Önlisans Programları
Diş Protez Teknolojisi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Diş Protez Teknolojisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1984-1985 Eğitim- Öğretim yılında Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Diş Protez Bölümü, 1990-1991 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna devredilmiştir.
Kazanılan Derece
Diş Protez Teknikeri
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek liselerinden direk geçiş ve üniversite öğrenci seçme sınavı aracılığıyla öğrenci kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilecektir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
120 AKTS kredisini tamamlamak, minimum 2.00 ortalamaya sahip olmak
Program Profili
Programda diş hekimliği yardımcı elemanı olan Diş Protez Teknikerleri yetiştirilmektedir. Bölümümüz mezunları diş hekimlerinin hastalarına yönelik protetik restorasyonlarının hazırlanmasında diş hekimleri ile ekip çalışması yaparak protezlerin laboratuvar aşamalarını yürütürler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Diş Hekimliği Fakülteleri, Devlet ve Özel Hastanelerin diş protez laboratuvarlarında diş protez teknikeri olarak çalışırlar. Ayrıca mezunlar özel Diş Protez Laboratuvarında diş protez teknikeri olarak çalışabildikleri gibi laboratuvar açma yetkisine de sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile lisans eğitimine devam edebilirler.Üst programlara devam edebilmenin bir diğer yolu da ÖSYM nin üniversite sınavına girip başarılı olmaktır. .
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her yarıyılda öğrenciler için ölçme ve değerlendirme, sene içi ödevler, pratik ve teorik olmak üzere iki aşamalı bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı şeklindedir. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınavının %60’ının toplanması ile belirlenir. Öğrencilerin derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirmede bağıl sistem kullanılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini ve 78 ders kredisini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca GANO nun dördüncü yarıyılın sonunda en az 2,00 olması zorunludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
DoçDr.Gülden Sınmazışık. Marmara Üniversitesi Diş ProtezTeknolojisi Bölümü, Nişantaşı Kampüsü, Büyük Çiftlik Sokak, No:6/1/888 Şişli- İSTANBUL Telefon: 00(90) 0212 2342526
Bölüm Olanakları
İki adet,hem derslik olarak kullanılan hem de laboratuar hizmeti veren uygulama laboratuvarı ve bir adet alçı laboratuvarı bulunmaktadır. Programda 1 Profesör, 1 yardımcı doçent ve bir diş teknikeri görev yapmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder.
2 Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır.
3 Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır.
4 Diş hekimliği alanında protez laboratuarı için gerekli olan modern teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular
5 Protez yapımı aşamasında diş hekimleri ile iletişim kurarak takım çalışması yapar.
6 İş organizasyonu yapar ve çalışma ortamında gerekli dezenfeksiyon ve sterilizasyonu sağlar.
7 Estetik, hijyenik ve biyomekanik kurallara uygun olarak sabit ve hareketli protezler hazırlar.
8 Protez hazırlarken, çiğneme fonksiyonu ve oklüzyon kurallarına uygun olarak hazırlayacak bilgi ve beceriye sahip olur.
9 Metal destekli ve tam porselen sabit protez yapar.
10 İmplant üstü ve hassas tutuculu protez yapar.
11 Ortodontik aperey yapar
12 Çene yüz protezleri yapar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > DPR-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DPR251 Hassas Tutucular Zorunlu 2 0 5
2 DPR253 İleri Porselen Teknikleri Zorunlu 2 0 5
3 DPR255 Geriatrik Prostodonti Zorunlu 2 0 5
4 . Dönem > DPR-SS3,4 Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DPR252 Çene Yüz Protezleri Zorunlu 1 2 5
2 DPR254 İmplant Üstü Protezler Zorunlu 2 0 5
3 DPR256 Diş Protez Laboratuvarında Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Zorunlu 2 0 5

^