve polihedra: Origamiyi kullanarak poligon ya da kenar sayısı belli polihedra nasıl oluştururuz? Tüm bunlar birçok ayrı parçayı kullanarak ilginç şekiller oluşturulduğu modüler origami için başlangıç olacaktır. Euler formlülü, renklendirme teoremi, Hamilton döngüsü ve Buckyball sınıflandırılmasını içeren matematik konuları. Düz katlama:

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

ödevverme, sınıf içi aktiviteler, demonstrasyon

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Origami, Plain and Simple by Robert Neale and Thomas Hull.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri BÜLENT EKİCİ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Katlama çizgisi ve açılarını bulabilir.
  • Maekawa Teoremi ve Kawasaki Teoremi hakkında bilgiye sahiptir.
  • Euler Formülü, renklendirme teoremi, Hamilton döngüsü, Buckybell sınıflandırması ve kenar renklendirmesi konularını bilir
  • modelleri analiz etmek için geometriyi kullanır
  • kağıt katlama ve sayı teorisindeki konuları ve kombinatorik arasındaki ilişkileri anlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Origamiye giriş
2 Origami Tarihi (törensel sanattan, çocukların passtime, sanat biçimine)
3 Kağıtların ve katlanmanın fiziksel ve geometrik özellikleri
4 Kağıtların ve katlanmanın fiziksel ve geometrik özellikleri
5 Matematiksel modelleme ve mühendislik tasarımı
6 Matematiksel modelleme ve mühendislik tasarımı
7 Sanatla zanaat; Sanat ve zanaat tekniği; Figüratif vs soyut
8 Ara Sınav Haftası
9 Modüler origami ve büyük ölçekli yapılar inşa etme
10 Fraktallar ve mozaikler: "matematiksel sanat"
11 Bilgisayar algoritmaları, arama ve optimizasyon; Bilgisayar destekli tasarım
12 Origami özel türleri: pureland, box-pleating
13 Tasarım spesifikasyonu ve verilerin sunumu (özel örnekler: origami öğretimsel diyagramları)
14 Tasarım spesifikasyonu ve verilerin sunumu (özel örnekler: origami öğretimsel diyagramları)
15 Matematik ispatlar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 22 22
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5