Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans SCPO1041 Introduction aux Sciences Humaines Zorunlu 1 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı birinci sınıf talebelerinin beşeri ve sosyal bilimlere entelektüel bir giriş yapmalarını sağlamaktır. Temel amaç, öğrencilerin beşeri ve sosyal bilimlerin temel öğretileri ile donatılması ve buradan hareketle insan gerçekliğini farklı mekan ve zamanlarda kavramalarının sağlanmasıdır. Ayrıca, beşeri ve sosyal bilimlerin temel metodolojik ve bilimsel yaklaşımlarından faydalanarak öğrencilerde demokratik bir düşünce sisteminin temellerinin atılması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Birey-toplum, birey-kültür, Devlet-toplum ilişkilerinin farklı düşünce akımları ve bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde incelenmesi

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Okuma, münazara, tartışma

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Althusser,L., « Idéologie et Appareils Idéologiques d’Etat, in Althusser,L. ; Position 1964-1975, Eds.Sociales, Paris, 1976,pp.67-125. - Aronson,E ;The Social Animal, W.H.Freeman &Company, san Francisco, 1972. - Bourdieu,P.,"Esquisse d'une théorie de la pratique", Editions du Seuil, 2000 - Campeau,R.,Sirois,M.;Rhelaut,E.; Individu et Société, Gaetan Morin Eds., Montreal,2004. - Derrida, J., "L'écriture et la différence", Editions du Seuil, 1967 - Laplantine, F.,"L'anthropologie", Petite Bibliothèque Payot - Lévi-Strauss, C., "Anthropologie Structurale", Agora

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Birey-toplum ilişkilerinin kavranması
  • Birey-kültür ilişkilerinin kavranması
  • Devlet-toplum ilişkilerinin kavranması
  • Güncel politik, sosyal ve ekonomik değişim süreçlerinin farklı düşünce akımları ve kuramlar çerçevesinde kavranması
  • Demokratik tutum ve davranışların kazanılması için kültürel göreceliliği anlama.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Öğrencilerle tanışma ve dersin sunumu
2 Beşeri bilimlere genel giriş
3 Antropoloji ve etnolojiye giriş
4 İşlevselcilik kuramları
5 Yapısalcılık kuramları
6 Sosyal psikoloji
7 Din çalışmaları ve dinler sosyolojisi
8 Ara Sınav Haftası
9 Cinsiyet sorunu ve çalışmaları
10 Sosyal davranışın temelleri
11 Uyum ve itaat
12 Modernite ve post-modernite
13 Oryantalizm kuramı ve çalışmaları
14 Belgesel, dinleti
15 Çalışma Haftası
16 Yarı Yıl Sonu Sınavı
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 28 2 56
Arasınav ve Hazırlığı 1 22 22
Final ve Hazırlığı 1 22 22

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5