Önlisans Programları
Dış Ticaret - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Dış Ticaret
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Yüksekokulumuz bünyesinde, 04.05.1993 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla “Dış Ticaret” Programları (örgün-ikinci öğretim) açılmış ve 1993–1994 eğitim ve öğretim yılından itibaren programımıza öğrenci alınmaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programdaki derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Dış Ticaret Bölümü önlisans diploması almaya hak kazanır ve Dış Ticaret Meslek Elemanı ünvanı ile çalışma hayatına atılır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt için Lise ve Dengi okul mezunu olmak ve YGS sınavında yeterli puanı almış olmak gereklidir. Meslek lisesi mezunu öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlar sınavsız geçiş hakkına sahiptir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yatay geçiş yapan öğrencilere burada gördükleri dersler ve kredilere göre geçiş yaptıkları diğer üniversitede muafiyet verilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır.
Program Profili
Programda öğrenciler dış ticaret ve yönetim bilgileriyle donatılırlar. Ekonomi, hukuk, muhasebe, işletme, yabancı dil gibi derslerin yanı sıra ağırlıklı olarak dış ticarete yönelik dersler alan öğrenciler staj yaparak iş deneyimi kazanmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Dış Ticaret ön lisans programından mezun olanlar ithalat ve ihracat yapan bütün firmalarda (dış ticaret meslek elemanı) çalışabilirler. Ayrıca gümrük müşavirliklerinde, lojistik şirketlerinde, bankaların kambiyo bölümlerinde de istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
“Dış Ticaret ” ön lisans programı mezunları, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olduklarında, “Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dış Ticaret programı öğrencileri Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidir. Buna göre öğrenciler bir ara sınav, bir final sınavına tabidir. Ara sınav %40, Final sınavı %60 ağırlıklıdır. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için harf notunun en az DD olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Dış Ticaret Ön-lisan programından mezun olabilmeleri için öğrencilerin bütün dersleri başarı ile tamamlamış olmaları ve 4.00 üzerinden 2.00 not ortalamasını tutturmaları gerekir. Buna ek olarak 30 işgünü stajlarını tamamlamaları da mezuniyet koşuludur. Stajını tamamlamış olmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gülten Demir Adres: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Beyazıt Kampüsü, Soğanağa Mah. Nur Sok. No: 9/11 Eminönü-İstanbul Telefon: 0 212 517 20 16 Faks: 0 212 517 20 12 Web Sayfası: http://sbmyo.marmara.edu.tr E-posta: sbmyo@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Dış Ticaret bölümü dersleri Beyazıt Meslek Yüksekokulu binasında yer alan dersliklerde yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzun tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı bulunmakta, öğrenciler sunum için projeksiyon cihazları kullanabilmektedirler.
Program Çıktıları ^
1 Ekonomi, ticaret hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, işletme, muhasebe ve dış ticarete ilişkin temel kavramları tanımlamak
2 Dış ticarette teslim ve ödeme şekillerini bilmek; dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeleri düzenlemek
3 Ticari matematik işlemlerini bilmek
4 Türk Banka-kambiyo mevzuatını kavramak, bu işlemlerde kullanılan belgeleri hazırlamak, iş yazışması yapmak
5 Türkiye’de Gümrük mevzuatına vakıf olmak, ilgili belgeleri düzenlemek ve gümrük işlemlerini takip etmek
6 Türk İhracat ithalat mevzuatını, lojistiğe ilişkin temel kavramları, uluslararası taşıma kuralllarını bilmek ve zorunlu dökümanları hazırlamak, e-ticaret işlemlerini yürütmek
7 Dış ticaret işlemlerini bilgisayar ortamında yapabilmek ve bir yabancı dili dış ticaret işlemlerinde kullanabilmek
8 Dış ticaretin finansman yönetmlerini kavramak ve analiz etmek, serbest bölegelerde dış ticaret işlemlerini bilmek
9 Uluslararası pazarlama stratejilerini bilmek, uluslararası ticaret risklerini tanımak, uluslararası parasal ilişkileri ve sermaye piyasalarını analiz etmek
10 Dış ticarette kalite ve standardizayonun önemini kavramak, dış ticarette sigorta işlemleirni ve vergi uygulamalarını bilmek
