Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans PSIR4004 Géopolitique du Monde Contemporain Zorunlu 8 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Jeopolitiğin temel teorik yaklaşımlarının öğretilerek, pratik düzlemde jeopolitik analiz ve mantık yürütebilme tekniklerini kazandırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu ders, jeopolitiğin tanımlarından yola çıkmakta, jeopolitiğin ana konusu, disiplinlerarası niteliği, milliyetçilik ideolojisi, teori ve stratejiyle ilişkisi, tarihsel gelişimi ve modern jeopolitik kuramları kapsamaktadır. Alman jeopolitiği, kara ve deniz teorilerinin dayandığı anglosakson okul, Fransız jeopolitiği ve 1945 sonrası jeopolitik çıkarımlar anlatılmaktadır. Her teorik dersin sonrasını, bir pratik olarak, farklı temalar çerçevesinde bir jeopolitik analiz takip etmektedir. Bu anlamda jeopolitik analiz yapabilmek için gerekli araçların ve düşünme yöntemlerinin öğretilmesi, jeopolitik analizin çağdaş konularının öğrenimi, dersin içeriğinin bir parçasıdır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Planlanan öğrenme etkinlikleri, özellikle araştırmaya yönelik ödevler vermek, ve harita üzerinde çalışmak üzerine kuruludur. Öğretme yöntemleri, öğrenciye, düşüncesini ifade edebilmesini tanımak, geçmişe ve geleceğe dönük referanslar vererek, öğrencinin jeopolitik olguları doğru bir şekilde konumlandırmasını sağlamaktır.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilal Karabulut, Strateji Jeostrateji Jeopolitik, Ankara: Platin, 2005.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Jeopolitiğin temel kavramlarını öğretmek.
  • Jeopolitiğin temel kuramlarını öğretmek.
  • Teori ve pratik arasındaki bağı kurmayı öğretmek.
  • Jeopolitik mantık yürütmeyi öğretmek.
  • Jeopolitik araştırma yöntemlerini öğretmek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Jeopolitiğin tanımı, temelleri, metodolojisi
2 Alman Jeopolitiği ve Fredrich Ratzel
3 Karl Haushofer
4 Anglo-sakson ekolü ve A. Mahan
5 H. MacKinder
6 J. Spykman
7 Genel bir değerlendirme
8 Ara Sınav Haftası
9 1945 sonrası jeopolitik
10 Zbigniew Brzezinski
11 Samuel P. Huntington
12 Yves Lacostes
13 Sunum haftası
14 Sunum haftası
15 Sunum haftası
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 2 10 20
Sunum ve Hazırlığı 1 15 15
Araştırma ve Hazırlığı 2 15 30
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi