Önlisans Programları
Diş Protez Teknolojisi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Diş Protez Teknolojisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1984-1985 Eğitim- Öğretim yılında kurulmuş olan ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Diş Protez Bölümü, 1990-1991 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna devredilmiştir.
Kazanılan Derece
Diş Protez Teknikeri
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek liselerinden direk geçiş ve üniversite öğrenci seçme sınavı aracılığıyla öğrenci kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilecektir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
120 AKTS kredisini tamamlamak, minimum 2.00 ortalamaya sahip olmak
Program Profili
Programda diş hekimliği yardımcı elemanı olan Diş Protez Teknikerleri yetiştirilmektedir. Bölümümüz mezunları diş hekimlerinin hastalarına yönelik protetik restorasyonlarının hazırlanmasında diş hekimleri ile ekip çalışması yaparak protezlerin laboratuvar aşamalarını yürütürler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Diş Hekimliği Fakülteleri, Devlet ve Özel Hastanelerin diş protez laboratuvarlarında diş protez teknikeri olarak çalışırlar. Ayrıca mezunlar özel Diş Protez Laboratuvarında diş protez teknikeri olarak çalışabildikleri gibi laboratuvar açma yetkisine de sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile lisans eğitimine devam edebilirler.Üst programlara devam edebilmenin bir diğer yolu da ÖSYM nin üniversite sınavına girip başarılı olmaktır. .
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her yarıyılda öğrenciler için ölçme ve değerlendirme, sene içi ödevler, pratik ve teorik olmak üzere iki aşamalı bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı şeklindedir. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınavının %60’ının toplanması ile belirlenir. Öğrencilerin derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirmede bağıl sistem kullanılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini ve 78 ders kredisini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca GANO nun dördüncü yarıyılın sonunda en az 2,00 olması zorunludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
DoçDr.Gülden Sınmazışık. Marmara Üniversitesi Diş ProtezTeknolojisi Bölümü, Nişantaşı Kampüsü, Büyük Çiftlik Sokak, No:6/1/888 Şişli- İSTANBUL Telefon: 00(90) 0212 2342526
Bölüm Olanakları
İki adet,hem derslik olarak kullanılan hem de laboratuar hizmeti veren uygulama laboratuvarı ve bir adet alçı laboratuvarı bulunmaktadır. Programda 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, bir araştırma görevlisi ve bir diş teknikeri görev yapmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder.
2 Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır.
3 Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır.
4 Diş hekimliği alanında protez laboratuarı için gerekli olan modern teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular
5 Protez yapımı aşamasında diş hekimleri ile iletişim kurarak takım çalışması yapar.
6 İş organizasyonu yapar ve çalışma ortamında gerekli dezenfeksiyon ve sterilizasyonu sağlar.
7 Estetik, hijyenik ve biyomekanik kurallara uygun olarak sabit ve hareketli protezler hazırlar.
8 Protez hazırlarken, çiğneme fonksiyonu ve oklüzyon kurallarına uygun olarak hazırlayacak bilgi ve beceriye sahip olur.
9 Metal destekli ve tam porselen sabit protez yapar.
10 İmplant üstü ve hassas tutuculu protez yapar.
11 Ortodontik aperey yapar
12 Çene yüz protezleri yapar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 DPR1001 Baş Boyun Anatomisi Zorunlu 2 0 3
3 DPR1003 Ortodonti I Zorunlu 2 2 4
4 DPR1005 Manipülasyon Zorunlu 2 3 4
5 DPR1041 Diş Morfolojisi Zorunlu 2 3 4
6 DPR-SD1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 9
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 20 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 DPR1002 Bölümlü Protezler I Zorunlu 2 2 5
3 DPR1004 Ortodonti II Zorunlu 2 3 4
4 DPR1006 Tam Protezler I Zorunlu 2 2 5
5 DPR1022 Sabit Protezler I Zorunlu 2 3 6
6 DPR-SD4 Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 3
7 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
Toplam 16 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DPR2001 CAD-CAM Zorunlu 2 0 3
2 DPR2003 Bölümlü Protezler II Zorunlu 2 2 4
3 DPR2007 Tam Protezler II Zorunlu 2 2 4
4 DPR2011 İleri Porselen Teknikleri Zorunlu 2 2 3
5 DPR2023 Sabit Protezlerde Mesleki Uygulamalar Zorunlu 2 3 5
6 DPR2041 Porselen Protezler I Zorunlu 2 3 5
7 DPR-SD5,6 Seçimlik Ders - 5-6 Seçmeli 4 0 6
Toplam 16 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DPR2000 Staj Zorunlu 0 8 5
2 DPR2012 Hareketli Protezler Zorunlu 2 3 7
3 DPR2022 Sabit Protezler II Zorunlu 2 2 7
4 DPR2042 Porselen Protezler II Zorunlu 2 3 7
5 DPR-SD7,8 Seçimlik Ders -7-8 Seçmeli 4 0 6
6 SHMYO-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
Toplam 12 16 35
Seçmeli
1 . Dönem > DPR-SD1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANT2092 İlk Yardım Zorunlu 2 0 3
2 DPR1021 Laboratuar Güvenliği ve Sağlığı Zorunlu 2 0 3
3 DPR1023 Maddeler Bilgisi Zorunlu 2 0 3
4 IK1001 Kariyer ve İş Bulma Stratejileri Zorunlu 2 0 3
5 SGL1021 Sağlıkta İletişim Zorunlu 2 0 3
6 SGL1070 Akılcı İlaç Kullanımı Zorunlu 2 0 3
7 SGL2080 Çevre Koruma Zorunlu 2 0 3
2 . Dönem > DPR-SD4 Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DPR1024 Araç Bilgisi Zorunlu 2 0 3
2 DPR1032 Çiğneme Fizyolojisi Zorunlu 2 0 3
3 SGL1070 Akılcı İlaç Kullanımı Zorunlu 2 0 3
3 . Dönem > DPR-SD5,6 Seçimlik Ders - 5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DPR2021 Ergonomi Zorunlu 2 0 3
2 DPR2025 Geriatrik Prostodonti Zorunlu 2 0 3
3 DPR2027 İmplant Üstü Protezler Zorunlu 2 0 3
4 DPR2051 Hassas Tutucular Zorunlu 2 0 3
4 . Dönem > DPR-SD7,8 Seçimlik Ders -7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DPR2024 Etik ve Profesyonel Sorumluluk Zorunlu 2 0 3
2 DPR2030 Artikülatörler ve Yüz Arkı Zorunlu 2 0 3
3 DPR2062 Çene Yüz Protezleri Zorunlu 2 0 3
4 YDI2044 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 3
4 . Dönem > SHMYO-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ABT2092 Afet Bilgisi Zorunlu 2 0 3
2 ANT2092 İlk Yardım Zorunlu 2 0 3
3 BSP2092 Web Tasarımı Zorunlu 2 0 3
4 KSS2092 Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 3

^