Önlisans Programları
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. 2012 yılından itibaren El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı olarak Eğitim ve Öğretim hayatına devam etmektedir.
Kazanılan Derece
El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı mezunları “Tekniker” ünvanı alırlar. Kuyum teknikerinin görevleri ➢ Kuyumculuk sektörünün tasarım ünitelerinde görev almak ➢ Kuyumculuk sektörünün üretim ünitelerinde (Döküm, mum model, tesviye, cila, taş mıhlama, kalem, kakma, ramat, rodaj, vb. ) görev almak ➢ Bilgisayar destekli takı tasarımı ve model geliştirmek ➢ Kendi alanlarında Ar-ge ➢ Alım ve satım işleri
Kabul ve Kayıt Koşulları
Okulumuza sınavsız geçiş sistemi ile öğrenci alınmaktadır.Lise diplomaları ve lise mezuniyet dereceleri YÖK tarafından değerlendirilip seçilen öğrenciler bölümümüze yerleştirilmektedir. Kontenjanın doldurulmadığı durumlarda meslek liselerinin haricindeki liselerden de tercihleri doğrultusunda öğrenci yerleşebilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.
Program Profili
Geniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; kuyumculuğun temel prensiplerini, değerli metaller ve minerallerin kimyasal yapısını, şekillendirilmesini, kuyumculuk aletleri ve teknikleri/teknolojilerini, ürünlerin montajını, bakım ve onarımını yapmayı, ölçü aletlerini kullanmayı, bilgisayar kullanmayı ve sanayide kullanılan CAD/ CAM ve benzeri programları kullanmayı, el ve bilgisayarla tasarım çizme ve okumayı, teknik rapor hazırlamayı, proje hazırlamayı, tezgâhın ve iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrenciler kuyumculuk sektöründe tekniker unvanı ile ; Tasarım üretim firmalarında , (El, Cad/Cam) Yarı mamul veya mamul üreten firmalarda, Tasarım ve üretim birlikte kullanarak üretim yapan firmalarda görev alabildikleri gibi, kendi atölyelerini kurma imkanına da sahip bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar Maramara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu ve Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı ve Yüksekokulu gibi bölümlere geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Marmara Üniversitesi ön lisans ve lisans Eğitim ve öğretim Sınav Yönetmeliği uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ara sınavların %40’ı Final sınavının %60’ ı not ortalamasını verir. Ara sınav değerlendirmesini öğretim üyesi proje çelışmaları, ödev ve labaratuvar değerlendirmeleri olarak gruplandırabilir.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör. Bekir ORAL bekiroral@marmara.edu.tr 0.216.4182506/603 El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Program Başkanı Doç. Dr. Sibel KILIÇ 02163365770/623
Bölüm Olanakları
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı’na ait temel sanat ve temel tasarım atölyesi, imalat ve döküm atölyesi ile bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüzde bir öğretim üyesi doçent doktor ve bir araştırma görevlisi olmak üzere iki öğretim elemanı bulunmaktadır
Program Çıktıları ^
1 3 boyutlu algılama yeteneğinin kazandırılması
2 Tasarımın temel ilkelerini ve plastik unsurlarını kavrama ve uygulama becerisinin kazandırılması
3 Görülen her türlü biçim ve objeleri tasarıma dönüştürmek üzere, algılayabilme becerisinin kazandırılması
4 Metale çeşitli teknikler kullanarak form verebilme becerisinin kazandırılması
5 Mumdan kolye, küpe yüzük yapma ve modelleri ağaç haline getirip maden dökümüne çevirme becerilerinin kazandırılması
6 Takı parçalarını birleştirme, kilit sistemlerini öğrenme ve yapabilme becerisinin kazandırılması
7 Teknolojiyi kullanarak takı tasarımı yapma becerisinin kazandırılması
8 Kişiye özel ve artistik takı tasarlama ve uygulama becerisinin kazandırılması
9 Çeşitli materyaller kullanarak takı tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisinin kazandırılması
10 Form ve inşa becerisinin kazandırılması
11 Tek bir konu çerçevesinde araştırma yaparak 4 yarı yılın sentezinden oluşan özgün tasarımlar ortaya koyabilme becerisinin kazandırılması
12 Tasarımlara alt yapı ve entelektüel birikim oluşturması ve sanat kültürünün yükseltilmesi için teorik sanat eğitimi bilgilerinin verilmesi
13 Uygulama alanı ile ilgili iş ve sosyal güvenlik esaslarının kavratılması ve atölyede kullanılan her türlü malzemenin güvenlik esasları ile birlikte tanıtılması
14 Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma.
15 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.
16 Kuyumculukta kullanılan metallerin kimyasal özelliklerinin tanıtılması ve malzeme bilgisinin verilmesi
17 Kuyumculukta kullanılan değerli ve yarı değerli organik ve inorganik taşların tanıtılması
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSB113 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 KMY169 Meslek Kimyası Zorunlu 1 0 1
4 TBY101 İş Güvenliği Zorunlu 1 0 1
5 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
6 UTY101 Teknik Resim ve Perspektif Zorunlu 2 1 5
7 UTY103 Temel Tasarım Eğitimi I Zorunlu 2 1 4
8 UTY105 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 3 2 5
9 UTY107 Grafik Tasarımı I Zorunlu 2 1 4
10 UTY109 Süsleme Terminolojisi I Zorunlu 1 1 2
11 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
3 UTY102 Gemoloji Zorunlu 2 0 2
4 UTY104 Temel Tasarım Eğitimi II Zorunlu 1 1 3
5 UTY106 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu 2 2 5
6 UTY108 Grafik Tasarımı II Zorunlu 1 1 3
7 UTY110 Süsleme Terminolojisi II Zorunlu 1 0 2
8 UTY112 Takı Tasarımı I Zorunlu 2 2 4
9 UTY114 Takı Yapım Teknikleri I Zorunlu 2 2 4
10 UTY116 Renk Bilgisi Zorunlu 1 0 1
11 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 18 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 UTY200 Staj Uygulaması Zorunlu 0 0 2
2 UTY201 Metali Şekillendirme Zorunlu 2 2 4
3 UTY203 Mum Model I Zorunlu 2 2 4
4 UTY205 Takı Tarihi Zorunlu 1 0 1
5 UTY207 Birleştirme Teknikleri I Zorunlu 2 2 3
6 UTY209 Estetik ve Sanat Kavramları Zorunlu 1 0 1
7 UTY211 Bilgisayar Destekli Tasarım CAD/CAM I Zorunlu 2 1 4
8 UTY213 Takı Tasarımı II Zorunlu 2 1 4
9 UTY215 Takı Yapım Teknikleri II Zorunlu 2 2 4
10 UTY217 Kişiye Özel Takı Zorunlu 1 1 3
Toplam 15 11 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 UTY202 Çağdaş Takı Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 UTY204 Mum Model II Zorunlu 2 2 5
3 UTY206 Döküm Zorunlu 2 1 3
4 UTY208 Birleştirme Teknikleri II Zorunlu 2 2 4
5 UTY210 Obje Tasarımı Zorunlu 1 1 2
6 UTY212 Bilgisayar Destekli Tasarım CAD/CAM II Zorunlu 2 2 4
7 UTY214 Takı Tasarımı III Zorunlu 2 1 4
8 UTY222 Bitirme Projesi Zorunlu 0 2 3
Toplam 13 13 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2

^