Önlisans Programları
Anestezi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Anestezi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun 1997-1998 Eğitim Öğretim yılında kapatılması ile bünyesindeki Anestezi Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na devredilmiştir. Anestezi Bölümü'nün Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na devredilmesi sonucunda sağlık sektörünün vazgeçilmez ihtiyacı olan Anestezi Teknikerlerinin yetiştirilmesi bağlamında eğitim öğretim kalitesinin arttırılması konusunda önemli bir adım olmuştur.
Kazanılan Derece
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise ve/veya dengi meslek lisesi mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Sınavsız Geçiş Sistemi ile yerleşmiş olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal. Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilecektir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anestezi Bölümü mezunları, cerrahi bilimlerin vazgeçilmez unsuru olan anestezi uygulamasında, anesteziste yardım etme, ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanılması, bakımı ve bir sonraki uygulama için hazır tutulması sorumluluklarını üstlenme, ameliyathane, reanimasyon, acil servis ortamında çalışabilme ve tıptaki yenilikleri takip ederek uygulamalarına yansıtabilecek yeterliklere sahip olmalıdır.
Program Profili
Anestezi Bölümü, cerrahi bilimlerin vazgeçilmez unsuru olan anestezi uygulamasında, anesteziste yardım edecek, ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanılması, bakımı ve bir sonraki uygulama için hazır tutulması sorumluluklarını üstlenecek, ameliyathane, reanimasyon, acil servis ortamında çalışabilecek ve tıptaki yenilikleri takip ederek uygulamalarına yansıtacak nitelikte teknik elemanları yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Anestezi Bölümü mezunları, devlet, üniversite ve özel hastanelerin ameliyathane, acil servis, reanimasyon servisi ve ağrı odalarında, özel tıp merkezlerinin ameliyathane ve acil servislerinde, tüp bebek merkezlerinde çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınavı ile ÖSYM tarafından ilan edilen alanlara (lisans programları) başvurabilir. Bölümümüz öğrencilerinin dikey geçiş sınavı ile lisans tamamlayabileceği bölümler : Acil Yardım ve Afet Yönetimi , Hemşirelik , Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir eğitim-öğretim yılı içinde bir yarıyıl derslere devam eden öğrenciler için her yarıyılda, bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınavının %60’ının toplanması ile belirlenir. Öğrencilerin derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirmede bağıl sistem kullanılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Anestezi Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmek için 4 yarıyılda toplam 89 kredi ve 120 AKTS tamamlaması gerekmektedir. İkinci yarıyıldan üçüncü yarıyıla geçerken ikinci sınıf derslerinin seçilebilmesi için öğrencilerin GANO'sunun en az 2,00 olması zorunludur. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmesi için GANO'larının en az 2,00 olması zorunludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı, Tel: +90 216 336 47 66 / +90 216 338 27 98 Fax: + 90 216 541 00 75 Adres: Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü 34668 İstanbul / Türkiye
Bölüm Olanakları
Anestezi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na ait, idari katta bulunan derslik I , derslik 2 ve derslik 3'ü teorik dersler ve uygulamalar için kullanmaktadır. Anestezi Bölümü'nde bir öğretim görevlisi, bir araştırma görevlisi ve iki sağlık teknikeri görev yapmaktadır. Ayrıca Anestezi Bölümü 2.eğitim programı da bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Hastalıkların/hastaların ve cerrahinin türüne göre anestezi açısından preoperatif, peroperatif ve postoperatif ihtiyaçlar doğrultusunda anestezi planı oluşturup Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ile birlikte uygular.
2 Hastayı monitörize edip vital bulguları kayıt eder.
3 Hasta ile ilgili gerekli tüm kayıtları tutar.
4 Hastaya ve hastalığın özelliklerine uygun ilaçları, sıvıları, kan, kan ürünlerini hazırlayıp uygular.
5 Anestezi cihazı ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını yapıp hastanın havayolu kontrolünü sağlar.
6 Reanimasyon, yoğun bakım ve ağrı ünitelerinde hasta gereksinimlerini saptayıp order’a göre gerekli bakım ve tedaviyi uygular.
7 Anestezi ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapar.
8 İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapar.
9 Acil durumlarda sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir.
10 Temel mesleki bilgilere sahip olur.
11 Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahip olur.
13 Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir.
14 Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
Seçmeli
1 . Dönem > ANT-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANT105 Anestezi Cihaz ve Ekipmanlar Zorunlu 2 0 2
2 ANT121 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 2
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > ANT-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANT105 Anestezi Cihaz ve Ekipmanlar Zorunlu 2 0 2
2 ANT121 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > ANT-S3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANT130 İlkyardım Zorunlu 2 0 2
2 SGL140 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > ANT-S4 Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP160 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 0 3
2 SGL260 Kalite Güvencesi ve Standartları Zorunlu 2 0 3
4 . Dönem > ANT-SS5 Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANT206 Anestezide Acil Uygulamalar Zorunlu 2 4 6
2 ANT260 Anestezik Farmakoloji Zorunlu 2 4 6
4 . Dönem > ANT-SS6 Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILT290 İletişim Zorunlu 2 0 2
2 SGL270 Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > ANT-SS7 Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGL130 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 3
2 SGL280 Çevre Koruma Zorunlu 2 0 3

^