Önlisans Programları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
06.11.1987 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla "İktisadi ve İdari Programlar" Bölümüne bağlı "Turizm İşletmeciliği" programı açılmış ve bu programlara 1988 - 1989 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır. Benzer şekilde 08.09.1994 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla da Seyahat Acentacılığı programı kurulmuş ve 1994 - 1995 eğitim ve öğretim yılında da bu programa öğrenci alınmaya başlanmıştır. 2011 yılında YÖK'ün yeni düzenlemesi ile meslek yüksekokulunda bölümler oluşturulmuştur. Buna göre, Turizm, Seyahat ve Eğlence Hizmetleri bölümü altında "Turizm ve Seyahat Hizmetleri" programı yer almaktadır.
Kazanılan Derece
Tur operatörü
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kayıt yaptıracak öğrenciler YGS'na girebilirler. Bunun yanında Meslek Lisesi mezunu öğrencilerin başarı ortalamaları da yerleştirmede dikkate alınmaktadır. Birinci yılı başarı ile tamamlayan ve başarı not ortalaması yüksek olan öğrenciler, diğer üniversitelerin önlisans programlarına yatay geçiş yapmak hakkına sahiptirler. Bu programı bitiren öğrenciler, DGS sınavına girerek, kazandıkları takdirde 4 yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa kayıt yaptıran öğrenciler, 1 yıllık İngilizce hazırlık okurlar. Ancak yapılan muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, hazırlık sınıfını atlayarak, 1. sınıfa başlayabilirler. Aynı zamanda yatay geçiş yapan öğrencilere de, üniversitelerinde görmüş oldukları ve kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1 yıl hazırlık + 2 yıl önlisans derslerinden geçerek toplam kredisini tamamlayan öğrenciler, 60 işgünü stajlarını da yaparak mezun olabilmektedirler.
Program Profili
Programın amacı, turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentalarında çalışmak üzere eleman yetiştirmek, bu amaçla öğrencileri ilgili sktöre ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. Eğitim süresinde turizm sektörünün genel yapı taşı olan yabancı dil eğitimi de ağırlıklı olarak verilmektedir. 1 yıllık hazırlık bölümünde İngilizce eğitim alan öğrenciler, 2 yıllık (4 yarıyıl) dönemde her bir yarıyılda haftada 4'er saaat İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak Almanca/Fransızca ders görmektedirler. Özellikle 2. sınıfta seyahat acentacılığı ile ilgili meslek dersleri almaktadırlar (Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı, Biletleme, Otomatik Rezervasyon ve Biletleme, Seyahat Acentalarında Pazarlama, vb.) Birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler, çoğunlukla yaz dönemi olmak üzere 60 işgünü stajlarını yaparak teorik bilgileri uygulama ile birleştirmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olan öğrenciler, A, B ve C grubu seyahat acentalarında iş olanağı bulmaktadır. Mezunlarımız en alt kademeden başlayarak, çeşitli kademelerde yöneticiliğe kadar çıkma imkanına sahiptir. Kendi seyahat acentalarını kuran mezunlarımız da mevcuttur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bir yıl hazırlık olmak üzere toplam 3 yıllık önlisans süresini tamamlayan öğrenciler, DGS sınavına girerek 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yapan öğrenciler önlisans programında aldıkları derslerden içerik ve kredi bakımından uygun olanlarından geçiş yaptıkları okul tarafından muaf tutulmaktadırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında öğrenciler derslerden başarılı olmak için her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınava tabi tutulur. Arasınavın %40'ı, Yılsonu final sınavının %60'ı hesaplanır. Her iki sınavın toplamının 50 ve üzerinde olması gerekir. Final sınavı notunun da her halukarda 50 ve üzerinde olması zorunludur. Aksi halde ders tekrarı gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri aşağıdaki mezuniyet koşullarını eksiksiz olarak yerine getirmlerine bağlıdır. Koşulların yerine getirilmemesi sınıf veya ders tekrarına yol açabilir: Lisans için tüm derslerden başarılı olmak ve 2.00 ortalama, Hazırlık sınıfını bitirmiş olmak, İstanbul'daki A veya B grubu seyahat acentalarında 60 işgünü staj yapmış olmak, 120 AKTS'yi tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Şeref TÜR Adres: MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOĞANAĞA NUR SOK. NO:9/11 BEYAZIT FATİH - İSTANBUL Telefon: 0 212 517 20 16 Faks: 0 212 517 20 12 Web: http://sbmyo.marmara.edu.tr e-posta: seref@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde iki yardımcı doçent olmak üzere 6 öğretim elemanı yer almaktadır. Bunun yanı sıra yüksekokulumuzda kadrolu diğer öğretim elemanları ile sektörden görevlendirme ile gelen öğretim görevlileri de eğitime katkı sağlamaktadırlar. Dersler yüksekokul bünyesindeki 2 anfi ve 7 derslik ile bilgisayar laboratuarında yapılmaktadır. Öğrencilere biletleme ile ilgili güncel bilgisayar programları öğretilerek THY Eğitim Başkanlığı işbirliği ile uluslararası geçerliliği olan sertifika almaları da sağlanmaktadır. Mezun öğrencilere turizm alanında faaliyet gösteren seyahat acentalarında istihdam olanakları da sağlanmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili tüm bilgilere sahiptir.
2 Seyahat acentalarında belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahiptir.
3 Türkiye'nin tarihi ve coğrafi bilgilerine sahiptir ve bunları gerektiğinde turistlere anlatabilir.
4 Turizm ve çevre ilişkisini bilir ve çevrenin korunması için gerekli uygulamaları yapar.
5 Görgü kurallarını ve etik değerleri bilir ve davranışlarında bunlara dikkat eder.
6 Turizm ve seyahat acentacılığı ile ilgili mevzuat bilgisine sahiptir.
7 Yeni paket tur programları hazırlayabilir.
8 Manuel ve bilgisayar ortamında uçak bileti kesebilir.
9 Seyahat acentalarının işleyişi ile ilgili her türlü bilgiye sahiptir.
10 Seyahat acentalarının turizm tüketicilerine sunduğu her türlü hizmeti planlayıp sunabilir.
11 Seyahat yönetimi ile ilgili her türlü operasyonu yürütebilir.
12 Türkçe ve en az iki yabancı dilde kendisini günlük hayatta ve mesleki anlamda ifade edebilir.
13 Cumhuriyetin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılaplarını bilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSP103 Bilgisayar I Zorunlu 2 0 2
3 IKT105 Turizm Ekonomisi Zorunlu 2 0 2
4 ISL105 İşletmeye Giriş Zorunlu 2 0 2
5 KSS141 Güzel Sanatlar I Zorunlu 2 0 2
6 MUH101 Muhasebe I Zorunlu 2 0 2
7 TAR141 Anadolu Uygarlıkları I Zorunlu 2 0 2
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 TRZM131 Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı I Zorunlu 2 0 2
10 YDI141 İngilizce I Zorunlu 4 0 6
11 YDx143 İkinci Yabancı Dil I Seçmeli 4 0 6
Toplam 26 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSP104 Bilgisayar II Zorunlu 2 0 2
3 KSS142 Güzel Sanatlar II Zorunlu 2 0 2
4 MUH102 Muhasebe II Zorunlu 2 0 2
5 TAR142 Anadolu Uygarlıkları II Zorunlu 2 0 2
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 TRZM124 Türkiye'nin Turizm Coğrafyası Zorunlu 2 0 2
8 TRZM132 Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı II Zorunlu 2 0 2
9 TRZM200 Uygulamalı Staj Zorunlu 0 0 2
10 YDI142 İngilizce II Zorunlu 4 0 4
11 YDx144 İkinci Yabancı Dil II Seçmeli 4 0 6
12 YON122 Turizm İşletmelerinde Yönetimi Zorunlu 2 0 2
Toplam 26 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK263 Turizm Mevzuatı Zorunlu 2 0 2
2 PAZ231 Seyahat Acentalarında Pazarlama I Zorunlu 2 0 2
3 TRZM215 Türkiye'nin Turistik Destinasyonları I Zorunlu 2 0 2
4 TRZM234 Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı III Zorunlu 2 0 4
5 TRZM281 Biletleme Zorunlu 8 0 8
6 YDI241 İngilizce III Zorunlu 4 0 6
7 YDx243 İkinci Yabancı Dil III Seçmeli 4 0 6
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ232 Seyahat Acentalarında Pazarlama II Zorunlu 2 0 2
2 TRZM204 Çevre Koruma Zorunlu 2 0 2
3 TRZM206 Kültürel Değerler Ve Turizmde Görgü Zorunlu 2 0 2
4 TRZM208 Kongre ve Özel İlgi Turizmi Zorunlu 2 0 2
5 TRZM216 Türkiye'nin Turistik Destinasyonları II Zorunlu 2 0 2
6 TRZM232 Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı IV Zorunlu 2 0 4
7 TRZM282 Ulaştırma İşletmelerinde Bilgisayarlı Rezervasyon Zorunlu 8 0 4
8 YDI242 İngilizce IV Zorunlu 4 0 6
9 YDx244 İkinci Yabancı Dil IV Seçmeli 4 0 6
Toplam 28 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDx143 İkinci Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDA143 Almanca I Zorunlu 4 0 6
2 YDF143 Fransızca I Zorunlu 4 0 6
2 . Dönem > YDx144 İkinci Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDA144 Almanca II Zorunlu 4 0 6
2 YDF144 Fransızca II Zorunlu 4 0 6
3 . Dönem > YDx243 İkinci Yabancı Dil III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDA243 Almanca III Zorunlu 4 0 6
2 YDF243 Fransızca III Zorunlu 4 0 6
4 . Dönem > YDx244 İkinci Yabancı Dil IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDA244 Almanca IV Zorunlu 4 0 6
2 YDF244 Fransızca IV Zorunlu 4 0 6

^