Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans PSIR3065 Relations Internationales Zorunlu 5 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Uluslararası ilişkiler teorilerinin, aktörlerinin, akımlarının ve kurumlarının, bölgesel ve küresel sistemler çerçevesinde sunumu.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, uluslararası ilişkilerin temel teorik yaklaşımlarını ve kavramlarını, tematik güncel uluslararası ilişkiler sorunsallarına uygulamaktan ibarettir. Bu anlamda, her bir teorik, kavramsal dersi, takiben pratik alanda bir tema üzerinde durulmaktadır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Planlanan öğrenme etkinlikleri, özellikle araştırmaya yönelik ödevler vermek ve harita üzerinde çalışmak üzerine kuruludur. Öğretme yöntemleri, öğrenciye, düşüncesini ifade edebilmesi, sık sık geçmişe ve geleceğe dönük referanslar vererek, öğrencinin uluslararası olguları ve aktörleri doğru bir şekilde konumlandırmasını sağlamaktır.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ramazan Gözen (Ed.), Uluslararası İlişkiler Teorileri, İstanbul: İletişim, 2014. Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul: Deri 2005. Mehmet Gönlübol et. al., Olaylarla Türk Dış Politikası, Ankara: Siyasal Kitabevi, 1996. Faruk Sönmezoğlu (Ed.), Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul: Der, 1994. Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası - Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İstanbul: İletişim, 2001. Oral Sander, Türkiye'nin Dış Politikası, Ankara: İmge, 1998.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Uluslararası İlişkilerin temel kavramlarını öğretmek. Uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını öğretmek.
  • Uluslararası ilişkiler kuramlarının gelişimini öğretmek.
  • Uluslarası ilişkiler kuramlarını Türkiye bağlamına oturtmayı öğretmek.
  • Teori ve Pratik arasındaki bağı kurmayı öğretmek.
  • Uluslararası ilişkiler perspektifinden bakmayı öğretmek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Uluslararası ilişkilerde teori kavramı
2 İdealizm
3 Türkiye'nin idealizmi
4 Realizm
5 Türk dış politikasında realizm
6 Uluslarası Siyasal Teori
7 Türkiye'de uluslararası siyasal teori tartışmaları
8 Ara Sınav Haftası
9 İngiliz okulu
10 Marksist yaklaşımlar
11 Eleştirel teori
12 Post yapısalcılık Post yapısalcılık
13 Postkolonyal teori
14 Feminist yaklaşımlar
15 Yeşil teori
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 2 25 50
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Araştırma ve Hazırlığı 2 20 40
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi