Önlisans Programları
Turizm Rehberliği - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm Rehberliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
06.11.1987 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla "İktisadi ve İdari Programlar" Bölümüne bağlı "Turizm İşletmeciliği" programı açılmış ve bu programlara 1988-1989 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır. 1992 - 1993 eğitim ve öğretim yılında da, 15.07.1991 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla açılan "Turist Rehberliği" programına öğrenci alınmaya başlanmıştır. 2011 yılında YÖK'ün yeni düzenlemesi ile meslek yüksekokulunda bölümler oluşturulmuştur. Buna göre, Turizm, Seyahat ve Eğlence Hizmetleri bölümü altında "Turizm Rehberliği" programı yer almaktadır.
Kazanılan Derece
Turist Rehberi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kayıt yaptıracak öğrenciler YGS sınavına girebilirler. Bunun yanında Meslek Lisesi mezunu öğrencilerin başarı ortalamaları da yerleştirmede dikkate alınmaktadır. Birinci yılı başarı ile tamamlayan ve başarı not ortalaması yüksek olan öğrenciler, diğer üniversitelerin önlisans programlarına yatay geçiş yapmak hakkına sahiptirler. Bu programı bitiren öğrenciler DGS sınavına girerek, kazandıkları takdirde 4 yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa kayıt yaptıran öğrenciler, 1 yıllık İngilizce hazırlık okurlar. Ancak yapılan muafiyet sınavında başarılı olurlarsa hazırlık sınıfını atlayarak, 1. sınıfa başlayabilirler. Aynı zamanda yatay geçiş yapan öğrencilere de, üniversitelerinde görmüş oldukları ve kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1 yıl İngilizce hazırlık + 2 yıl önlisans derslerinden geçerek toplam kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olabilmektedirler.
Program Profili
Programın amacı, profesyonel turist rehberi olmak isteyen öğrencilere bir yıllık bir ingilizce hazırlık sınıfından sonra gerekli mesleki bilgilerin kazandırılması, bu amaçla öğrencileri turizm sektörüne ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. Eğitim süresinde turizm sektörünün genel yapı taşı olan yabancı dil eğitimi de ağırlıklı olarak verilmektedir. 1 yıllık hazırlık bölümünde İngilizce eğitim alan öğrenciler, 2 yıllık (4 yarıyıl) dönemde her bir yarıyılda 4'er saat İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak Almanca/Fransızca ders görmektedirler. Ayrıca yüksekokulumuzdaki öğrenim süreleri boyunca meslek hayatlarında gerek duyacakları pek çok konuyu (Rehberlik Meslek Dersi, Turizm Sosyolojisi ve Turist Psikolojisi, Mitoloji, Türkiye'nin Turizm Coğrfyası, İlkyardım vb.) deneyimli ve uzman eğiticilerden teorik ve uygulamalı olarak öğrenmektedirler. İlgili Bakanlığın verdiği kokartı alabilmek için de yüksekokulumuzun desteğiyle organize ettikleri 36 günlük yurt içi turunu tamamlayarak teori ve uygulamayı birleştirmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olan öğrencilerin tüm Türkiye genelinde seyahat acentalarında veya serbest çalışma olanakları mevcuttur. Kendisini yeterince geliştiren mezun öğrencilerimizin yurt dışı turlarda da tur lideri olarak çalışma olanakları mevcuttur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bir yıl hazırlık olmak üzere toplam 3 yıllık önlisans süresini tamamlayan öğrenciler, DGS sınavına girerek 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yapan öğrenciler önlisans programında aldıkları derslerden içerik ve kredi bakımından uygun olanlarından geçiş yaptıkları okul tarafından muaf tutulmaktadırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Turist rehberliği programında derslerden başarılı olabilmek için her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılır. Arasınavın %40'ı, Yılsonu final sınavının %60'ı hesaplanır, her iki sonucun toplamının en az 50 olması durumunda dersten başarılı olunur. Ancak her halukarda final sınavı notu en az 50 olmak zorundadır. aksi halde ders tekrarı gerekir.
Mezuniyet Koşulları
turist rehberliği programından mezun olabilmek için mezun olacak öğrencilerin aşağıdaki koşulları eksiksiz olarak yerine getirmeleri gerekmektedir, aksi halde ders tekrarı ile koşulların sağlanması gerekmektedir: Lisans için tüm derslerden başarılı olmak ve en az 2.00 ortalama, Hazırlık sınıfını bitirmiş olmak, 120 AKTS'yi tamamlamış olmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Şeref TÜR Adres: Marmara Üniversitesi Soğanağa Nur Sok. 9/11 Beyazıt FATİH İSTANBUL Telefon: 0 212 517 20 16 Faks: 0 212 517 20 12 Web: http://sbmyo.marmara.edu.tr e-posta: seref@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde 2 yardımcı doçent olmak üzere 6 öğretim elemanı yer almaktadır. Bunun yanısıra yüksekokulumuzda kadrolu diğer öğretim elemanları ile sektörden görevlendirme ile gelen öğretim görevlileri de eğitime katkı sağlamaktadırlar. Dersler yüksekokul bünyesindeki 2 anfi ve 7 derslik ile bilgisayar laboratuarında yapılmaktadır. Müze ve örenyeri gibi uygulama gerektiren dersler için de yakın bölgedeki mekanlarda uygulama yapma imkanları yaratılmaktadır. Mezun öğrencilereturizm alanında faaliyet gösteren seyahat acentalarında istihdam olanakları da sağlanmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Turizm ile ilgili tüm bilgilere sahiptir.
