Önlisans Programları
Yerel Yönetimler - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Yerel Yönetimler
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
10 Kasım 1994 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla, “Mahalli İdareler” adıyla açılan program 1995–1996 öğretim yılından itibaren öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Program, 2010-2011 Bahar döneminden bu yana Yönetim ve Organizasyon Bölümü altında öğretim vermektedir.
Kazanılan Derece
Sınav ve stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere "Yerel Yönetimler" programı ön lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre ( YGS-4 puan türünde) yerleştirme yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlediği genel esaslara ve Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak diğer öğretim kurumlarından ve üniversitemizin diğer programlarından geçişlerde, ders denklikleri dikkate alınmaktadır. Ayrıntılar için bu konudaki yönetmeliğe bakılabilir, http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programımızın eğitim dili Türkçedir. Mesleki İngilizce dersi zorunludur. Mezuniyet için 74 ders saatinin (120 AKTS) tamamlanması zorunludur.
Program Profili
1994–1995 eğitim ve öğretim yılında faaliyete başlayan programın amacı; öğrencilere yerel yönetimlerin kuruluş, personel ve işleyişlerine ilişkin kural ve süreçler karşılaştırmalı olarak öğretilmektedir. Program kapsamında, öğrencilere yerel yönetimler, yerel siyaset, kentleşme, kent planlama, çevre sorunları, büro yönetimi, halkla ilişkiler, muhasebe ve kamu maliyesi gibi dersler kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca, belediyelerle işbirliği çerçevesinde sağlanan staj olanağı ile öğrencilerin yerel yönetimler sürecine ilişkin olarak deneyim kazanması sağlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, belediyeler, belediye birlikleri ile kamu kurumlarının personel işleri, yazı işleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları, araştırma geliştirme, stratejik planlama gibi bölümlerinde ve özel sektörde büro elemanı olarak istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yerel Yönetimler Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavından (DGS) yeterli puan almaları koşuluyla ile üniversitelerin kamu yönetimi vb. lisans programlarına başvurabilirler. Başarılı öğrenciler ÖSYM tarafından ilgili programlara yerleştirilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler, ara sınav (% 40) ve yarı yıl sonu sınavından (% 60) aldıkları nota göre başarılı/başarısız sayılmaktadır. Başarı doğrudan dönüşüm sistemi uygulanmaktadır. Ayrıntılar için, bu konudaki yönergeye bakılabilir: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet diploması almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı, Marmara Üniversitesi Beyazıt Kampusu, Soğanağa Mah. Nur Sok. No: 11 Fatih-İstanbul
Bölüm Olanakları
Programda yedi tam zamanlı öğretim üyesi bulunmaktadır. Okulumuzda, görsel araçlarla donatılmış sınıflar ve amfi, bilgisayar laboratuarı, kafeterya ve kütüphane bulunmaktadır. Öğrencilere program kapsamında, yabancı dil (İngilizce), mesleki İngilizce ve Güzel Sanatlar dersleri verilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 (PÇ1) Türkiye'de merkezi yönetim ile yerel yönetim ilişkilerini analiz eder
2 (PÇ2) Türkiye'nin yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını karşılaştırır
3 (PÇ4) İlgili yasal metinleri anlar, yorumlar ve sorunlarla ilişkisini kurar
4 (PÇ6) Toplumsal sorunları tarihsel bağlamları ile tanımlar ve neden sonuç ilişkisi kurar
5 (PÇ7) Yerel yönetimlerin mali yapılarını yorumlar ve muhasebe kayıtlarını tutar
6 (PÇ9) İhale, imar, planlama planlama süreciyle ilgili destek hizmetler sağlar
7 (PÇ11) Bilgi teknolojilerini kullanır, belge yönetimi, arşiveme ve raporlama yapar
8 (PÇ13) İnsan kaynakları ve halkla ilişkiler hizmetlerine destek hizmetler sağlar
9 (PÇ14) Kentleşme, çevre ve kültürel mirasa ilişkin sorunları kavrar ve neden sonuç ilişkisi kurar
10 (PÇ15) Türkçe ve İngilizce'nin temel yazılı anlatım kurallarını uygular
11 (PÇ16) Kendi davranışlarının sorumluluğunu alır
12 (PÇ17) Başkalarının fikirlerine saygı duyar ve onları dinler
13 (PÇ18) İşyerinde işbirliği yapar
14 (PÇ19) Teorik bilgileri uygulamada karşılaştığı durumlarla ilişkilendirir
15 (PÇ20) Kendisini geliştir ve yenilikleri takip eder
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSP120 Bilgisayar Zorunlu 2 0 2
3 HUK161 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 2
4 IKT107 Ekonomi Zorunlu 2 0 2
5 KSS141 Güzel Sanatlar I Zorunlu 2 0 2
6 MAT163 Genel Matematik Zorunlu 2 0 2
7 MUH107 Muhasebe Zorunlu 2 0 2
8 SBL105 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 5
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
11 YON101 İşletme Yönetimi Zorunlu 2 0 2
12 YYON101 Kamu Yönetimine Giriş Zorunlu 2 0 5
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BYS102 Büro Yönetimi Zorunlu 2 0 2
3 KSS142 Güzel Sanatlar II Zorunlu 2 0 2
4 MUH108 Yerel Yönetim Muhasebesi Zorunlu 2 0 2
5 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
6 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
7 YYON102 Yerel Yönetime Giriş Zorunlu 2 0 4
8 YYON104 Türkiye'nin İdari Yapısı Zorunlu 2 0 3
9 YYON106 Kentleşme Göç ve Gecekondulaşma Zorunlu 2 0 3
10 YYON112 Yerel Yönetim Tarihi Zorunlu 2 0 3
11 YYON114 Yerel Yönetim ve Bürokrasi Zorunlu 2 0 3
12 YYON200 Uygulamalı Staj Zorunlu 0 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MLY201 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 4
2 YDI213 Ticari İngilizce I Zorunlu 2 0 3
3 YYON201 Yerel Hizmet Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
4 YYON203 Türkiye'nin Yerel Yönetim Yapısı Zorunlu 2 0 4
5 YYON205 Kent Kültürü Zorunlu 2 0 3
6 YYON207 Kent ve Çevre Sorunları Zorunlu 2 0 3
7 YYON211 Kent ve Değişim Zorunlu 2 0 3
8 YYON213 Yerel Siyaset ve Demokrasi Zorunlu 2 0 3
9 YYON215 Yerel Yönetimlerde Karar Organları Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYS122 Yazışma Kuralları Zorunlu 2 0 3
2 HIT264 Belediyelerde Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 3
3 IK202 İnsan Kaynakları Zorunlu 2 0 3
4 IK204 Kamu Personel İşlemleri Zorunlu 2 0 3
5 MLY264 Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı Zorunlu 2 0 3
6 YDI214 Ticari İngilizce II Zorunlu 2 0 3
7 YYON202 Arşiv İşlemleri Zorunlu 2 0 4
8 YYON206 Kent Planlama Zorunlu 2 0 4
9 YYON208 Maaş Tahakkuk Zorunlu 2 0 4
Toplam 18 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2

^