Önlisans Programları
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Okulumuz ve bölümümüz 1990 yılında üniversitemizin Haydarpaşa kampüsü'nde kurulmuştur. 2007-2008 akademik yılı itibariyle 2. öğretim programı da başlamıştır. Bu bölümde amacımız, biyokimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin uygulandığı laboratuvarlarda hasta materyalleri üzerinde gerekli tüm otomasyon ve manuel işlemleri uygulayarak iş manipülasyonu yeterli düzeye gelmiş tıbbi laboratuvar teknikeri yetiştirmektir. Özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışan mezunlarımız DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavı sonucunda Lisans eğitimini tamamlayarak, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini de gerçekleştirebilmektedir
Kazanılan Derece
Tıbbi laboratuvar Teknikeri
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek liselerinden direk geçiş ve üniversite öğrenci seçme sınavı aracılığıyla öğrenci kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal, Öğrenciler bazı düzenlemelere göre bazı derslerden muaf olabilirler. İlgili meslek yüksekokulu, idari kurulu tarafından onaylanmış şekilde muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
120 AKTS kredisini tamamlamak, minimum 2.00 ortalamaya sahip olmak
Program Profili
Tıbbi laboratuvar teknikleri programında 2 yardımcı doçent , bir öğretim üyesi eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Eczacılık fakültesi ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri de bazı derslerde görev almaktadır. Program öğrenci kontenjanımız 40 kişidir. 2. öğretim programımızda bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kamu ve özel kuruluşların biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında tıbbi laboratuvar teknikeri olarak çalışırlar. İlaç sektöründe ve araştırma-geliştirme laboratuvarlarında çalışabilirler. Adli tıp kurumunda, tüp bebek merkezlerinde tıbbi laboratuvar teknikeri olarak çalışabilirler.Kan bankalarında ve diyaliz merkezlerinde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız merkezi ön lisans tamamlama sınavında başarılı olarak, uygun lisans programlarına(Kimya, Biyoloji ve ,Hemşirelik) dikey geçiş hakkı kazanırlar. Bu yolla lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlarımız test ve uygulamalı sınavlar olarak hazırlanır. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.Her ders için en az bir ara sınav ve Final sınavı uygulanmaktadır. Üniversitemizin sınav takvimine uygun tarihlerde sınavlar yapılır. Ara- sınavdan alunan puanın %40'ı, final sınavından alınan puanın %60'ı alınarak başarı puanı hesaplanır. Bağıl değerlendirme ve eşdeğer harfli başarı puanı belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Bölümüzün 4 sömestrlik eğitiminden mezun olabilmek için tüm zorunlu teorik ve uygulamalı derslerden ve seçmeli derslerden başarılı olarak , 120 AKTS kredisini tamamlamak, minimum 2.00 ortalamaya sahip olmak gerekmektedir. Öğrencinin harç borcunun olmaması gereklidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbiye cad. Haydarpaşa kampüsü Üsküdar-İstanbul Tel: 216 336 47 66
Bölüm Olanakları
Bölümümüzün tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri için 36 öğrencilik bir kapasitesi vardır. Bölümümüzde 1 uygulama- derslik laboratuvarı, 1 moleküler biyoloji laboratuvarı ve 1 araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. 3 öğretim üyesi odası ve malzeme deposu ve yıkama odası bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji, parazitoloji, klinik mikrobiyoloji ve klinik biyokimya laboratuvarları, genetik ve moleküler tanı merkezleri, kan merkezlerinde çalışabilmek.
2 Çalışılan laboratuvardaki en güncel teknolojiyi kullanabilmek ve gerektiğinde geçerli manuel yöntemleri kullanabilmek.
3 Doğruluk, netlik, tekrarlanabilirlik bakımından uygun ve güvenilir sonuçlar verebilmek.
4 Mesleğindeki teknolojik gelişmeleri takip ederek, yeniliklere kolayca uyum sağlayacak bilgi donanımına sahip olmak.
5 Çalıştığı ortamda görevinini kötüye kullanmamak, sorumluluk sahibi, takım çalışmasına yatkın, hasta haklarına saygılı ve sağlıklı iletişim yolları konusunda bilgili olmak.
6 Mesleki bilgi ve becerisini pekişterecek Temel Anatomi, Fizyoloji ve tıbbi terminoloji bilgisine sahip olmak.
7 Mesleki bilgi ve becerisinin temelini oluşturacak temel biyoloji, kimya, mikrobiyoloji ve biyokimya bilgi donanımına olmak.
8 Hızlı teknolojik gelişimi takip etmesine temel oluşturacak, belli başlı immünolojik ve moleküler tanı yöntemlerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak.
9 Toplum sağlığına saygılı, çevre sorunlarına duyarlı olarak çalışma düzenini oluşturabilmek ve sürdürebilmek.
10 Tüm laboratuvar ekipmanını ve cihazları tanımak, kullanabilmek ve bakımı için gerekli işlemleri yürütmek.
11 Mesleki teknik metin ve terimleri anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12 Tıbbi laboratuvar alanında acil müdahele gerektirecek durumlarda, yapılması gereken müdahalelerden temel nitelikte olanları bilmek ve uygulayabilmek.
13 Ulusal değerlerine saygılı ve Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihimiz hakkında bilgili olmak.
14 Türkçeyi yazım ve anlatımda dilbilgisi kurallarına uygun biçimde kullanmak, iletişimde anlaşılır ifadeler kullanılabilmek.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BYL115 Anatomi Zorunlu 2 0 2
3 BYL127 Fizyoloji Zorunlu 2 0 2
4 BYL153 Genel Biyoloji Zorunlu 5 0 6
5 TBL101 Laboratuvar Kimyası Zorunlu 2 0 3
6 TBL103 Laboratuvarda Güvenlik Zorunlu 2 0 2
7 TBL105 Tıbbi Mikrobiyoloji I Zorunlu 4 0 5
8 TBL-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BYL154 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Zorunlu 5 0 6
3 KMY122 Genel Biyokimya Zorunlu 2 0 4
4 TBL104 Tıbbi Laboratuvar Organizasyonu Zorunlu 2 0 2
5 TBL108 Laboratuvar Aletlerinin Kullanımı ve Bakımı Zorunlu 4 0 4
6 TBL122 Hematoloji Zorunlu 2 0 4
7 TBL-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMY230 Biyokimyada Özel Tetkikler Zorunlu 2 0 3
2 TBL201 Temel Laboratuvar Uygulamaları I Zorunlu 3 6 8
3 TBL204 Hormon Biyokimyası Zorunlu 3 0 4
4 TBL206 Tıbbi Mikrobiyoloji II Zorunlu 4 0 4
5 TBL208 İmmunolojik Yöntemler Zorunlu 3 0 3
6 TBL-S3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 4
7 TBL-S4 Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 4
Toplam 19 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TBL202 Temel Laboratuvar Uygulamaları II Zorunlu 3 6 8
2 TBL207 Tıbbi Mikrobiyoloji III Zorunlu 3 2 6
3 TBL212 Klinik Biyokimya Zorunlu 3 2 6
4 TBL214 Parazitoloji Zorunlu 2 0 2
5 TBL262 Moleküler Biyolojik Yöntemler Zorunlu 2 0 4
6 TBL-S5 Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 4
Toplam 15 10 30
Seçmeli
1 . Dönem > TBL-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP130 Bilgisayar Bilgisi Zorunlu 2 0 4
2 DB110 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 4
3 TBL110 Tıbbi Laboratuvar Terimleri Zorunlu 2 0 4
4 TBL130 Tıbbi İlkyardım Zorunlu 2 0 4
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > TBL-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP130 Bilgisayar Bilgisi Zorunlu 2 0 4
2 DB110 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 4
3 TBL110 Tıbbi Laboratuvar Terimleri Zorunlu 2 0 4
4 TBL130 Tıbbi İlkyardım Zorunlu 2 0 4
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > TBL-S3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGL210 Laboratuvarda Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 4
2 SGL210 Laboratuvarda Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 4
3 SGL230 Ekoloji Bilgisi Zorunlu 2 0 4
4 SGL230 Ekoloji Bilgisi Zorunlu 2 0 4
5 SGL240 Laboratuvarda Meslek Etiği Zorunlu 2 0 4
6 SGL240 Laboratuvarda Meslek Etiği Zorunlu 2 0 4
7 SGL250 Laboratuvarda Kalite Güvence Sistemleri ve Standartları Zorunlu 2 0 4
8 SGL250 Laboratuvarda Kalite Güvence Sistemleri ve Standartları Zorunlu 2 0 4
3 . Dönem > TBL-S4 Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGL210 Laboratuvarda Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 4
2 SGL210 Laboratuvarda Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 4
3 SGL230 Ekoloji Bilgisi Zorunlu 2 0 4
4 SGL230 Ekoloji Bilgisi Zorunlu 2 0 4
5 SGL240 Laboratuvarda Meslek Etiği Zorunlu 2 0 4
6 SGL240 Laboratuvarda Meslek Etiği Zorunlu 2 0 4
7 SGL250 Laboratuvarda Kalite Güvence Sistemleri ve Standartları Zorunlu 2 0 4
8 SGL250 Laboratuvarda Kalite Güvence Sistemleri ve Standartları Zorunlu 2 0 4
4 . Dönem > TBL-S5 Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGL210 Laboratuvarda Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 4
2 SGL230 Ekoloji Bilgisi Zorunlu 2 0 4
3 SGL240 Laboratuvarda Meslek Etiği Zorunlu 2 0 4
4 SGL250 Laboratuvarda Kalite Güvence Sistemleri ve Standartları Zorunlu 2 0 4

^