11 Dış ticaret ve kambiyo işlemlerini muhasebeleştirmek
12 Dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri ve ekonomik krizleri anlamak, AB - Türkiye ilişkilerini takip edebilmek, uluslararası ekonomik ve finansal organizasyonları tanımak
13 Araştırma yapma yeterliliği kazanmak, meslek etiğini kavramak, ticari yazışma yöntemlerini bilmek
14 Atatürk inklaplarını bilmek
15 Türk dilinin kurallara uygun yazım ve konuşulmasını, edebi metinleri ve sözlü anlatım türlerini bilmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 DTC105 Elektronik Ticaret Zorunlu 2 0 3
3 DTC-S1 Seçimlik Ders – 1 Seçmeli 3 0 4
4 DTC-S2 Seçimlik Ders – 2 Seçmeli 2 0 3
5 IKT135 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 4
6 ILT123 İletişim Zorunlu 2 0 2
7 ISL125 İşletme I Zorunlu 2 0 3
8 MUH133 Genel Muhasebe I Zorunlu 2 0 3
9 PAZ101 Uluslararası Pazarlama Zorunlu 2 0 2
10 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
11 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 DTC104 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 3
3 DTC-S3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 3
4 DTC-S4 Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 2
5 HUK180 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 4
6 IKT136 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 3
7 ISL126 İşletme II Zorunlu 2 0 3
8 MAT130 Ticari Matematik Zorunlu 3 0 4
9 MUH134 Genel Muhasebe II Zorunlu 2 0 2
10 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
11 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BNK207 Bankacılık ve Kambiyo Zorunlu 3 0 3
2 DTC205 Gümrük İşlemleri Zorunlu 3 0 4
3 DTC231 Dış Ticaret İşlemleri I Zorunlu 3 0 4
4 DTC-S5 Seçimlik Ders – 5 Seçmeli 2 0 3
5 DTC-S6 Seçimlik Ders – 6 Seçmeli 3 0 4
6 FIN203 Uluslararası Finansman Zorunlu 3 0 3
7 IKT265 Uluslararası İktisat I Zorunlu 3 0 4
8 MUH227 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Zorunlu 3 0 3
9 YDI215 Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu 2 0 2
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DTC210 Lojistik Zorunlu 3 0 4
2 DTC216 Dış Ticarette Paket Programlar Zorunlu 2 0 2
3 DTC232 Dış Ticaret İşlemleri II Zorunlu 3 0 4
4 DTC300 Staj Zorunlu 0 6 6
5 DTC-S7 Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 2 0 2
6 DTC-S8 Seçimlik Ders - 8 Seçmeli 2 0 2
7 DTC-S9 Seçimlik Ders - 9 Seçmeli 2 0 2
8 HUK230 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 2
9 IKT266 Uluslararası İktisat II Zorunlu 3 0 4
10 YDI216 Mesleki Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 2
Toplam 21 6 30
Seçmeli
1 . Dönem > DTC-S1 Seçimlik Ders – 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP140 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 3 0 4
1 . Dönem > DTC-S2 Seçimlik Ders – 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DTC107 Dış Ticarete Giriş Zorunlu 2 0 3
2 FIN103 Finansa Giriş Zorunlu 2 0 3
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > DTC-S3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DTC106 Dış Ticarette Standardizasyon Zorunlu 2 0 3
2 DTC108 Ticari Bilgi ve Belgeler Zorunlu 2 0 3
2 . Dönem > DTC-S4 Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DTC110 Mesleki Yazışma Teknikleri Zorunlu 2 0 2
2 SBM110 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > DTC-S5 Seçimlik Ders – 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DTC207 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Zorunlu 2 0 3
2 DTC230 Dış Ticarette Vergi Uygulamaları Zorunlu 2 0 3
3 . Dönem > DTC-S6 Seçimlik Ders – 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DTC209 Dünya Ekonomisi ve Ticareti Zorunlu 3 0 4
2 DTC213 Krizler ve Kriz Yönetimi Zorunlu 3 0 4
4 . Dönem > DTC-S7 Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DTC218 AB-Türkiye İlişkileri Zorunlu 2 0 2
2 DTC220 Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > DTC-S8 Seçimlik Ders - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DTC224 Dış Ticarette Risk Yönetimi Zorunlu 2 0 2
2 DTC226 Serbest Bölgeler Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > DTC-S9 Seçimlik Ders - 9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DTC228 Dış Ticarette Sigorta Zorunlu 2 0 2
2 SBM120 Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 0 2

^