Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - 2015 YDA2001 Seminars in German Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Daha ileri düzeyde Almanca dilbilgisi ve kelime bilgisi kazandırarak çeşitli konularda anlama,yazma ve konuşma becerisi kazandırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ders dilbilgisi konuları olan zamanlar,yan cümleler,ilgi cümleleri ,emir cümleleri,modal-fiiller ,İsmin halleri ve bu hallerle kullanılan fiiller ve Präposition'lar öğretilerek,bu konuları içeren okuma,anlama,anlatma çalışmalarının yapılmasını içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım,Soru-cevap,Okuma,Dinleme,Anlama, Ders notları,ödevler,ders kasetleri

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Passwort Deutsch - der Schlüssel zur deutschen Sprache.Kurs- und Übungsbuch 2/ders kasetleri Deutsche Sprachlehre für Ausländer Schulz-Griesbach ,Ders notları.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri BÜLENT EKİCİ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi