Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans SCPO4019 Politique Comparée Zorunlu 7 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Siyaset Biliminde karşılaştırmalı yaklaşım ve siyasal sistem incelemeleri.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Karşılaştırmalı siyaset kuramları ve uygulamaları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Boix C., Stokes S. (dir.), The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford, Oxford University Press, 2007. - Caramani D., Comparative Politics, Oxford, Oxford University Press, 2011 (2e édition). - Hague R., Harrop M., Comparative Government and Politics: An Introduction, London, Palgrave MacMillan, 2010 (8e édition). - Landman T., Issues and Methods in Comparative Politics, London, Routledge, 2008 (3e édition). - Mény Y., Surel Y., Politique comparée, Paris, Montchrestien, 2009 (8e édition).

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • "Merkez demokrasi"lerle "öteki demokrasi"ler temel kavramlarını ayırt eder.
  • Demokrasiye geçiş süreçleri hakkından bilgi sahibi olur.
  • Gelişme kuramcılarının tezlerini tanır.
  • "Geçiş" kuramcılarının yaklaşımları anlar.
  • Eleştirel bir yöntemle değerlendirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Karşılaştırmalı siyasetin kökenleri ve gelişimi
2 Karşılaştırmalı siyasette yöntem
3 Vaka analizi
4 Siyasi rejimler
5 Demokratik rejimler
6 Diktatötlük
7 Otoriterlik ve hibrid rejimler
8 Ara Sınav Haftası
9 Rejim değişiklikleri. Demokratikleşme ve otoriterleşme
10 Siyasal kültür
11 Siyasi partiler ve parti sistemleri
12 Baskı grupları ve sivil toplum
13 Hükümet sistemleri: Başkanlık rejimi ev parlamenter sistem
14 Meşruiyet
15 Karşılaştırmalı ekonomi politik
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 45 45
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi