Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2018- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim (Fransızca)-Lisans SOC3068 Sociologie Urbaine Zorunlu 6 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Kent Sosyolojisi dersi kentleri ve toplumsal hayatın kentte nasıl oluştuğunu inceler.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kentlerin oluşumu, gelişmesi ve kentlerdeki toplumsal yapılanmalar dersin içeriğini oluşturur.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yves Grafmeyer, Joseph Isaac, L'école de Chicago: Naissance de l'écologie urbaine, Champs, 2009. Olivier Mongain, La Ville des flux: L'envers et l'endroit de la mondialisation urbaine, Fayard, 2013. Jean-Marc Stébé, Hervé Marchal, La sociologie urbaine, PUF, 2014.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Modern kentsel toplumların yapılarını öğrenmek
  • Kentteki farklı grupların birbirleri ile ilişkilerini anlamak
  • Kentsel örgütlenme biçimlerini anlamak
  • Kentteki sosyal yaşama uyum problemlerini anlamak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Kent nedir: tanımı
2 Kentleşme kuramları
3 Ortaçağ Kenti
4 Sanayi Kenti
5 Emile Durkheim ve Kent Yaşamı
6 Max Weber ve Kent
7 Kente Marksist yaklaşımlar
8 Ara Sınav Haftası
9 Chicago Okulu: Kente Ekolojik Yaklaşım, Burgess, Ernest, Park
10 Chicago Okulu: Kente Ekolojik Yaklaşım, Wirth, Cressey
11 Getto ve Kentsel Yoksulluk
12 Toplumsal Örgütlenme ve Kent
13 Küresel Kentler
14 Banliyöler ve Soylulaştırma
15 Toplumsal Ağlar ve Kent Toplumsal Ağlar ve Kent
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 5 70
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi