Önlisans Programları
Elektronik Haberleşme Teknolojisi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Elektronik Programı, Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Okulumuzun kuruluşundan itibaren yer almaktadır.
Kazanılan Derece
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Teknikeri
Kabul ve Kayıt Koşulları
Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi programına ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sayısal puanı ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Endüstri Meslek Lisesi , Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.
Program Profili
Geniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; elektroniğin temel prensiplerini, haberleşme alanında elektronik donanımın montajını, bakım ve onarımını yapmayı, ölçü aletlerini kullanmayı, bilgisayar kullanmayı ve sanayide kullanılan CAD/ CAM ve benzeri programları kullanmayı, bilgisayarla elektronik devre şeması çizme ve okumayı, GSM teknolojilerini, Sayısal ve Analog haberleşme ekipmanlarını, gereğinde bakım ve onarımını yapabilmeyi, teknik rapor hazırlamayı, proje hazırlamayı, işletim masasında iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Elektronik Haberleşme Programı mezun öğrencilerimiz, ülkemizin haberleşme alanında cihaz ve teçhizatı üreten firmalar ile bu alanda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yardımcı personel olarak iş bulmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin Ara sınavda alacağı notun %40’ı ve Final sınavdan alacağı notun %60’ ı not ortalamasını verir. “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Uğur KESEN E-Posta: ukesen@marmara.edu.tr Telefon: 0216 418 25 06 - Dahili: 609 Bölüm Web Adresi: http://tbmyo.marmara.edu.tr/bolum/M3M304/elektronik-haberlesme-teknolojisi Marmara Üniversitesi TBMYO Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı A Blok Oda No: A208 Göztepe Kampüsü, 34722 İstanbul Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nuriye İşgören E-Posta: nisgoren@marmara.edu.tr Telefon: 0216 418 25 06 - Dahili: 604 Marmara Üniversitesi TBMYO A Blok Goztepe Kampüsü, 34722 İstanbul
Bölüm Olanakları
Elektronik Haberleşme Teknolojisine ait bir adet laboratuar bulunmaktadır. Ayrıca TBMYO’nun 2 bilgisayar laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı ve Biyomedikal Laboratuvarı kullanılmaktadır. Bölümümüzde, 3 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda10 adet öğretim elemanı bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Matematik ve fen bilgilerini Elektronik Haberleşme Teknolojisi problemlerinde kullanma becerisi
2 Elektronik Haberleşme Teknolojisi ve ilgili alanlarda problemleri tanıma ve çözme becerisi
3 Elektronik Haberleşme Teknolojisi alanında yaratıcı projeler ortaya koyabilme, deneysel olarak gerçekleme ve sonuçları yorumlama becerisi
4 Elektronik Haberleşme Teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri ve iş güvenliği prensiplerini öğrenme ve ilgili ölçme araçlarını kullanabilme becerisi
5 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
6 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
7 Kendi konusunda ve genelde teknolojik gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi
8 Bilişim teknolojilerini Elektronik Haberleşme Teknolojisi alanında kullanabilme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı davranabilme becerisi
10 Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi
11 Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma
12 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; En az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BLY101 Bilgisayar Zorunlu 2 1 3
3 EKY109 Doğru Akım Devre Analizi Zorunlu 3 1 5
4 ELY105 Analog Elektronik I Zorunlu 3 1 5
5 ELY109 Sayısal Elektronik Zorunlu 3 1 5
6 ELY117 Elektronik Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği Zorunlu 1 1 2
7 MAT167 Matematik I Zorunlu 3 0 4
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 5 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EKY112 Alternatif Akım Devre Analizi Zorunlu 3 1 5
3 ELY106 Analog Elektronik II Zorunlu 3 1 5
4 ELY110 Sayısal Tasarım Zorunlu 3 1 5
5 HBY102 Kalite Güvence ve Standartları Zorunlu 1 1 2
6 HBY108 Bilgisayar Destekli Tasarım I (CAD I) Zorunlu 2 1 3
7 MAT168 Matematik II Zorunlu 3 0 4
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 5 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLY219 Programlama Zorunlu 2 1 4
2 ELY211 Mikroişlemciler / Mikrodenetleyiciler I Zorunlu 3 1 5
3 HBY200 Staj Uygulaması Zorunlu 0 0 2
4 HBY203 Sayısal Haberleşme Zorunlu 3 1 4
5 HBY205 Analog Haberleşme Zorunlu 3 1 4
6 HBY209 Bilgisayar Destekli Tasarım II (CAD II) Zorunlu 1 1 2
7 HBY211 R / F Tekniği Zorunlu 3 1 4
8 HBY213 Radyo TV Tekniği Zorunlu 2 1 3
9 KSS261 Genel ve Teknik İletişim Zorunlu 1 1 2
Toplam 18 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELY212 Mikroişlemciler / Mikrodenetleyiciler II Zorunlu 3 1 5
2 HBY202 Gelişen Haberleşme Teknolojisi Zorunlu 3 0 3
3 HBY204 Fiber Optik Haberleşme Zorunlu 2 1 3
4 HBY206 Telefon İletişim ve Anahtarlama Sistemleri Zorunlu 3 1 4
5 HBY208 Antenler ve Mikrodalga Teknolojisi Zorunlu 2 0 3
6 HBY210 Bilişim Ağları ve Veri Haberleşmesi Zorunlu 3 1 5
7 HBY214 Uydu Haberleşmesi ve Hücresel Haberleşme Zorunlu 2 1 4
8 HBY222 Bitirme Projesi Zorunlu 0 2 3
Toplam 18 7 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2

^