Dil Kursları
Türkçe Dil Dersi
Uluslararası Ofis, gelen değişim öğrencileri için her dönem iki farklı seviyede olmak üzere ücretsiz Türkçe Dil Dersi (5 ECTS) düzenlemektedir. Bu şekilde, uluslararası öğrenciler Türkiye’deki günlük hayata ve üniversitedeki akademik hayata daha hızlı ve daha kolay adapte olabilmektedirler.
Türkçe Dil Dersi İçeriği:
1) Türk Dili ve Kültürüne Giriş
Kredi 5 Kredi
Önkoşul: Herhangi bir Türkçe dil bilgisi gerekmemektedir.
Dersin Genel Tanımı: Bu ders, Türk dilini ve kültürünü öğrenmek isteyen ve herhangi bir Türkçe dil bilgisi temeli olmayan öğrenciler için düşünülmüştür. Bu ders öğrenciye Türk dilinde dinleme, okuma, konuşma ve yazma temel becerilerini öğretir. Dersin nihai amacı öğrencilerin Türk dili ve kültürünü kavramasına ve bu kültürün farkında olmasına yardımcı olmaktır.
Dersin Amacı: Bu dersin bitiminde, öğrenci basit Türkçe cümleleri anlayabilir; başlangıç düzeyinde Türkçe konuşabilir; kendini tanıtabilir, anlamlı diyalog kurabilir, bilgi ve yardım alabilir; temel Türkçe kelime bilgisine sahip olur; durum, kişi ve temel zaman çekimlerini yapabilir; dil öğrenme yöntemleri geliştirebilir ve bunları kullanabilir ki bu, sadece Türkçesini geliştirmesine değil aynı zamanda diğer dilleri öğrenmesine de yardımcı olur. Her ders dile ve kültüre girişi içeren entegre bir derstir ancak yine de her dersin son on beş dakikası öğretim elemanı ve öğrenciler arasında yapılacak bir kültürel aktiviteye ayrılmıştır. Bu aktivite Türk kültürü ve toplumu, Türk müziği, filmleri ve Türk gelenekleri ile ilgili soru ve cevapları içerir.
2) Orta Seviyede Türkçe ve Türk Kültürü
Kredi 5 Kredi
Önkoşul: Türkçe dil bilgisi temeli gerekir.
Dersin Genel Tanımı: Bu ders, Türk dilini ve kültürünü öğrenmek isteyen ve Türkçe dil bilgisi temeli olan öğrenciler için düşünülmüştür. Bu ders öğrenciye Türk dilinde dinleme, okuma, konuşma ve yazma temel becerilerini orta seviyede öğretir. Dersin nihai amacı öğrencilerin Türk dili ve kültürünü kavramasına ve bu kültürün farkında olmasına yardımcı olmaktır.
Dersin Amacı: Bu dersin bitiminde, öğrenci ileri düzeydeki Türkçe cümleleri anlayabilir; orta seviyede Türkçe konuşabilir; anlamlı diyalog kurabilecek cümleler kurabilir; orta seviyede Türkçe kelime bilgisine sahip olur; durum, kişi ve ileri zaman (yakın geçmiş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman) çekimlerini yapabilir; dil öğrenme yöntemleri geliştirebilir ve bunları kullanabilir ki bu, sadece Türkçesini geliştirmesine değil aynı zamanda diğer dilleri öğrenmesine de yardımcı olur. Her ders dile ve kültüre girişi içeren entegre bir derstir ancak yine de her dersin son on beş dakikası öğretim elemanı ve öğrenciler arasında yapılacak bir kültürel aktiviteye ayrılmıştır. Bu aktivite Türk kültürü ve toplumu, Türk müziği, filmleri ve Türk gelenekleri ile ilgili soru ve cevapları içerir.
Yabancı Dil Programları
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) yabancı dil kursları düzenlemektedir.
Bu kurslar şu şekildedir.
  • Genel İngilizce
  • Genel Türkçe
  • ÜDS – KPDS
  • Mesleki İngilizce
  • TOEFL
İletişim Bilgileri

Göztepe Kampüsü 34722, Kadıköy/İSTANBUL Tel: +90 216 348 7257
Faks: +90 216 349 0013

http://musem.marmara.edu.tr

^