Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans SCPO4023 La Ville et la Globalisation Zorunlu 7 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Küreselleşmenin kentler üzerindeki etkilerini incelemek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Küresel kentlerin özelliklerini öğrenmek. Küreselleşmenin kimlik ve kültürel formlara etkisinin anlamak.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Castells, Manuel. La question urbaine. Maspero, Paris, 1975. Castells, Manuel. La Société en réseaux, Fayard, Paris, 2001. Lefebvre, Henri. La Révolution Urbaine, Gallimard, Paris,1970. Première édition LeGates, Richard, T., Stout Frederic (Editors). The City Reader, New York, Routledge, 2011. Sassen, Saskia. The Global City: New York, London, Tokyo, USA, Princeton University Press, 1991. Sassen, Saskia. “Rebuilding the “Global City”: Ethnicity and Space”, Representing the City- Ethnicity, Capital and Culture in the 21st Century Metropolis, A.D. King (ed.), Malesia, 1996. 

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Küreselleşme Kavramını çeşitli yönleriyle anlamak
  • Küreselleşmenin kentler üzerindeki etkilerini öğrenmek
  • Küresel kentlerin ortak dönüşümünü anlamak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Küreselleşme Nedir?
2 Küreselleşmenin Etkileri
3 Küresel Kentin Özellikleri
4 Küreselleşmenin Kente Yüklediği Yeni Roller
5 Küresel Kentlerde Yoksulluk
6 Küresel Kent ve Ayrımlaşma 
7 SMART-Cities, Kent ve Sürdürülebilir Kalkınma
8 Ara Sınav Haftası
9 Küresel Kentlerdeki Ağlar
10 Kültür, Kent ve Küreselleşme
11 Yerelleşme Kavramı
12 Küreselleşme ve Yerelleşme İlişkisi
13 Küresel Kentler ve Kentselliğin Küreselleşmesi
14 Küresel Kentler Hiyerarşisi
15 Kentsel Küresel Mekanın Yeniden Yapılandırılması
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 20 20
Ödev ve Hazırlığı 2 14 28
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi