Önlisans Programları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 01.07.1984 tarihinde 2 yıllık olarak kurulan yüksek okulumuz, kuruluşunda ''İktisadi ve İdari Programlar Bölümü'' ve ''Sağlık Programları Bölümü'' olmak üzere önlisans programlarını kapsayan iki bölümden oluşmuştur. 06.11.1987 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu kararı ile 'İktisadi ve İdari Programlar Bölümü'ne bağlı 'Turizm İşletmeciliği' ile 'Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programları' açılmış ve bu programlara 1988-1989 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Önlisans Diploma- Büro yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programına girmiş oldukları öğrenci seçme sınavı sonucuna göre meslek lisesi çıkışlılar yatay geçisle veya düz liselerden öğrenciler notun sonucuna göre kazandıkları takdirde kayıt olabilmektedirler. Kayıt koşulları ilan edilerek öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenme düzeyi formal yapıdadır. hukuk bilgisine ve terminolojisine sahip olabilmeli. Dosyalama ve Arşivleme teknikleri bilgisi dahilinde kamu ve özel sektörde uygulabilir düzeyde olabilmeli. Protokol kurallarını özel ve iş yaşamında uygulayabilmeli. Sekreterlik ve Yönetici asistanlığı bilgilerini istihdamda kullanabilmeli. Muhasebe, Ticari Bilgi ve Belgeleri tanıyabilmeli. Ekonominin kurallarını işlemlerde analiz edebilmeli ve yapabilmeli. Hızlı yazı yazabilmeli ve on parmak F klavye kullanabilmeli. Resmi ve özel iş yazışma kurallarını TSE standartlarına göre yapabilme becerisine sahip olabilmeli.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programa büro yönetimi ve sekreterlik öğrenimini yeterli seviyede alarak tamamlamış Liseden mezun olan öğrenciler gelmektedir. Eğitim alarak gelen öğrenciler önlisans öğrenimi aşamasında bilgilerini artırarak kendini geliştirmektedirler. Notları yüksek olan öğrenci mezuniyet aşamasında rahatlıkla istihdam olabilmektedir.
Program Profili
Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı kamu ve özel kuruluşların tüm kademelerinde yer alan yöneticilerin genel yönetim destek hizmetlerini yönetecek vasıflı elemanların yetiştirilmesi amacını gütmektedir. Bu alanda 2 yıllık önlisans düzeyindeki derslerde eğitimin ve öğretimle ilgili olarak ders içeriklerinin güncel olmasına ve iş hayatına uygulanabiliyor olmasına dikkat edilmektedir. Öğrencilerimizin karşılıştıkları bir konuda sorun yaşamamalarına özen gösterilmektedir. Hızlı not alma becerisine sahip olan, rapor hazırlayabilen, araştırmaları yapabilen, protokolu özenle yapabilen yöneticinin alternafi olduğunu iş yaşamında sunmaları için öğrencilere uygulamalarla eğitim sunulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kamu ve özel sektör işletmelerinde yönetici asistanlığı ve büro yönetimi işlerinde çalışmaktadırlar. Sektördeki birimlerde stajer öğrenci olarak bilgi sahbi olmaktadırlar. Staj yapan öğrencileri 30 günlük sürede değerlendiren işyerleri staj bitiminde çalışmalarından memnun olduklarını istihdam edebilmektedirler. Bu şeklide öğrencilerimiz tecrübeli olarak mezun olmuş ve çalışma hayatına atılmış olmaktadırlar. Yabancı dili ileri seviyede olan öğrencilerimiz stajdan sonra rahatlıkla sektörde iş bulabilmektedirler. Büro yönetimi ve yönetici asistanı olarak işe başlayan mezun bir öğrenci şartlar dahilinde maaşını yüksek tutabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Meslek Yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş yapmalar amacı ile lisans programlarında kontenjan ayrılır. bu kontenjanlar, sınavsız olarak meslek yüksekokulları programlarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmaz. meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokulları ve açıköğretimin hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türler, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir ve ilan edilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her yarıyıl /yıl açılan derslerle ilgili olarak ez az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl düzeninde eğitim-öğretim veren birimlerde bütünleme sınavı yapılmaz. Bir ders için yarıyıl/yıl içi değerlendirmesinde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. Her bir yarıyıl/yıl içi ve değerlendirme aracı ( ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, ulgulama ve diğer çalışmalar) 100 puan üzerinden notlandırılır. Harfli başarı notu verme işlemi, yarıyıl/yıl sonu sınavı dahil tüm değerlendirme araçları notlandırılktan sonra gerçekleştirilir. Yarıyıl/yıl sonu sonu sınavının başarı oranına katkısı en az %40 en çok %60 olarak hesaplanır. Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. bu hesaplamada, kayıt yenilemedöneminden önce ilan edilen ders izleme programı esas alınarak öğrencinin her bir değerlendirme aracından aldığı not, ilgili değerlendirme aracının başarı oranına katkısı oranı ile çarpılırak toplanır ve hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Başarı değerlendirme yöntemi 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notunun harfli başarı notuna dönüştürülmesidir. Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Yıl düzeninde eğitim- öğretim düzeninde YANO-GANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas alınır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO' su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO'su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrenciler ; GANO'su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Yarıyıl/yıl sonunda mezineyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer hot almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO'larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. bu öğrenciler, sadece yarıyıl/yıl sonu sınavlarına açıldıkları yarıyıllarda/yıllarda girerler. Aynı derse ait notlar içinde en yüksek olanlar dikkate alınır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Prof. Dr. G. Mine Gerni Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü Beykoz/İSTANBUL
Bölüm Olanakları
Kamu ve Özel sektördeki firmaların büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ile ilgili birimlerinde staj yapabilir ve mezun olduktan sonra çalışma imkanı bulabilirler.Programın ders içerikleri incelendiğinde öğrencilerin iş yaşamında çalışmaya başladıklarında uygulamalarla karşılaşınca zorlanmadan yapabilecek nitelikte eğitim- öğretimin verildiği görülecektir. Öğrenci stenoyu hızlı bir şekilde yazabilir ve dikte edebilir. 10 parmak F klavye kullanımını hızlı yapabilir. Microsoft office programlarını(Word, Excel, Powerpoint) uygulamalı olarak laboratuvarda öğrendiği için rahatlıkla bilgisayarı kullanabilir. Staj sayesinde kendine güveni artar. İş aramanın nasıl yapılacağını kavrar. Cv hazırlama., Mülakat, Giyim , İş yaşamındaki konuşma düzenini uygulama imkanı bulur. İşletmenin karar mekanizmalarının çalışma durumlarını ve referansların önemini kavrar. İnteraktif uygulamaları kavrar. Ticari yazışmaların önemini ve bilgilerin içeriğinin düzenini pekiştirir.
Program Çıktıları ^
1 İş hayatında ara eleman seviyesinde, genel kültür, temel hukuk ve ticari hukuk , sosyal güvenlik ve iş hukuku bilgisine sahiptir.
2 Genel matematik bilgilerini bilir ve analitik düşünce yeteneğine sahiptir.
3 İşinin gerektirdiği asgari seviyede işletme yönetimi bilgisine sahiptir. Bir işletmede yönetim tarzı, organizasyon yapısı, çalışma ilkeleri konusunda yeterli derecede bilgilidir.
4 Temel muhasebe bilgilerini ve muhasebenin işleyişini bilir. İş hayatında kullanılan ticari belgeleri tanır, formlarla ilgili düzenlemeleri yapabilir.
5 Ekonominin temel mantığını ve prensiplerini bilir. Üretici ve tüketici davranışları, fiyat ve maliyet kavramları, arz ve talep dengesi, mlli gelir ve ekonomik büyüme kavramları hakında bilgi sahibi olur.
6 Herhangi bir yazı kaleme alabilir; işyerleri ve devletle ilişkilerde yazışma kurallarını, ticari ingilizce yazışmalarını hazırlar. Ofiste kullanılabilecek temel konuşma ve yabancı dil diyalog bilgisine sahip olur.
7 Büroların düzenlenmesi, iş akımı, iş basitleştirme gibi teknik verimlilik esaslarını bilir. Sekreterlik türleri hakkında bilgi sahibi olur. Meslek kavramını, sekreterlik mesleğinin bilimsel yönlerini, Sekreterya hizmetlerini mesleki bilgiler çerçevesinde bilir, görev ve sorumluluklarının neler olduğunu öğrenir.
