Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - 2015 INF1001 Information Literacy in Engineering Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu derste mühendislik alanında basılı ve elektronik ortamda bulunan bilgi kaynaklarını tanıma, araştırma ve bu kaynaklara erişim üzerinde durulmaktadır. Bilimsel araştırma süreci, temel araştırma yöntemleri ve akademik yazım teknikleri incelenmektedir. Bu çerçevede konu seçimi, literatür araştırması, kaynakların değerlendirilmesi, kaynak gösterme ve araştırmanın yazılması konuları ele alınacaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu derste mühendislik alanında basılı ve elektronik ortamda bulunan bilgi kaynaklarını tanıma, araştırma ve bu kaynaklara erişim üzerinde durulmaktadır. Bilimsel araştırma süreci, temel araştırma yöntemleri ve akademik yazım teknikleri incelenmektedir. Bu çerçevede konu seçimi, literatür araştırması, kaynakların değerlendirilmesi, kaynak gösterme ve araştırmanın yazılması konuları ele alınacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Everything You Wanted to Know About Information Literacy Edited by Kristin Fontichiaro First Espresso Book Machine Edition | December 2012 University of Michigan Library | Ann Arbor, Michigan Printed by the Espresso Book Machine University of Michigan Library Ann Arbor, MI www.lib.umich.edu

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri BÜLENT EKİCİ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Mühendislik alanında Bilimsel araştırma süreci ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacak,
  • Basılı ve elektronik ortamda bulunan bilgi kaynaklarını tanıyacak, etkin biçimde erişecek ve kullanacak,
  • Geleneksel ve e-kütüphane sistemlerini kullanma becerisini geliştirecek,
  • Pratik uygulamalar ile mühendislik alanında literatürü kullanma yetkinliği kazanacak,
  • Bilimsel yazım tekniğini geliştirecek ve bilimsel etik konusunda farkındalık sahibi olacak.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Ders hakkında temel bilgiler
2 Bilgi, bilgi kaynakları ve bilgi merkezleri
3 Bilgiye erişim stratejileri
4 Mühendislik alanında Türkçe içerikli / Türkiye’deki bilgi kaynakları
5 Mühendislik alanında Türkçe içerikli / Türkiye’deki bilgi kaynakları ile ilgili pratik çalışmalar
6 Mühendislik alanında uluslararası bilgi kaynakları
7 Mühendislik alanında uluslararası bilgi kaynakları ile ilgili pratik çalışmalar
8 Ara Sınav Haftası
9 Web ortamındaki kaynakların değerlendirilmesi
10 Web ortamındaki kaynakların değerlendirilmesi
11 Bilimsel yazının aşamaları ve bölümleri
12 Alıntı yapma ve kaynakça hazırlama ve kaynakça yönetim sistemleri
13 Alıntı yapma ve kaynakça hazırlama ve kaynakça yönetim sistemleri
14 Bilimsel etik, intihal Bilimsel yazımda kullanılan programlar Bilimsel etik, intihal Bilimsel yazımda kullanılan programlar
15 Pratik çalışma
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 22 22
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi