Önlisans Programları
Su Ürünleri - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Su Ürünleri
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. 1992 yılında Su Ürünleri Programı kurularak 1993-1994 eğitim ve öğretim yılında örgün öğretime ve 2001 yılında ikinci öğretime öğrenci alınmaya başlanmıştır. Program bünyesinde 6 adet M.Ü Rektörlüğü Araştırma Fonu projesi, bir TÜBİTAK projesi ve T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı projesi tamamlanmıştır. Ayrıca devam eden 3 adet M.Ü. BAPKO projesi bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Su Ürünleri Teknikeri
Kabul ve Kayıt Koşulları
Su Ürünleri bölümüne ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) eşit ağırlık puanı ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Su Ürünleri Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümümüz öğrencileri, programda belirtilen bütün derslerinden başarılı olmak, 30 iş günü olan yaz stajını ve bitirme projesini başarı ile tamamlamak koşulu ile bölümümüzde Su Ürünleri Teknikeri ünvanı ile mezun olurlar.
Program Profili
Kamu kesimi ve özel sektörde iş olanağı olan bu programda öğrenciler; biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliğinin prensiplerini, laboratuvar cihazlarının donanımını, bakım ve onarımını yapmayı, teknik rapor ve proje hazırlamayı, iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler. Ayrıca ÖSYM tarafından düzenlenen DGS (Dikey Geçiş Sınavı)'den ilgili yüksek öğretim kurumlarınının belirtmiş olduğu kritelerdeki puanı almak koşulu ile su ürünleri fakülteleri, ziraat fakülteleri ve deniz bilimleri ve teknoloji fakültesine giriş yapıp, lisanslarını tamamlayabilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Devlet kurumlarında tekniker olarak, Özel sektörde ara vasıflı eleman (tekniker) olarak, Bireysel olarak ilgili devlet kurumunun yasa ve yönetmeliklerine uygun olmak koşuluyla su ürünleri üretim işletmeleri, balıkçı gemileri ve su ürünleri ile ilgili diğer kuruluşlarda tekniker olarak istihdam edilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar mezun oldukları bölümü kabul eden fakültelere geçiş yapabilirler. Su Ürünleri bölümünü bitiren öğrenciler başta Su Ürünleri fakülteleri olmak üzere, Ziraat Fakülteleri ile Deniz Bilimleri ve Teknolojisi fakültelerine geçiş yaparak lisans öğrenimlerini tamamlarlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Herhangi bir dersten başarılı olabilmek için vize sınavının %40’ı, final sınavının %60’ı alınarak o derse ait not ortalaması hesaplanmış olur. “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ünal ERDEM E-Posta: uerdem@marmara.edu.tr Telefon: 0216 418 25 06 - Dahili: 631 Bölüm Web Adresi: http://tbmyo.marmara.edu.tr/bolum/M3M311/bolumlerimiz/su-urunleri Marmara Üniversitesi TBMYO Su ürünleri Programı A Blok Oda No: A320 Goztepe Kampüsü, 34722 İstanbul Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nuriye İşgören E-Posta: nisgoren@marmara.edu.tr Telefon: 0216 418 25 06 - Dahili: 604 Marmara Üniversitesi TBMYO Su ürünleri Programı A Blok Goztepe Kampüsü, 34722 İstanbul
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencilerimiz bölümümüzde bulunan Su Ürünleri Laboratuarından ve ayrıca TBMYO - Bilgisayar Bölümüne ait 2 bilgisayar laboratuarından yararlanmaktadırlar. Bölümümüzde, 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 5 adet öğretim üyesi bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma
2 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma
3 Su ürünleri alanındaki organizmaların yapısal, fizyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi
4 Su ürünlerini oluşturan canlıların beslenme ilişkilerini belirleyerek bunların yetiştiricilik alanına uygulama becerisi
5 Ulusal ve uluslar arası sucul ortamlardaki kirlilik problemleri ve çözüm önerileri üretme becerisi
6 Yaşam boyu öğrenme ile ilgili özellikleri kazanma becerisi
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışma yapabilme becerisi
8 Su ürünlerinin avcılığını düzenleyen kurallar ile stokların korunmasına ilişkin becerilerin kazanılması
9 Ekonomik su ürünlerine ilişkin hastalıkların önlenmesiyle ilgili beceri kazanma
10 Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin projelendirilmesi, kurulması ve yönetimi becerisi
11 Verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi
12 Akvaryum balıklarının yetiştirilmesi, pazarlanması, hastalıklardan korunması alanlarında beceri kazanmak
13 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, iş güvenliği standartlarını ve teknolojiyi izleme becerisi kazanma
14 Deniz ortamlarındaki zararlı organizmaların yapısal, fizyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi
15 Su canlılarının büyüme, gelişme, beslenme, üreme ve avlanma özellikleri üzerine etkili olan ekolojik koşulları belirleme
16 Deniz ve tatlısu ortamında yaşayan ekonomik balık türlerini tanıma ve biyolojik özelliklerini belirleme becerisi
17 Sucul omurgalı hayvanların taksonomik, biyolojik, sistematik ve üretim ile ilgili bilgileri kazanma becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BLY101 Bilgisayar Zorunlu 2 1 3
3 BYL163 Genel Biyoloji Zorunlu 3 2 4
4 IST113 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 3
5 KMY161 Su Kimyası Zorunlu 2 0 3
6 SUY105 Su Ürünlerine Giriş Zorunlu 1 0 2
7 SUY107 Ekoloji Zorunlu 2 0 2
8 SUY109 Oşinografi Zorunlu 3 0 3
9 SUY111 Limnoloji Zorunlu 2 0 2
10 TBY103 İş Güvenliği Zorunlu 2 0 2
11 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
12 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 25 3 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 SUY102 Su Bitkileri Zorunlu 1 1 2
3 SUY104 Su Omurgasızları Zorunlu 3 1 4
4 SUY106 Balık Biyolojisi Zorunlu 3 1 4
5 SUY108 Tatlı Su Balıkları Sistematiği Zorunlu 2 1 4
6 SUY110 Deniz Balıkları Sistematiği Zorunlu 2 1 4
7 SUY112 Su Omurgalıları Zorunlu 2 0 3
8 SUY114 Zararlı Su Canlıları Zorunlu 3 0 3
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
10 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 5 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SUY200 Staj Uygulaması Zorunlu 0 0 2
2 SUY201 Balık Hastalıkları I Zorunlu 2 2 4
3 SUY203 İç Su Balıkları Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 4
4 SUY205 Balık Besleme Yem Teknolojisi Zorunlu 3 1 4
5 SUY207 Su Ürünleri Mevzuatı Zorunlu 1 0 2
6 SUY209 Balıkçılık Biyolojisi Zorunlu 3 0 4
7 SUY211 Su Kirliliği ve Kontrolu Zorunlu 2 0 2
8 SUY213 Plankton Üretimi Zorunlu 3 0 4
9 SUY215 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi I Zorunlu 2 1 4
Toplam 18 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SUY202 Balık Hastalıkları II Zorunlu 2 2 4
2 SUY204 Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Zorunlu 3 1 4
3 SUY206 Projelendirme Tekniği Zorunlu 2 0 3
4 SUY208 Su Omurgasızları Yetiştiriciliği Zorunlu 3 0 4
5 SUY210 Su Ürünleri Ekonomisi Zorunlu 1 0 1
6 SUY212 Av Araçları ve Avlama Teknolojisi Zorunlu 3 0 3
7 SUY214 Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği Zorunlu 2 1 4
8 SUY216 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi II Zorunlu 2 1 4
9 SUY222 Bitirme Projesi Zorunlu 0 2 3
Toplam 18 7 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2

^