Önlisans Programları
Bankacılık ve Sigortacılık - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Bankacılık ve Sigortacılık
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Yüksekokulumuz bünyesinde, 22.12.1993 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla “Bankacılık” Programları (örgün-ikinci öğretim)” açılmış ve 1994–1995 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Ön lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise mezuniyet notları ile ÖSYM'nin yaptığı yerleştirme sonucu kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin, ilan edilen tarihler ve şartlar dahilinde kayıtları kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler meslek yada normal Lise Öğrenimini tamamlamış olması halinde bölümümüze başvurma hakkı kazanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
ÖSYM sonuçlarına göre
Program Profili
Programın amacı, ülkemizde faaliyet gösteren Bankacılık ve Finans kurumlarına, temel bankacılık ve finans konularına hakim, genel ekonomi ve işletme konularını öğrenmiş, ara eleman yetiştirmektir. Temel hukuk, ekonomi, matemetik, muhasebe gibi derslerin yanı sıra banka denetimi, banka muhasebesi, sigorta hukukuk gibi derslere ağırlık verilmektedir. Rekabetin arttığı piyasalarda görev yapabilecek; üretken ve analitik düşünce yeteneğine sahip, araştırmacı, değişimlere uyum sağlayabilen, teorik alt yapıya ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip ara elemanlar yetiştirme olanağı sağlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Banka şubeleri ve sigorta şirketlerinin yanı sıra finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Ayrıca sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda da çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Açık Öğretim fakültesine sınavsız geçiş yaparak lisans tamamlayabilir. ÖSYM nin yaptığı DGS sınavında başarılı olması halinde lisans tamamlayabilir. Dikey geçiş alanları bankacılık, bankacılık ve finans, ekonomi, iktisat, işletme,bankacılık ve finansman, sigortacılık, sigortacılık ve risk yönetimi vb. bölümler olabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. Yazılı / Test Arasınavı yapılmaktadır. Geçme notuna etkisi %40 olmaktadır. Yazılı / Test Final sınavı yapılmaktadır. Geçme notuna etkisi %60 olmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Bankacılık ve Sigortacılık Programında mevcut olan toplam 74 kredi ve 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Hanifi Ayboğa Adres: Marmara Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Soğanağa Mah. Nur Sok. No: 9/11 Eminönü-İstanbul Telefon: 0 212 517 20 16 Faks: 0 212 517 20 12 Web Sayfası: http://sbmyo.marmara.edu.tr E-posta: sbmyo@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde staj zorunluluğu olmamakla birlikte, banka şubeleri ve sigorta şirketlerinde ara eleman olarak istihdam edilebilme olanağı sağlamaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Mesleklerinin gerektirdiği temel ekonomi bilgisine sahiptir.
2 İş hayatında ara eleman seviyesine yetecek düzeyde temel hukuk bankacılık hukuku bilgisine sahiptir.
3 Analitik düşünce yeteneğine sahiptir.
4 Office programlarını kullanmayı bilir.
5 İşlerinin gerektirdiği muhasebe sistem ve organizasyonu hakkında bilgi sahibidir.
6 Temel finans bilgilerini bilir.
7 Temel bankacılık bilgilerini bilir.
8 İşlerinin gerektirdiği ölçüde günlük mali nitelikli olayların kaydedilmesini bilir.
9 işlerinin gerektirdiği mali analiz tekniklerini bilir.
10 İşlerinin gerektirdiği seviyede işletme yönetimi bilgisine sahiptir.
11 Bankaların örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibidir.
12 Bankalarda iç dış ve kamu denetimleri hakkında temel bilgilere sahiptir.
13 İngilizce ticari yazaışmalara hakimdir.
14 Yeterli sosyal güvenlik ve iş hukuku bilgisine sahiptir.
15 İnsan kaynakları hakkında işlerinin gerektirdiği ölçüde bilgiye sahiptir.
16 Yeterli banka denetimi bilgisine sahiptir.
17 Belirli bir olgunluktan sonra orta kademe yönetici olarak çalışabilir.
18 Mezun olarak kişi bir banka şubesinin orta kademe yönetiminde çalışabilir.
19 Dış ticaret işlemleri banka pazarlama ve halkla ilişkiler hakkında yeterli bilgi sahibidir.
20 Para ve bankacılık hakkında temel bilgilere sahiptir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BNK101 Bankacılığa Giriş Zorunlu 4 0 12
3 HUK161 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 2
4 IKT103 Ekonomi I Zorunlu 2 0 2
5 KSS141 Güzel Sanatlar I Zorunlu 2 0 2
6 MAT163 Genel Matematik Zorunlu 2 0 2
7 MUH101 Muhasebe I Zorunlu 2 0 2
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
10 YON101 İşletme Yönetimi Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSP120 Bilgisayar Zorunlu 2 0 2
3 HUK164 Bankacılık Hukuku Zorunlu 4 0 12
4 HUK178 Sigorta Hukuku Zorunlu 2 0 2
5 IKT104 Ekonomi II Zorunlu 2 0 2
6 KSS142 Güzel Sanatlar II Zorunlu 2 0 2
7 MUH102 Muhasebe II Zorunlu 2 0 2
8 SGR120 Sigortacılığa Giriş Zorunlu 2 0 2
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
10 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BNK221 Görünmeyen İşlemler Zorunlu 2 0 3
2 DB201 İşletme Psikolojisi Zorunlu 2 0 3
3 DTC203 Dış Ticaret İşlemleri Zorunlu 2 0 3
4 FIN211 Sermaye Piyasası I Zorunlu 2 0 4
5 IK201 İnsan Kaynakları Zorunlu 2 0 3
6 IKT243 Para Teorisi Zorunlu 2 0 4
7 MUH201 Banka Muhasebesi I Zorunlu 2 0 4
8 PAZ203 Banka Pazarlaması Zorunlu 2 0 3
9 YDI213 Ticari İngilizce I Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BNK202 Banka Denetimi Zorunlu 2 0 4
2 BNK222 Kredi Taleplerini Değerlendirme Zorunlu 2 0 5
3 FIN206 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 0 4
4 FIN212 Sermaye Piyasası II Zorunlu 2 0 4
5 HIT250 Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 3
6 HUK262 Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Zorunlu 2 0 3
7 MUH202 Banka Muhasebesi II Zorunlu 2 0 4
8 YDI214 Ticari İngilizce II Zorunlu 2 0 3
Toplam 16 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2

^