Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans PSIR3028 Les Relations de l'Union Européenne avec la Turquie Zorunlu 6 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

AB-Türkiye ilişkilerinin tarihsel gelişimini;karşılıklı tarafların ilişkilerini düzenleyen hukuki metinleri;Türkiye'yi beşinci genişleme dalgası içinde yer alan ülkelerden ayıran temel özellikleri; Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin temel avantajları ve sorunlu alanlarını ve AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğini tartışmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği (AB) Genel Değerlendirme; AB-Türkiye İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi; AB-Türkiye İlişkilerinde Temel Belgeler; 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği Kararı); 1999 Helsinki Zirvesi Sonrası AB-Türkiye İlişkileri; AB-Türkiye Mali İşbirliği; AB-Türkiye İlişkilerinde Temel Kavramlar ve Örgütsel Yapı; Tarama Süreci ve Katılım Müzakereleri; AB-Türkiye İlişkilerine Yönelik Tartışmalar-Avrupa’dan Bakış; AB-Türkiye İlişkilerine Yönelik Tartışmalar- Türkiye’den Bakış; AB’nin Geleceğine Yönelik Tartışmalar; AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceğine Yönelik Tartışmalar-Avrupa’dan Bakış; AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceğine Yönelik Tartışmalar-Türkiye’den Bakış; AB-Türkiye İlişkileri: Öğrenciler Arası Müzakere

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İbrahim S. Canbolat, Avrupa Birliği ve Türkiye: Uluslarüstü sistemle Ortaklık. Alfa Aktüel yayınları, 5. Baskı. 2011 Nurettin Bilici, Avrupa Birliği ve Türkiye, Seçkin yayınları. 5. Baskı 2012.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Araştırma ve analiz yoluyla Avrupa Birliği ve Türkiye ile ilişkileri konusunda kavrayış sahibi olunur.
  • Türkiye'nin AB ile ilişkileri hakkında bilgi sahibi olunur.
  • Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin tarihçesi ve arka planı öğrenilir.
  • Türkiye ve AB ilişkilerinin bugünü anlaşılır ve gelişmelerin nedenlerini açıklanabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Giriş, Ders tanıtımı ve genel AB Sunumu
2 Avrupa Birliği’ne tarihsel bakış
3 Avrupa Birliği Fikrinin Doğuşu, Gelişim Süreci ve Türkiye’nin Bu süreçteki Yeri
4 Avrupa Bütünleşmesinin Hukuki Boyutu ve Türkiye.( Ankara Anlaşması- Helsinki sonrası ve Müzakereler dahil)
5 Maastricht, Amsterdam ve Nice Anlaşmalarından sonra Avrupa Birliği ve Türkiye
6 AB Güvenlik Politikası ve Türkiye Adaylığı
7 AB’nin İnsan Hakları Politikası Çerçevesinde Türkiye İle İlişkiler
8 Ara Sınav Haftası
9 AB İlerleme raporları 2009-2010-2011
10 Türkiye de Siyasal partiler ve Avrupa Birliği ve Siyasi partilerin Avrupa Birliği Söylemleri
11 Küreselleşme ve AB Türkiye İlişkileri
12 AB Türkiye İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu
13 Yakın zaman Türkiye AB ilişkilerinin Değerlendirilmesi
14 Ayrıcalıklı ortaklık eleştirisi, Türkiye AB ilişkilerinin Geleceği ve Ayrıcalıklı ortaklık Neden Seçenek Olamaz
15 Lizbon Sonrası AB ve Türkiye
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 45 45
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi