Önlisans Programları
Bilgisayar Programcılığı - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Bilgisayar Programcılığı Programı, Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Okulumuzun kuruluşundan itibaren yer almaktadır.
Kazanılan Derece
Bilgisayar Programcılığı Teknikeri
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bilgisayar Teknolojileri Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sayısal ağırlık puanı ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Meslek Lisesi bilgisayar bölümü mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.
Program Profili
Geniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; Bilgisayar yazılım problemleri tanımlamayı ve çözmeyi, bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilmeyi, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip, günün şartlarına göre nesne tabanlı prgramlama dillerinden en az birine hakim, veri tabanı uygulamaları geliştirebilen, dinamik ve statik web tasarımı yapabilen, Linux ve Windows tabanlı işletim sistemlerini yönetebilen, ağ tanımlamalarına ve TCP/IP protokollerine vakıf, iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlama yetisi kazanacak şekilde öğrenim yapmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özel ve devlet şirketlerinin bilişim departmanları, hastanelerin otomasyon sistemlerinden sorumlu departmanlar, Web tasarımı ve servis sağlayıcı şirketler, bankaların ve büyük marketlerin operasyon bölümleri, yazılım ve uygulama geliştirme departmanları.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Buradan mezun olan öğrencilerimiz Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar teknoloji ve mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, eğitim fakültelerinin BÖTE gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
“Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ara sınaların % 40’ı final sınavının % 60’ ı not ortalamasını verir. ara sınav değerlendirmesini öğretim üyesi proje çalışmları, ödev ve laboratuar değerlendirmeleri olarak gruplandırabilir.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd.Doç.Dr. Vedat TOPUZ Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu A Blok Oda No: 307 Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy- ISTANBUL vtopuz@marmara.edu.tr 0 216 418 25 06 -632
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 1 yardımcı doçent doktor , 1 araştırma görevlisi doktor olmak üzere 2 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümümüz bünyesinde uzaktan eğitim programıda 2012-2013 öğretim yılından itibaren faaliyete geçecektir. Bilgisayar Programcılığı'na ait 1 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. 25 adet makinanın yer aldığı laboratuarda , akıllı tahta ve projeksiyon cihazı mevcuttur. Ayrıca TBMYO’nun 2 adet bilgisayar laboratuarları da kullanılmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Temel ve mesleki matematik bilgilerini bilgisayar yazılım problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilgisayar yazılım, donanımı ve ilgili alanlardaki problemleri tanımlama ve çözme becerisi.
3 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 Verilerin çözümlenmesi, deney yapma, tasarlama, uygulama sonuçları yorumlama becerisi
5 Bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi
6 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
8 Yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı olma becerisi
10 Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi
11 Bir yabancı dili kullanarak bilgisayar programcılığı alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi
12 Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma
13 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BLY103 Programlama I Zorunlu 3 1 5
3 BLY105 İşletim Sistemleri I Zorunlu 3 1 4
4 BLY109 Algoritmalar Zorunlu 2 0 2
5 BLY113 İnternet Uygulamaları Zorunlu 3 1 3
6 ELY111 Temel Elektronik Zorunlu 3 1 4
7 IST107 İstatistik ve Olasılık Zorunlu 2 1 3
8 MAT165 Matematik Zorunlu 3 0 3
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 25 5 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BLY104 Programlama II Zorunlu 3 1 5
3 BLY106 İşletim Sistemleri II Zorunlu 3 1 4
4 BLY108 Bilgisayar Ağ Sistemleri Zorunlu 3 1 4
5 BLY110 Bilgisayar Donanımı ve Assembly Programlama Zorunlu 3 1 4
6 BLY112 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri I Zorunlu 3 1 4
7 MAT166 Meslek Matematiği I Zorunlu 3 0 3
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 5 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLY200 Staj Uygulaması Zorunlu 0 0 2
2 BLY201 Nesne Yönelimli Programlama I Zorunlu 3 1 6
3 BLY203 Nesne Yönelimli Programlama II Zorunlu 3 1 6
4 BLY205 İnternet Programlama I Zorunlu 3 1 6
5 BLY213 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri II Zorunlu 3 1 5
6 BLY-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 1 4
7 TBY101 İş Güvenliği Zorunlu 1 0 1
Toplam 16 5 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLY202 Nesne Yönelimli Programlama III Zorunlu 3 1 7
2 BLY206 İnternet Programlama II Zorunlu 3 1 7
3 BLY210 Yazılım Geliştirme Zorunlu 2 1 4
4 BLY222 Bitirme Projesi Zorunlu 0 2 3
5 BLY-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 1 7
6 YDI208 Teknik İngilizce Zorunlu 1 1 2
Toplam 12 7 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > BLY-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLY207 Gömülü Sistemler Zorunlu 3 1 4
2 BLY209 Bilgisayarla Zeki Sistem Uygulamaları Zorunlu 3 1 4
3 MAT265 Meslek Matematiği II Zorunlu 3 1 4
4 . Dönem > BLY-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLY204 Nesne Yönelimli Programlama IV Zorunlu 3 1 7
2 BLY212 Kablosuz Ağ Sistemleri Zorunlu 3 1 7
3 BLY214 Bilgisayarla Veri Toplama ve Kontrol Zorunlu 3 1 7

^