Önlisans Programları
Elektrik - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektrik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Elektrik Programı, Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Okulumuzun kuruluşundan itibaren yer almaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Elektrik Teknikeri" derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.
Program Profili
Programın amacı yüksek teknolojiyi yakından takip edebilen tekniker yetiştirmek ve özel-kamu sektörünün tekniker ihtiyacını karşılamaktır. Okul-sanayi işbirliği çerçevesinde öğrencilerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi sağlanmaktadır. Programımızın öğretim elemanı kadrosu bu amaca uygun niteliğe sahiptir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Elektrik Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe proje çizim, araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisiliği , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Mühendisliğine geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Her yarıyılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) arasınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. 2008-2009 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Göztepe Kampüsü Kadıköy-İstanbul TÜRKİYE, Yrd.Doç.Dr. Selçuk Atiş, satis@marmara.edu.tr, +90 216 418 25 04 / 632
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencilerinin kullanabildiği; Teknik eğitim Fakültesine ait Devre Analizi, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği laboratuvarları mevcuttur. Öğrenciler istedikleri takdirde, bölümün sunduğu araştırma imkânlarından da faydalanabilmektedirler. Bölümümüzde; 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 5 adet öğretim üyesi bulunmaktadır. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun 6 laboratuvarı vardır.
Program Çıktıları ^
1 Temel matematik bilgisini mesleğindeki temel problemlere uygulama becerisi.
2 Elektrik Tesislerinde koruma ve iş güvenliğinin önemini kazanma.
3 Magnetik alan ve elektrik alanı ile ilgili temel kanun ve kuramları tanımlama.
4 Elektriksel ölçü birimlerini tanıyabilme, birimler arasındaki dönüşümleri ve ilişkileri gösterebilme becerisi
5 Elektrik makineleri ve devreleri ile ilgili temel matematiksel denklemlerini kurabilme ve problem çözme becerisi
6 Bilgisayar teknolojisinin önemi konusunda bilgi sahibi olmak.
7 Kalite ve Standardizasyonun konularında bilgi sahibi olmak.
8 Bir proje konusu üzerinde takım içinde çalışabilme becerisi.
9 Mesleki ve etik sorumluluğu geliştirmek.
10 Yaşamboyu öğrenme kavramını benimseme.
11 Mesleğinde ki uygulamalara yönelik temel teknik ve araçları kullanabilme becerisi
12 Sözlü ve yazılı iletişim becerisi
13 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi
14 Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BLY100 Programlama Dili Zorunlu 2 1 3
3 EKY101 Elektrik Devreleri ve Lab I Zorunlu 3 1 5
4 EKY107 Elektriksel Ölçme ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 5
5 ELY115 Analog Elektronik I Zorunlu 2 2 4
6 MAT167 Matematik I Zorunlu 3 0 4
7 TBY101 İş Güvenliği Zorunlu 1 0 1
8 TBY113 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Zorunlu 2 0 2
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BLY116 Mesleki Bilgisayar Kullanımı Zorunlu 1 1 3
3 EKY102 Elektrik Devreleri ve Lab II Zorunlu 3 1 5
4 EKY108 Elektrik Tesisat Tekniği ve Uygulamaları Zorunlu 2 1 4
5 EKY110 Elektrik Makineleri I Zorunlu 2 2 4
6 ELY116 Analog Elektronik II Zorunlu 2 2 4
7 MAT168 Matematik II Zorunlu 3 0 4
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 19 7 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKY200 Staj Uygulaması Zorunlu 0 0 2
2 EKY201 Enerji İletim Hatları I Zorunlu 2 0 2
3 EKY203 Elektrik Tesisleri I Zorunlu 2 0 2
4 EKY205 Endüstriyel Otomasyon ve Uygulamaları I Zorunlu 2 1 4
5 EKY211 Elektrik Makineleri II Zorunlu 2 2 4
6 EKY215 Sarım Tekniği Zorunlu 1 2 3
7 ELY217 Mikrodenetleyiciler ve Uygulamaları I Zorunlu 2 2 5
8 ELY219 Güç Elektroniği Zorunlu 2 2 4
9 ELY221 Sayısal Elektronik Zorunlu 2 2 4
Toplam 15 11 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKY202 Enerji İletim Hatları II Zorunlu 2 0 2
2 EKY204 Elektrik Tesisleri II Zorunlu 2 0 2
3 EKY206 Endüstriyel Otomasyon ve Uygulamaları II Zorunlu 2 1 5
4 EKY208 Elektrik İç Tesisler Projeleri Zorunlu 2 2 5
5 EKY210 Elektrik Tesislerinde Güvenlik ve Koruma Zorunlu 2 0 2
6 EKY212 Elektrik Makineleri III Zorunlu 1 1 2
7 EKY216 Kalite Kontrol ve Standartlar Zorunlu 2 0 2
8 EKY218 Endüstriyel Ölçme Sistemleri Zorunlu 2 0 2
9 EKY222 Bitirme Projesi Zorunlu 0 2 3
10 ELY228 Mikrodenetleyiciler ve Uygulamaları II Zorunlu 2 2 5
Toplam 17 8 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2

^