Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - 2015 CAS1010 Our Biosphere Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders Mühendislik öğrencilerinin biyosferi anlamaları ve diğer etkiler olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylarla değişimleri ve gelişen teknik ve sanayileşme karşısında oluşan olumsuzlukların yarattığı koşulların ortaya konumasını ortaya koymaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Dünyanın oluşumu, büyük patlama, ekosfer, hidrosfer, litosfer ve atmosfer Ekolojiye giriş, ekolojinin temelleri ve genel bakış Ekolojiye giriş, ekolojinin temelleri ve genel bakış Ekolojinin temel bileşenleri Yaşamın başlangıcı Kirlilik, kirliliğin temel kavramları, kirliliğe giriş Su kirliliği ve kaynaklarını anlama Hava kirliliği, hava kirleticiler ve kaynakları Toprak kirliliği ve toprak oluşumu Su kirliliği, temel kirleticiler ve kaynakları Enerji ve çevre, iklim Sera gazı etkisi, ozon tükenmesi Metal kirliliği, metallerin, Hg, Cd, Cu, Pb ,Fe vs. alımı Ödev Sunumları Metal Endüstrisinin çevre üzerine etkileri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders notları, Sözlü Anlatım, Ödevler

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Çevre ** Marine Pollution *** Introduction to environmental engineering and science,

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri BÜLENT EKİCİ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Kainatın ve Dünyanın oluşumu hakkında bilgi sahibi olur.
  • Yaşamın başlangıcı ve onun bileşenleri ile çevre arasındaki ilişkileri anlar
  • Biyosferi etkileyen doğal ve insan kaynaklı tehditlerin farkında olur.
  • Sağlıklı bir Biyosferin gelecek kuşaklara taşınması konusunda fikir sahibi olur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dünyanın oluşumu, big beng, ekosfer,
2 Ekolojiye giriş ve ekolojinin temel kuralları
3 Ekolojinin temel bileşenleri
4 Kirlenme, temel kavramlar ve genel bakış
5 Su kirliliği, kaynakları ve temel kavramları
6 Alıcı ortam kirlenmesi ve kaynaklar
7 Hava kirliliği ve kaynakları
8 Ara Sınav Haftası
9 Green house etkileri ve ozon azalması
10 Metal endüstrileri ve genel bakış
11 Demir çelik endüstrileri ve kirlilik sorunları
12 Mineraller ve maden endüstrileri ve endüstriyel kirlenmeM hesapları
13 Metal kirlenmes ile Hg, PB, CD ve Cu kullanımı ve canlılar
14 İklim değişimleri ve çevresel etkileri
15 İklim değişimleri ve çevresel etkileri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi