Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans MRK4063 Marketing Zorunlu 7 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Pazarlama ilke ve temellerini öğrenciye öğretmek

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Pazarlama tarihçesi, ilkeleri ve günümüzdeki uygulamaları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğretim görevlisi sunumları

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel pazarlama kitapları

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Kavram ve işlev olarak pazarlamanın ne olduğu öğrenilir
  • Pazarlamanın gelişimi öğrenilir
  • Pazarlama uygulamaları öğrenilir
  • Pazarlama uygulamalarının iş hayatındaki kullanımları hakkında bilgi sahibi olunur
  • -

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Pazarlama kavram, süreç ve geçmiş
2 Pazar bölümleme ve doğru hedef pazar seçimi
3 Müşteri ve müşteri tipleri
4 Büyüme ve büyüme stratejileri
5 Ürün kavramı
6 Ürün politikaları
7 Fiyat kavramı
8 Ara Sınav Haftası
9 Fiyatlama stratejileri
10 Dağıtım ve dağıtım kanalları
11 Dağıtım kararları
12 Tutundurma kavramı
13 Tutundurma stratejileri
14 Stratejik pazarlama
15 4C ve tüketici hakları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 10 2 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 30 30
Final ve Hazırlığı 1 50 50

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi