Önlisans Programları
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. 1998 eğitim öğretim döneminde, örgün eğitimde 30 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. Her yıl 35 öğrenciyi bünyesine katmaktadır.
Kazanılan Derece
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Teknikeri
Kabul ve Kayıt Koşulları
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının aşağıdaki listede verilen bölümlerden mezun olanlara sınavsız olarak yerleştirilebilme hakkı tanınmaktadır. Yerleştirmede öncelik sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylara verilir. Sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlara genel lise mezunları ile meslek liselerinden kendi alanları dışındaki programları tercih etmiş olan adayların yerleştirilmeleri yapılır, bu yerleştirmelerde adayların YGS-1 puanları esas alınır. -Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -Denizcilik (Gemi Elektroniği ve Haberleşme) -Denizcilik (Gemi Otomasyonu) -Elektrik -Elektrik-Elektronik -Elektrik-Elektronik Teknolojisi -Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü -Elektromekanik Taşıyıcılar -Elektronik -Endüstriyel Elektronik -Endüstriyel Mekanik -Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri -Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) -Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine) -Gemi Elektroniği ve Haberleşme -Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi -Mekatronik -Otomatik Kumanda -Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniği) -Telekomünikasyon -Tıp Elektroniği - Uçak Bakım (Uçak Elektroniği) -Uçak Bakım Teknisyenliği ve Elektroniği -Uçak Bakım ve Elektroniği -Uçak Elektroniği
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.
Program Profili
Hastaneler ve tıbbi cihaz üretimi ve satışı yapan şirketlerde iş olanağı olan bu programda öğrenciler; biyomedikal cihazların temel prensiplerini, kurulum, bakım, onarım ve kalibrasyonlarını yapmayı, bu amaçla ölçü ve test aletlerini kullanmayı, bilgisayar kullanmayı, teknik rapor, proje ve şartname hazırlamayı, tıbbi cihazlardaki yasal mevzuatı ve akreditasyon kriterlerini, mühendislik ve tıp bilimi arasındaki koordinasyonu öğrenmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hastanelerin Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği bölümlerinde, Tıbbi cihaz ve sistem alanında araştırma-geliştirme hizmeti gerçekleştiren kurumlarda, Tıbbi cihaz üretimi yapan firmalarda, Satış sonrası teknik servis hizmetlerinde, Hastanelere bakım, onarım, kalibrasyon hizmeti veren firmalarda, Tıbbi cihaz satış ve pazarlamasında.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
“Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ara sınaların % 40’ı final sınavının % 60’ ı not ortalamasını verir. ara sınav değerlendirmesini öğretim üyesi proje çalışmları, ödev ve laboratuar değerlendirmeleri olarak gruplandırabilir.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) Öğr.Gör. Raşit Buran rburan@marmara.edu.tr 0.216.4182506/630 Arş.Gör.Emre Canayaz emre.canayaz@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Biyomedikal Cihaz Teknolojisine ait bir adet laboratuar bulunmaktadır. Ayrıca TBMYO’nun 2 bilgisayar laboratuarı, Elektronik Laboratuarı ve Haberleşme Laboratuarı kullanılmaktadır. Bu laboratuvarlarda öğrencilere meslekleri ile ilgili uygulamaların yapılmasına olanak sağlamaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Matematik ve fen bilgilerini Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı problemlerinde kullanma becerisi
2 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve ilgili alanlarda problemleri tanınma ve çözme becerisi
3 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında yaratıcı projeler ortaya koyabilme, deneysel olarak gerçekleme ve sonuçları yorumlama becerisi
4 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri ve iş güvenliği prensiplerini öğrenme ve ilgili ölçme araçlarını kullanabilme becerisi
5 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
6 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
7 Kendi konusunda ve genelde teknolojik gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi
8 Bilişim teknolojilerini Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında kullanabilme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı davranabilme becerisi
10 Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi
11 Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma.
12 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BLY101 Bilgisayar Zorunlu 2 1 3
3 BMY101 Biyomedikal Cihaz Teknolojisine Giriş Zorunlu 2 0 3
4 EKY111 Devre Analizi Zorunlu 3 1 5
5 ELY105 Analog Elektronik I Zorunlu 3 1 5
6 ELY113 Elektronik Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği Zorunlu 2 2 4
7 MAT167 Matematik I Zorunlu 3 0 4
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 5 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BLY118 Algoritma ve Programlamaya Giriş Zorunlu 2 1 3
3 BMY102 Tıbbi Enstrümantasyon Zorunlu 2 1 3
4 BMY104 Anatomi ve Fizyoloji Zorunlu 3 0 4
5 ELY106 Analog Elektronik II Zorunlu 3 1 5
6 ELY109 Sayısal Elektronik Zorunlu 3 1 5
7 MAT168 Matematik II Zorunlu 3 0 4
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BMY200 Staj Uygulaması Zorunlu 0 0 2
2 BMY203 Tıp Cihazları Uygulaması I Zorunlu 0 4 4
3 BMY205 Tıbbi Cihaz Teknolojileri Zorunlu 3 1 5
4 BMY211 Hastane Organizasyonu Zorunlu 3 0 2
5 BMY-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 1 5
6 ELY110 Sayısal Tasarım Zorunlu 3 1 5
7 ELY207 Güç Elektroniği Zorunlu 3 1 5
8 KMY231 Biyokimya Zorunlu 3 0 2
Toplam 18 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BMY204 Tıp Cihazları Uygulaması II Zorunlu 0 4 4
2 BMY206 Tıbbi Görüntüleme Cihazları Zorunlu 4 0 5
3 BMY208 Hastane Otomasyon Sistemleri Zorunlu 3 0 3
4 BMY210 Biyomedikal Laboratuvar Cihazları Zorunlu 3 0 4
5 BMY222 Bitirme Projesi Zorunlu 0 2 3
6 BMY-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 1 4
7 ELY226 Mikroişlemciler / Mikrodenetleyiciler Zorunlu 3 1 4
8 IST103 Bioistatistik Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 8 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > BMY-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MKY203 Hidrolik Pnömatik Sistemler Zorunlu 3 1 5
2 MKY221 Mekatronik Zorunlu 3 1 5
4 . Dönem > BMY-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BMY214 Biyomedikal İşaret İşleme Zorunlu 3 1 4
2 HBY216 Haberleşme Teknolojileri Zorunlu 3 1 4

^