Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans BUS3025 Gestion Contemporaine Zorunlu 5 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Derse katılan öğrencilerin çağdaş yönetim uygulamaları hakkında daha derin bilgi alması ve ekonomi ve rekabet ile yönetim ilişkisini öğrenmesi beklenmektedir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Günümüzün rekabet ve ekonomi koşulları Çağdaş yönetim uygulamalarının ortak yönleri Sistem teorisi ve durumsallık Çağdaş yönetim uygulamaları Peter Drucker ve yaklaşımları Alfred Chandler ve yaklaşımları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğretim görevlisi sunumları ve halka açık firmaların faaliyet raporları analizi

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim görevlisi ders noları

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Yönetim hakkındaki görüşleri tanır.
  • Rekabet ve yönetim teorileri arasındaki ilişkiyi öğrenir.
  • İşletmelerin günümüzdeki amaç ve hedeflerini bilir.
  • İşletmelerin yapıları hakkında daha derin bilgi sahibi olur.
  • Uygulamaya yönelik çeşitli bilgilere de sahip olur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dersin tanıtımı ve beklentilerin açıklanması
2 II. Dünya Savaşı öncesi yönetim bilimlerini etkileyen sosyo-ekonomik konjonktür
3 II. Dünya Savaşı sonrası yönetim bilimlerini etkileyen sosyo-ekonomik konjonktür
4 Modern Örgüt Yapıları
5 Alfred Chandler - Strateji-Yapı ikilemi
6 Peter Drucker I
7 Peter Drucker II
8 Ara Sınav Haftası
9 Theodore Levitt - Marketing
10 Toplam Kalite Yönetimi
11 Tom Peters ve Robert Waterman - Mükemmellik Arayışı I
12 Tom Peters ve Robert Waterman - Mükemmellik Arayışı II
13 Tom Peters ve Robert Waterman - Mükemmellik Arayışı III
14 Kenichi Ohmae - Strateji; Richard Schonberger - İç Müşteri
15 Ders Çalışma Haftası
16 Yarı Yıl Sonu Sınavı
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 10 2 20
Ödev ve Hazırlığı 2 30 60
Rapor ve Hazırlığı 1 5 5
Arasınav ve Hazırlığı 1 5 5
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5