Önlisans Programları
Elektronik Teknolojisi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektronik Teknolojisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Elektronik Teknolojisi Programı, Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Okulumuzun kuruluşundan itibaren yer almaktadır.
Kazanılan Derece
Elektronik Teknolojisi Teknikeri
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanarak Elektronik Teknolojisi Programına ÖSYM tarafından belirlenen şekilde kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.
Program Profili
Geniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; elektroniğin temel prensiplerini, elektronik donanımın montajını, bakım ve onarımını yapmayı, ölçü aletlerini kullanmayı, bilgisayar kullanmayı ve sanayide kullanılan CAD/ CAM ve benzeri programları kullanmayı, bilgisayarla elektronik devre şeması çizme ve okumayı, sanayi makinelerinin bilgisayar ile, elektronik olarak nasıl kontrol edildiğini, gereğinde bakım ve onarımını yapabilmeyi, teknik rapor hazırlamayı, proje hazırlamayı, işletim masasında iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız Devlet kurumlarında tekniker olarak, Özel sektörde ara vasıflı eleman (tekniker) olarak çalışabilirler. Başlıca istihdam alanları Elektrik ve Elektronik Devre Üretim Merkezleri, Elektronik ve Haberleşme üzerine çalışan firmalar. Otomasyon Sistemleri Üzerine Çalışan Firmalardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Vize sınavının %40’ı Final sınavının %60’ ı not ortalamasını verir. “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayça AK E-Posta: uerdem@marmara.edu.tr Telefon: 0216 418 25 06 - Dahili: 609 Bölüm Web Adresi: http://tbmyo.marmara.edu.tr/bolum/M3M301/elektronik-teknolojisi Marmara Üniversitesi TBMYO Elektronik Teknolojisi Programı A Blok Oda No: A208 Goztepe Kampüsü, 34722 İstanbul Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nuriye İşgören E-Posta: nisgoren@marmara.edu.tr Telefon: 0216 418 25 06 - Dahili: 604 Marmara Üniversitesi TBMYO Su ürünleri Programı A Blok Goztepe Kampüsü, 34722 İstanbul
Bölüm Olanakları
Elektronik Teknolojisi Programına ait bir adet laboratuar bulunmaktadır. Ayrıca TBMYO’nun 2 bilgisayar laboratuarı, Haberleşme Laboratuarı ve Biyomedikal Laboratuarı kullanılmaktadır. Bölümümüzde, 3 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda10 adet öğretim elemanı bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Matematik ve fen bilgilerini Elektronik Teknolojisi problemlerinde kullanma becerisi
2 Elektronik Teknolojisi ve ilgili alanlarda problemleri tanıma ve çözme becerisi
3 Elektronik Teknolojisi alanında yaratıcı projeler ortaya koyabilme, deneysel olarak gerçekleme ve sonuçları yorumlama becerisi
4 Elektronik Teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri ve iş güvenliği prensiplerini öğrenme ve ilgili ölçme araçlarını kullanabilme becerisi
5 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
6 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
7 Kendi konusunda ve genelde teknolojik gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi
8 Bilişim teknolojilerini Elektronik Teknolojisi alanında kullanabilme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı davranabilme becerisi
10 Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi
11 Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma
12 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BLY101 Bilgisayar Zorunlu 2 1 3
3 EKY109 Doğru Akım Devre Analizi Zorunlu 3 1 5
4 ELY105 Analog Elektronik I Zorunlu 3 1 5
5 ELY107 Elektronik Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği Zorunlu 2 1 2
6 ELY109 Sayısal Elektronik Zorunlu 3 1 5
7 MAT167 Matematik I Zorunlu 3 0 4
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 5 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EKY112 Alternatif Akım Devre Analizi Zorunlu 3 1 5
3 ELY106 Analog Elektronik II Zorunlu 3 1 5
4 ELY108 Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu 2 1 5
5 ELY110 Sayısal Tasarım Zorunlu 3 1 5
6 MAT168 Matematik II Zorunlu 3 0 4
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKY223 Elektrik Motorları ve Sürücüleri Zorunlu 2 1 3
2 ELY200 Staj Uygulaması Zorunlu 0 0 2
3 ELY201 Optik Elektronik Zorunlu 1 1 2
4 ELY203 Senkro-Servo Sistemler Zorunlu 2 1 3
5 ELY207 Güç Elektroniği Zorunlu 3 1 5
6 ELY209 Bilgisayar ile Çizim Zorunlu 2 1 3
7 ELY211 Mikroişlemciler / Mikrodenetleyiciler I Zorunlu 3 1 5
8 ELY-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 2 1 4
9 HBY217 Telekom Zorunlu 3 1 3
Toplam 18 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELY202 Görüntü Sistemleri Zorunlu 3 1 4
2 ELY206 Programlanabilir Denetleyiciler Zorunlu 3 1 5
3 ELY208 Elektronik Uygulamaları Zorunlu 2 1 3
4 ELY210 İşletme Yönetimi/ Kalite Güvence ve Standartları Zorunlu 2 0 2
5 ELY212 Mikroişlemciler / Mikrodenetleyiciler II Zorunlu 3 1 5
6 ELY222 Bitirme Projesi Zorunlu 0 2 3
7 ELY-S3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 3 1 5
8 MKY226 Mekatronik Zorunlu 2 1 3
Toplam 18 8 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > ELY-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLY217 Web Tasarımı Zorunlu 1 1 2
2 EKY221 Elektrik Projeleri Zorunlu 1 1 2
3 ELY215 Seslendirme ve Aydınlatma Zorunlu 1 1 2
4 ISL223 Girişimcilik Zorunlu 1 1 2
5 YDI223 Mesleki Yabancı Dil Zorunlu 1 1 2
4 . Dönem > ELY-S3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BMY205 Tıbbi Cihaz Teknolojileri Zorunlu 3 1 5
2 ELY214 Endüstriyel Veri İletişim Protokolleri Zorunlu 3 1 5
3 ELY220 İşlemci Programlama Yöntemleri Zorunlu 3 1 5
4 MKY203 Hidrolik Pnömatik Sistemler Zorunlu 3 1 5
5 MKY224 Soğutma İklimlendirme Sistemleri Zorunlu 3 1 5

^