8 Microsoft Office programlarını ( Word, Excel, Power point) ,belge üzerinde arka plan, metin efektleri ve kenarlıkları kullanabilme yeteneğine sahip olmayı öğrenir. Büro otomasyonu hakkında bilgi sahibi olur. Sistemin işleyişini tanır.
9 İnsan Kaynakları birimlerinin işleyişini bilir; iş görüşmeleri-performans konularında bilgilidir. İşinin gerektirdiği müşteri ilişkilerinin tarzını ve halkla ilişkiler planlamasını yapmayı bilir.
10 Protokol çeşitleri (davet, tanışma, yazışma, telefon protokolleri) , devlet ve iş yaşamındaki protokol kuralları hakkında bilgi sahibi olur. Ailede, işyerinde, sokakta ve diğer sosyal alanlarda görgü kurallarını öğrenir. Sanat Tarihi ve tarih konusunda bilgi alır. Müzelerde öğrendiği kuralların önemini kavrar.
11 Evrak yönetimi, Elektronik belge yönetimi, çeşitleri, Kamu ve özel sektörde uygulanan dosyalama ve arşivleme sistemleri hakkında bilgi sahibidir. Evrakı saklama yöntemlerini bilir.
12 İş yerinde toplam kalite kavramı, ilkeleri ve uygulanışı, toplam kalitenin yararları, ISO 9000 kalite standartları hakkında bilgilidir.
13 İnsan ilişkilerindeki yöntemleri, psikoloji ve sosyal psikoloji açılarından öğrenir, kişilik geliştirme konusunda bilgi sahibidir. Ast-üst ilişkilerinin temel noktaları, motivasyon, liderlik konuları hakkında bilgilenir.
14 Veri, toplama ve onları düzenleme yöntemlerini bilir, yöneticisine rapor hazırlamada yardımcı olur.
15 Konuşulanları hızlı yazma (not alma). zamanlamayı ve dakikliği öğrenme, detayları fark etme, , farklılıkları görme alışkanllıkları edinir. On parmak F klavye kullanımını ve hızlı yazmayı, yazılanı değerlendirme ve düzeltme yetenekleri kazanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BYS101 Sekreterlik Bilgisi Zorunlu 2 0 6
3 BYS121 Klavye Teknikleri I Zorunlu 2 0 6
4 HUK161 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 2
5 IKT103 Ekonomi I Zorunlu 2 0 2
6 KSS141 Güzel Sanatlar I Zorunlu 2 0 2
7 MAT163 Genel Matematik Zorunlu 2 0 2
8 MUH101 Muhasebe I Zorunlu 2 0 2
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
11 YON101 İşletme Yönetimi Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BYS102 Büro Yönetimi Zorunlu 2 0 6
3 BYS104 Ticari Bilgi ve Belgeler Zorunlu 2 0 2
4 BYS122 Yazışma Kuralları Zorunlu 2 0 6
5 BYS200 Uygulamalı Staj Zorunlu 0 0 2
6 IKT104 Ekonomi II Zorunlu 2 0 2
7 KSS142 Güzel Sanatlar II Zorunlu 2 0 2
8 MUH102 Muhasebe II Zorunlu 2 0 2
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
10 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
11 YON114 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP205 Bilgisayar I Zorunlu 4 0 4
2 BYS201 Steno I Zorunlu 2 0 4
3 BYS203 Dosyalama Zorunlu 2 0 2
4 BYS205 Protokol Bilgileri Zorunlu 2 0 2
5 BYS221 Klavye Teknikleri II Zorunlu 2 0 6
6 DB203 Örgütsel Davranış Zorunlu 2 0 2
7 HIT250 Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 2
8 IK201 İnsan Kaynakları Zorunlu 2 0 3
9 YDI213 Ticari İngilizce I Zorunlu 2 0 3
10 YON201 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP206 Bilgisayar II Zorunlu 4 0 4
2 BYS202 Steno II Zorunlu 2 0 4
3 BYS214 Büro Otomasyonu Zorunlu 2 0 4
4 BYS216 Sekreter ve İş İlişkileri Zorunlu 2 0 4
5 BYS218 Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 0 4
6 DB202 İş Psikolojisi Zorunlu 2 0 4
7 HUK262 Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Zorunlu 2 0 3
8 YDI214 Ticari İngilizce II Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2

^