Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans SCPO1001 Introduction à la Science Politique Zorunlu 1 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Siyaset Biliminin temel kavramları ve aktörlerinin siyaset biliminin "üst dili" ile sunulması

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Siyaset Biliminin sınırları ve kapsadığı alan

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Jean-Marie Benquin, Science Politique (Political Science), Puf., Paris 1992. Michel Offerlé, Les partis politiques (Political Parties), Puf, Que sais-je?, Paris 2006.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Siyaset bilimi alanının üstdilini tanır.
  • Karşılaştırmalı bir biçimde siyasal ideoloji, sistem ve rejim konusunu tanır ve analiz eder.
  • Siyasal aktörleri (siyasal partiler, baskı gruplarını) tanır.
  • Siyaset biliminde farklı fikir geleneklerini tanır.
  • Siyasal ortamı siyaset bilimi araçlarını ve akımlarını kullanarak analiz eder.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Giriş
2 Siyaset Biliminin sınırları
3 Siyaset Bilimi nedir?
4 Tipoloji Max Weber'in meşruiyet tipolojileri
5 Sistem analizi - David Easton
6 Siyasal kültür
7 Siyasal değişim
8 Ara Sınav Haftası
9 Siyasal gelişmeci yöntem
10 İdeolojiler
11 Liberal demokrasi
12 Otoriter rejim - totaliter rejim karşılaştırması
13 Siyasal propaganda
14 Siyasal partiler
15 Ders Çalışma Haftası
16 Yarı Yıl Sonu Sınav Haftası
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 6 84
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5