Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans SCPO3005 Politique Sociale Zorunlu 5 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sosyal politikanın kavramının ve tarihi gelişiminin incelenmesi, devletlerin ve devlet dışı aktörlerin sosyal politika uygulamaları hakkında bilginin verilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sosyal politikanının tanımı, devletlerin sosyal politikaları, sosyal politikada devlet kurumları, özel sektör ve STK'lar rolü, yerel yönetimlerin sosyal politika uygulamaları konularında bilgi verilecektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğrencilerden final sınavı için bir kurum ile sosyal politikalarla ilgili olarak saha araştırması, röportaj ve sunum yapması istenecektir.

Staj Durumu

Sosyal politika ile ilgili bir kurum veya kuruluşta kısa süreli staj yapılabilir.

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sosyal politika hakkında akademik araştırmalar, SGK ve sosyal politika kurumlarının ve kuruluşlarının websiteleri, yayınları, video porgramlar vb.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Sosyal politikanın uygulanması ve devletlerin sosyal politikaları hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
  • Devletlerin ve devlet dışı aktörlerin sosyal politika uygulamaları, dezavantajlı gruplara uygulanan sosyal politikalarla ilgili bilgiye sahip olunacaktır.
  • Türkiye'de ve Avrupa ile dünyadaki sosyal politika uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sosyal politika kavramının açıklanması
2 Sosyal politikaların hedef grupları
3 Ülkelerin sosyal politika uygulamaları: AB ülkeleri, Türkiye
4 STK'lar, özel sektör ve devlet kuruluşlarının sosyal politikaları
5 Yerel yönetimlerin sosyal politikaları: Engelli okulları, huzur evleri, meslek edindirme kursları
6 Sosyal politikaların uygulamalarının sonuçları
7 Genel tekrar
8 Ara Sınav Haftası
9 Ödev dağılımının yapılması
10 Ödev sunumu
11 Ödev sunumu
12 Ödev sunumu
13 Ödev sunumu
14 Ödev sunumu
15 Ödev sunumlarının değerlendirilmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ödev ve Hazırlığı 5 10 50
Sunum ve Hazırlığı 5 10 50
Arasınav ve Hazırlığı 1 2 2
Final ve Hazırlığı 1 2 2

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi