Sağlık İmkanları
Öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, sportif, kültürel ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu kapsamda, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığındaki Mediko Sosyal Merkezinde muayene, tetkik, ayakta tedavi ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmektedir.
Üniversitenin Göztepe, Haydarpaşa, Bağlarbaşı, Acıbadem, Nişantaşı, Bahçelievler ve Anadolu Hisarı kampüslerinde toplam 32 poliklinik, 1 acil servis ve 1 laboratuvar bulunmaktadır. Mediko Sosyal Merkezi ana kampüs olan Göztepe Kampüsünde yer alır. Bu merkezlerde toplam 12 doktor, 3 diş hekimi, 2 psikolog, 1 eczacı, 11 hemşire ve 1 teknisyen görev yapmaktadır
Medikoda öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri verilmekte ve ayakta teşhis ve tedavi uygulanmaktadır. Gerekli durumlarda Marmara Üniversitesi Hastanesine ve Diş Hekimliği Fakültesine sevkler yapılmaktadır.
Üniversitenin bir diğer önemli sağlık merkezi Marmara Üniversitesi Hastanesidir. Marmara Üniversitesi Hastanesi 1986’da kurulmuştur. Muayene, teşhis, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin yanısıra tıp öğrencilerine araştırma ve uygulama imkanı sunar. Marmara Üniversitesi Hastanesi 2 acil servisi; 3 yoğun bakım ünitesi; hemodiyaliz, kemik iliği nakli ve ayakta tedavi merkezleri ve 386 yatak kapasitesi ile yılda 200.000 hastaya hizmet vermektedir.

İletişim Bilgileri

Göztepe Kampüsü 34722, Kadıköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 338 38 69 – 345 05 15- 345 05 29

^