2 Türkiye'nin turizm coğrafyasını bilir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.
3 Arkeoloji ile ilgili bilgilere sahiptir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.
4 Tur sırasında karşılaşabileceği her türlü sorunla ilgili kararlar alıp, başa çıkabilir.
5 Türkiye'nin florası ile ilgili tüm bilgilere sahiptir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.
6 Görgü kurallarını ve etik değerleri bilir ve davranışlarında bunlara dikkat eder.
7 Turizm ve rehberlikle ilgili mevzuat bilgilerine sahiptir.
8 Türkiye'nin sahip olduğu Bizans eserlerini tanır ve turistler gerekli bilgileri anlatabilir.
9 Türkiye'nin sahip olduğu bütün tarihi ve kültürel değerleri ayrıntılı olarak bilir ve bunları turistlere anlatabilir.
10 Turizmin sosyolojik yapısını ve turist psikolojisini bilir ve turistlerin davranışlarını ve beklentilerini bilerek turistlere hizmet sunar.
11 Turizm ve çevre ilişkisini bilir ve çevrenin korunması ile ilgili önlemleri alabilir.
12 Türkçe ve en az iki yabancı dilde kendisini günlük hayatta ve mesleki anlamda ifade edebilir.
13 Cumhuriyetin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılaplarını bilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 ISL105 İşletmeye Giriş Zorunlu 2 0 2
3 KSS141 Güzel Sanatlar I Zorunlu 2 0 2
4 TAR131 Arkeolojik Bilgiler I Zorunlu 2 0 2
5 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
6 TRZM101 Rehberlik Meslek Dersi I Zorunlu 2 0 4
7 TRZM103 Turizme Giriş Zorunlu 2 0 2
8 TRZM121 Türkiye'nin Turizm Coğrafyası I Zorunlu 2 0 2
9 YDI141 İngilizce I Zorunlu 4 0 6
10 YDx143 İkinci Yabancı Dil I Seçmeli 4 0 6
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 IKT108 İktisada Giriş Zorunlu 2 0 2
3 KSS142 Güzel Sanatlar II Zorunlu 2 0 2
4 TAR132 Arkeolojik Bilgiler II Zorunlu 2 0 2
5 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
6 TRZM102 Rehberlik Meslek Dersi II Zorunlu 2 0 4
7 TRZM108 Mitoloji Zorunlu 4 0 2
8 TRZM122 Türkiye'nin Turizm Coğrafyası II Zorunlu 2 0 2
9 YDI142 İngilizce II Zorunlu 4 0 6
10 YDx144 İkinci Yabancı Dil II Seçmeli 4 0 6
Toplam 26 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK263 Turizm Mevzuatı Zorunlu 2 0 2
2 TAR251 Dinler Tarihi I Zorunlu 2 0 2
3 TRZM201 Rehberlik Meslek Dersi III Zorunlu 2 0 4
4 TRZM211 Flora I Zorunlu 2 0 2
5 TRZM213 İlk Yardım Zorunlu 2 0 2
6 TRZM221 Türk İslam Sanatı I Zorunlu 2 0 2
7 TRZM223 Turizm Sosyolojisi ve Turist Psikolojisi I Zorunlu 2 0 2
8 TRZM241 Bizans Sanatı I Zorunlu 4 0 2
9 YDI241 İngilizce III Zorunlu 4 0 6
10 YDx243 İkinci Yabancı Dil III Seçmeli 4 0 6
Toplam 26 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR252 Dinler Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 TRZM202 Rehberlik Meslek Dersi IV Zorunlu 2 0 3
3 TRZM204 Çevre Koruma Zorunlu 2 0 2
4 TRZM206 Kültürel Değerler Ve Turizmde Görgü Zorunlu 2 0 2
5 TRZM212 Flora II Zorunlu 2 0 2
6 TRZM218 Halk Bilimi (Folklor) Zorunlu 2 0 2
7 TRZM222 Türk İslam Sanatı II Zorunlu 2 0 2
8 TRZM224 Turizm Sosyolojisi ve Turist Psikolojisi II Zorunlu 2 0 2
9 TRZM242 Bizans Sanatı II Zorunlu 4 0 2
10 YDI242 İngilizce IV Zorunlu 4 0 5
11 YDx244 İkinci Yabancı Dil IV Seçmeli 4 0 6
Toplam 28 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDx143 İkinci Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDA143 Almanca I Zorunlu 4 0 6
2 YDF143 Fransızca I Zorunlu 4 0 6
2 . Dönem > YDx144 İkinci Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDA144 Almanca II Zorunlu 4 0 6
2 YDF144 Fransızca II Zorunlu 4 0 6
3 . Dönem > YDx243 İkinci Yabancı Dil III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDA243 Almanca III Zorunlu 4 0 6
2 YDF243 Fransızca III Zorunlu 4 0 6
4 . Dönem > YDx244 İkinci Yabancı Dil IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDA244 Almanca IV Zorunlu 4 0 6
2 YDF244 Fransızca IV Zorunlu 4 0 6

^