Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - 2015 BUS2005 International Business Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilerin günümüzün birbirine bağlı dünyasında stratejik bakış açıları geliştirerek, bunları, değişen çevre, küresel endüstri, firmanın yetenekleri ve pozisyonu ile bağlayarak, kavramsal araçlarla birlikte anlamasını ve etkili bir biçimde çalışmasını sağlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Şirketler günümüzde pazarlar, lokasyon için kilit aktiviteler, dışkaynak kullanımı, mülkiyet modelleri, organizasyon, ve süreçlerin sınır ötesi yönetimine dair artan bir dizi seçenekle karşı karşıyadır. Bu ders, öğrencilerin günümüzün birbirine bağlı dünyasında stratejik bakış açıları geliştirerek, bunları, değişen çevre, küresel endüstri, firmanın yetenekleri ve pozisyonu ile bağlayarak, kavramsal araçlarla birlikte anlamasını ve etkili bir biçimde çalışmasını sağlar. Bu konunun amacı, iş dünyasının çok katmanlı dünyasında etkili eylem temellerini sağlamaktır. Dersin ilk bölümü, dinamik, küresel bir ortamda ülke ve sektör düzeyindeki fırsatları tanımlamak ve avantajlarını kullanmak için bir çerçeve sağlar. Dersin ikinci bölümünde faaliyetlerine girişme konusunda firma düzeyinde stratejik seçenekleri üzerinde duruluyor. Üçüncü bölümde, birden çok bakış açısının, fonksiyonların ve çok uluslu firmaların çıkarlarını oluşturan zorluklar üzerinde duruluyor.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders notları, ödevler, sunumlar, power point

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ghemawat, Pankaj. Redefining Global Strategy: Crossing Borders in a World Where Differences Still Matter. Boston, MA: Harvard Business School Press,2007 Marian Beise, "Lead markets: country-specific drivers of innovations", Researh Policy, 33 (2004) 997-1018 Kasra Ferdows, "Making the Most of Foreign Factories" (1997). Harvard Business Review, March-April.3.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri BÜLENT EKİCİ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Uluslararası tedarik ve pazarlama zincirinin önemini farkeder
  • Örgütsel zorlukların ve bunun dış kaynak kullanımıyla ilgisinin farkına varır
  • Türkiyede dış kaynak kullanımı hakkında bilgi sahibi olur
  • İşletme birimlerinin farklı lokasyonlarda çalışmasının maliyet, kaynak ve pazarlama avantajlarına etkisini bilir
  • Firmalar için "Ana Üs" unsurlarının avantajlarını bilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tanışma, ders içeriği ve amaçları hakkında konuşma
2 Değişen Küresel Manzara
3 Ulusal ve firma düzeyindeki avantajlar arasındaki bağlantı
4 Yerel güçten küresel avantajlara
5 Küresel iş yapısı inşa etme
6 Sınır ötesi arbitraj ve dış kaynak kullanımı
7 Yeni bölgeler genişleme
8 Ara Sınav Haftası
9 Geç gelenlerin stratejik tehlikelerine karşı hareket
10 Tepkileri ve entegrasyonu yönetme
11 Küresel üretimin entegrasyonu
12 Ürün geliştirmenin entegrasyonu
13 Küresel tedarik ve pazarlama zincirinin entegrasyonu
14 Küresel liderlik
15 Ödev Sunumları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 22 22
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi