Önlisans Programları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 1990 yılında faaliyetine başlamıştır. Aynı yıl bölüm başkanlığı görevine M.Ü. Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Gürmen atanmıştır. 2000 (halen) yılından itibaren bölüm başkanlığı görevini Yrd. Doç. Dr. Nuran Akyurt yürütmektedir. İdari ve akademik faaliyetlerin yürütülmesinde 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi ve 1 sağlık teknisyeni görev almaktadırlar.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise ve/veya dengi meslek lisesi mezunu olmak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Sınavsız Geçiş Sistemi ile yerleşmiş olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa kayıt yaptıran öğrenciler için her akademik dönem başında İngilizce muafiyet sınavı düzenlenmektedir. İngilizce dersi için öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki İngilizce dersinden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencilerinin mezun olabilmek için 4 yarıyılda toplam 90 kredi ve 120 AKTS tamamlaması gerekmektedir. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.
Program Profili
2 yıllık 4 dönemden oluşmaktadır.Türkiye son yıllarda Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecine girmiştir. Hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur. Bu gerçeklerden yola çıkarak hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan tüm Radyodiagnostik modalitelerde (Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji, Floroskopi, Dijital Substraksiyon Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme) aynı zamanda nükleer tıp (SPECT, PET, PET-CT) ve Radyoterapide (Simülatör, Lineer Akselatör vb ) aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanların yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü mezunları devlet, üniversite, özel hastaneleri, özel tıp merkezleri ve özel görüntüleme merkezlerinin Radyoloji (Konvansiyonel Radyoloji, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Anjiografi, Mamografi, Fluoroskopi), Nükleer Tıp ve Radyoterapi departmanlarında tekniker unvanıyla çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun veya mezun olabilecek durumda olan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri öğrencileri, Dikey Geçiş Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen lisans programlarına (Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri) başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir eğitim-öğretim yılı içinde bir yarıyıl derslere devam eden öğrenciler için her yarıyılda, bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ara sınav 1,2,3 ve 4'e kadar yapılabilir ayrıca ödev,proje,quiz,... eklenebilir. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınavının %60’ının toplanması ile belirlenir. Öğrencilerin derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. 4'lük not sistemi ve harfli sistem kullanılır. Ölçme ve değerlendirmede bağıl sistem kullanılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencilerinin mezun olabilmek için 4 yarıyılda toplam 90 kredi ve 120 AKTS tamamlaması gerekmektedir. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Yrd.Doç. Dr. Nuran AKYURT E-mail: nakyurt@marmara.edu.tr Tel: +90 2163364766 / +90 216338 27 98 Dâhili:1125 Adres: Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Haydarpaşa Kampüsü 34668 İstanbul/Türkiye Fax: + 90 216 541 00 75
Bölüm Olanakları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünde ,1 Doçent, 1 Yrd.Doç., 1 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi ve 1 Sağlık Teknisyeni, 1 Bölüm Sekreteri ve 1 Hizmetli görev yapmaktadır. Ayrıca Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü 2. eğitim programı da bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır.
2 Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri presedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir.
3 Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular.
4 Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işlemler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir.
5 Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.
6 Tıbbi ve Radyolojik terminolojiyi bilir, telaffuz eder ve kullanır.
7 Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır ve uygular.
8 Radyodiagnostik, Nükleer tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen konvansiyonel ve kesitsel görüntülerde anatomik yapıları ayırt eder.
9 Hasta, hasta yakınları ve hastane personeli ile iletişim kurar.
10 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarının bilinciyle hareket eder ve mesleki etik kuralları uygular.
11 Disiplinler arası takım çalışmasına uyum sağlar.
12 İnsan fizyolojisi ile ilgili temel bilgilere sahiptir.
13 Anatomik yapıları ayırt eder.
14 Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisini kurar.
15 Analitik düşünme ve problem çözme becerine sahiptir.
16 İlk yardımın temel ilkelerini uygular.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BYL115 Anatomi Zorunlu 2 0 2
3 BYL127 Fizyoloji Zorunlu 2 0 2
4 FZK125 Fizik Zorunlu 2 0 2
5 KMY129 Kimya Zorunlu 2 0 2
6 RAD105 Tıbbi Görüntüleme I Zorunlu 9 0 12
7 RAD111 Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Zorunlu 2 0 4
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANT130 İlkyardım Zorunlu 2 0 2
2 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
3 RAD104 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma Zorunlu 3 0 3
4 RAD106 Tıbbi Görüntüleme II Zorunlu 8 0 11
5 RAD-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
6 RAD-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
7 SGL114 Farmakoloji Zorunlu 2 0 3
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RAD205 Tıbbi Görüntüleme III Zorunlu 7 0 8
2 RAD207 Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları I Zorunlu 2 8 10
3 RAD209 Radyolojik Anatomi Zorunlu 2 0 4
4 RAD-S3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 3
5 RAD-S4 Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 3
6 RAD-S5 Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 2
Toplam 17 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RAD204 Radyoterapi Zorunlu 2 0 3
2 RAD206 Tıbbi Görüntüleme IV Zorunlu 2 0 4
3 RAD208 Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları II Zorunlu 2 12 11
4 RAD210 Nükleer Tıp Zorunlu 3 0 5
5 RAD-S6 Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 4
6 RAD-S7 Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 2 0 3
Toplam 13 12 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > RAD-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RAD256 Radyolojik Terimler Zorunlu 2 0 3
2 SGL130 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 3
2 . Dönem > RAD-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RAD258 Radyoloji Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 SGL140 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > RAD-S3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP160 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 0 3
2 RAD251 Floroskopik İncelemeler Zorunlu 2 0 3
3 . Dönem > RAD-S4 Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RAD253 Bilgisayarlı Tomografide Çekim Teknikleri Zorunlu 2 0 3
2 RAD255 Nükleer Tıp Çekim Teknikleri Zorunlu 2 0 3
3 . Dönem > RAD-S5 Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILT290 İletişim Zorunlu 2 0 2
2 RAD252 Mamografide Çekim Teknikleri Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > RAD-S6 Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RAD254 MR Görüntülemede Çekim Teknikleri Zorunlu 2 0 4
2 SYN144 Sağlık Yönetimi Zorunlu 2 0 4
4 . Dönem > RAD-S7 Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGL260 Kalite Güvencesi ve Standartları Zorunlu 2 0 3
2 SGL280 Çevre Koruma Zorunlu 2 0 3
3 SGL290 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Zorunlu 2 0 3

^