Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans SCPO3018 Les Nouvelles Approches dans l'Administration Publique Zorunlu 6 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Küresel ekonomik gelişmeler çerçevesinde, piyasa mekanizmalarındaki kriterler ve işleyiş biçimleri giderek kamu yönetimi sistemlerine daha fazla nüfuz etmeye başlamıştır. AB gibi ulusüstü yapılar, yerel ve bölgesel idarelerin güçlenmesi ve piyasa odaklı yönetişim yapılarının ortaya çıkışı karşısında kamu yönetimi ve devlet yeni düzenlemeler yaparak dönüşmektedir. Bu dersin amacı bu çerçevede kamu yönetiminde, devletin yapısı, rolü ve işleyişinde yaşanan değişimleri, geliştirilen yeni yönetim teknik ve yaklaşımlarını öğrencilere aktarmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kamu yönetimi ve devletin küreselleşme, yerelleşme ve Avrupalılaşma bağlamında dönüşümü. Yönetişim sistemi ve yapıları. Yeni kamu yönetimi işletmeciliği. Stratejik planlama. Performans denetimi ve performansa dayalı bütçe. Kamu yönetimi-kamu politikası ilişkisi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders sunumu, okuma, tartışma

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Parlak B., "Kamu yönetiminde yeni vizyonlar", Turhan Kitabevi, 2008 - Acar M., Özgür H., "Çağdaş Kamu Yönetimi I ve II", Nobel, 2004

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Kamu yönetiminde yaşanan değişimin kavranılması
  • Kamu yönetiminde geliştirilen yeni politika araçlarının kavranılması ve bunların kullanımı
  • Kamu yönetiminde devlet-piyasa-toplum ve uluslararası dinamik ilişki ve etkileşimlerinin anlaşılması
  • Gelecekte hem ulusal hem uluslararası kuruluşlarda üst düzey memur olunabilmesi
  • Yerel yönetimlerde teknokrat ve uzman olarak mesleki kariyer yapılabilmesi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Küreselleşme sürecinde kamu hizmetinde ve yönetiminde dönüşüm: Yeni Kamu Yönetimi İşletmeciliği - 1
2 Küreselleşme sürecinde kamu hizmetinde ve yönetiminde dönüşüm: Yeni Kamu Yönetimi İşletmeciliği - 2
3 Kamu Tercihi teorisi
4 Çok boyutlu bir kavram olarak yönetişim - 1
5 Çok boyutlu bir kavram olarak yönetişim - 2
6 De-regülasyon, re-regulation, de-statizasyon
7 Ön çalışma
8 Ara Sınav Haftası
9 Bağımsız idari otoriteler, ajans sistemi - 1
10 Bağımsız idari otoriteler, ajans sistemi - 2
11 E-Devlet uygulamaları
12 AB ve kamu yönetimi ve regülasyon politikaları
13 Küresel regülasyon yapıları ve ulusal kamu yönetimi ilişkileri - 1
14 Küresel regülasyon yapıları ve ulusal kamu yönetimi ilişkileri - 2
15 Ajans modeli örneği olarak Türkiye'de Kalkınma Ajansları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 2 22 44
Arasınav ve Hazırlığı 1 28 28
Final ve Hazırlığı 1 28 28

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi