Genel Kabul Koşulları

Marmara Üniversitesi lisans öğrenimine öğrenci kabulü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Sınavı yoluyla yapılır. Güzel Sanatlar Fakültesi, Atatürk Eğitim Fakültesi (sadece Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliğinde) ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans öğrenimi kabullerinde ayrıca yetenek sınavları uygulanır.
Marmara Üniversitesinde lisansüstü eğitim almak isteyenlerin bir lisans derecesine sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’na girmiş olmaları gerekir. Bazı programlar lisansüstü kabulü sırasında öğrenciyi sözlü sınava tabi tutabilir ve yabancı dil bilgisi yeterliliğinin belgelenmesini isteyebilir.
Önlisans
Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, Marmara Üniversitesi önlisans eğitimine kabul için YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)’ye girmeli ve öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde gerekli puanı almalıdırlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler, kabul edildikleri programın öğretim dili Türkçeden farklı bir başka dilde ise (İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça) yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeli veya yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler ise MÜYOS (Marmara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı)’e sınavına girmeli ve öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde gerekli puanı almalıdırlar. Bu öğrenciler ayrıca öğrenim görmek istedikleri programın öğretim dilinde yeterli olduklarını kanıtlamalı veya ilgili dil hazırlık sınıfına devam edip başarılı olmalıdırlar
Lisans
Ortaöğretim kurumlarından veya herhangi bir önlisans programından mezun olan öğrenciler, Marmara Üniversitesi lisans eğitimine kabul için YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı)’ye girmeli ve öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde gerekli puanı almalıdırlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler, kabul edildikleri programın öğretim dili Türkçeden farklı bir başka dilde ise (İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça) yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeli veya yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler ise MÜYOS (Marmara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı)’e sınavına girmeli ve öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde gerekli puanı almalıdırlar. Bu öğrenciler ayrıca öğrenim görmek istedikleri programın öğretim dilinde yeterli olduklarını kanıtlamalı veya ilgili dil hazırlık sınıfına devam edip başarılı olmalıdırlar. Ayrıca, herhangi bir önlisans mezunu öğrenci DGS (Dikey Geçiş Sınavı)’ye girip öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde gerekli puanı aldıkları takdirde lisans eğitimine kabul edilirler. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun tüm programları ile Atatürk Eğitim Fakültesi’nin Güzel Sanatlar Bölümü’ne bağlı programlar, yukarıdaki koşullara ek olarak Genel Yetenek Sınavında başarılı olmalıdırlar.
Yüksek Lisans
Herhangi bir lisans programından mezun olan öğrenciler, Marmara Üniversitesi yüksek lisans eğitimine kabul için ALES’e (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı) girmelidirler. Öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde ALES’in (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı) %50’si, ilgili program başkanlığında yapılan Teorik Yazılı Sınav notunun %20’si, Lisans Not Ortalaması’nın %15’i ve ilgili program başkanlığında yapılan Mülakat Sınavı’nın %15’i ağırlık alınarak hesaplanan puan ile öğrenciler yüksek lisans programlarına kabul edilirler. Öğrenciler ayrıca, öğrenim görmek istedikleri programın öğretim dilinde yeterli olduklarını kanıtlamalıdırlar.
Değişim Programları
Türkiye, 2003-2004 akademik yılından itibaren, Sokrates-Erasmus ve Leonarda da Vinci programlarını içeren Avrupa Birliği eğitim programlarına katılmaktadır. Marmara Üniversitesi, işbirliği içinde bulunulan Avrupa Bölgesi üniversitelerden öğrenci kabul etmekte ve bu üniversitelere öğrenci göndermektedir. Öğrencilerin Erasmus programına başvuru için Transkript, Öğrenim Anlaşması ve Konaklama Formu ile birlikte Öğrenci Değişimi Başvuru Formunu doldurmaları ve son başvuru tarihine kadar Uluslararası Ofise teslim etmeleri gerekmektedir.

^