Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - 2015 OB2040 Industrial Psychology Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders, araştırma yöntemleri, personel seçimi, eğitim, performans değerlendirme, çalışan motivasyonu ve iş tatmini gibi endüstriyel / örgütsel psikoloji alanında önemli konularında öğrencilere bilgi sağlamak için tasarlanmıştır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

E/Ö Psikolojide Araştırma Yöntemleri Karar Alma Standartları Personel Kararları örgütsel Öğrenme Performans Yönetimi Örgütler ve Örgütsel Değişim Takımlar ve Takım Çalışması Örgütsel Tutum ve Davranış İş Sağlığı iş Motivasyonu

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders notları, ödev vererek öğretme, tartışma ortamında öğrenme

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)ARGYLE, Michael (1989). The Social Psychology of Work, Penguin Books, London 2)DeLEON, Emmanuelle (1993). Industrial Psychology, Rex Book Store, Manila, Philippines. 3)DECENZO, David. A. and Robbins, Stephen P. (1999). Human Resource Management, sixth edition, John Wiley& Sons, Inc., New York and Toronto.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri BÜLENT EKİCİ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Endüstriyel psikolojinin kuzen disiplinlerini numaralandırır. Endüstriyel psikolojinin kuzen disiplinlerini numaralandırın. Endüstriyel psikolojinin kuzen disiplinlerini numaralandırır.
  • F. Taylor'un Bilimsel Yönetim Teorisini tartışır
  • Bürokrasiden bahsederken ne görmesi gerektiğini bilir.
  • Bu alandaki İnsan İlişkileri hareketi hakkında konuşabilir.
  • Çalışan motivasyonu nasıl daha fazla artırılabileceğini bilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Endüstriyel Psikolojiye Giriş; 1950'lerde Türkiye'de ilgili fikirlerin ilk gerçek gerçekleşmeleri.
2 ş nedir ve neden bugüne kadar çalıştık? (İş sosyolojisine göre bir yaklaşım).
3 Max Weber'in önerdiği gibi İş Organizasyonları ve Bürokrasiyi Bir Erken Model olarak sunmak.
4 Erken Teşkilat Çalışmaları: Taylor'ın Bilimsel Yönetim Teorisi ve Klasik Örgüt Teorisi, Fayol tarafından. Yapı ve zaman hareketi ilişkileri düşünülür. İnsan unsuruna gelince, sadece ekonomik motivasyon henüz bilinmemektedir ve bu nedenle parça bazlı görev başarıları için ödeme yapılmaktadır.
5 Serendipity Örneği: Chicago yakınlarındaki bir elektrik şirketinde Hawthorne Studies ve İnsan Faktörlerinin Keşfi. Elton Mayo'nun takımı bu sonuçlarla şaşırır. Deneyciler tarafından hazırlanan yeni koşullar kadın işçiler için olumlu bir ortam yaratıyor ve Hawthorne etkisi olarak bilinen bu gerçek gerçek soruşturmayı da engelliyor. Bu küçük bir sorundur ve herhangi bir çalışma, ideal değildir. Daha ileri aşamalardaki kendine özgü keşif, ekip dayanışmasının her zaman üretim açısından olumlu olmadığını ortaya koyuyor!
6 İnsan İlişkileri Hareketi, McGregor Yaklaşımı ve Maslow'un İhtiyaçların Ünlü Hiyerarşik Modeli (Piramit).
7 Diğer Motivasyon Teorileri ve İş Doyumu. Maslow'un modeline yaklaşık olarak yaklaşan diğer iki motivasyon teorisi ERG Teorisi ve F. Herzberg Teorisi'dir.
8 Ara Sınav Haftası
9 Victor Vroom'un Beklenti Teorisi ve Stacy Adams Eşitlik Teorisi.
10 Modern Yönetim Anlayışı. Yönetimle İlgili Uluslararası Öykünme ve Düşünceler (Amerikan yolu, Japon yolu ve aradaki Z-modellemesi).
11 İşyerinde Daha İyi İletişim; Iletişim unsurları, iletişim yönleri (yukarı, aşağı ve yan akış). Yanlış anlamaları ortadan kaldırmanın yolları düşünüldü.
12 Örgütlerde Bireysel ve Grup Dinamikleri; Dayanışma, dayanışma, klikler. Çalişma Örgüsünde Çatışma ve Kişisel Uyum.
13 Denetim ve Çeşitli Liderlik Teorileri (Bir yöneticinin / kafa ve gerçek lider arasındaki fark özellikle vurgulanmıştır: Yine, gerçek hayatta herhangi bir modeli% 100 "örnek" olarak gören en gerçek denetçiler liderlerin kombinasyonu olarak kabul edilmektedir ve Muhtelif oranlardaki yöneticiler.
14 Personel Seçimi ve Değerlendirme Teknikleri (belirli performans değerlendirme yöntemlerinin olasılık ve artıları); İş Başında Öğrenme; Örgütlerde Karar Alma (Yaratıcılık yaratan beyin fırtınası ve Delphi tekniği gibi ortak yöntemler).
15 Örgütlerde Karşı Davranış Davranışı ve Bunların Ortadan Kaldırılması İçin Uygun Önlemler; Örgütsel Değişim ve Değişime Karşı Direnç; İşyerinde İyi Maniyerizm.
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final ve Hazırlığı 3 25 75

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7