Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - 2015 CSE4084 Multimedia Systems Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Çoklu ortam bilgilerini yakalama ve işleme yollarını tanımlamak, çoklu ortam hizmet kalitesini tanımlamak, kullanıcı memnuniyet yöntemlerini değerlendirmek ve karşılaştırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Çoklu ortam sistem uygulamaları ve problemleri. Çoklu ortam işaret işlemenin temelleri. Metin, grafik, ses, müzik, görüntü ve video gibi çoklu ortam verilerinin etkili bir biçimde tanımlanması, işlenmesi, alınması ve sıkıştırılmasına ilişkin konular.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, sunum, soru-cevap, problem çözme, tartışma

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fundamentals of Multimedia, Ze-Nian Li, Mark S Drew, Prentice Hall, 2014.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÇİĞDEM EROĞLU ERDEM
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Compare and contrast different multimedia data representations and tools.
  • Understand the basics of digital video and audio.
  • Describe the basic steps of lossless and lossy compression algorithms.
  • Describe the algorithms used in image and video compression standards.
  • State the properties of audio compression techniques and standards.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Çoklu ortama giriş
2 Çoklu ortam oluşturma araçları
3 Grafik ve imge gösterimleri
4 İmge ve videoda renk
5 Videonun temel kavramları
6 Sayısal sesin temelleri
7 Kayıpsız kodlama yöntemleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Kayıplı kodlama yöntemleri
10 İmge kodlama standartları
11 Temel video kodlama yöntemleri
12 MPEG video kodlama I: MPEG-1 ve MPEG-2
13 MPEG video kodlama II: MPEG-4, MPEG-7
14 Temple ses kodlama teknikleri
15 Sayısal kütüphanelere içerik tabanlı erişim
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev ve Hazırlığı 5 6 30
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5