Önlisans Programları
Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Moda Tasarımı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Moda Tasarım Programı 2010-2011 eğitim öğretim döneminde, örgün eğitimde 30 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Moda Tasarım Teknikeri
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tasarım Bölümü'ne ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sayısal ağırlık puanı ile kayıt yapılabilir. Ayrıca Meslek Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi bölümü mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, Bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile Bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.
Program Profili
Geniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; temel sanat eğitimi, sanat tarihi, moda resimi ve illüstarasyonu, deneysel giysi tasarımı gibi derslerle giysi tasarımının temel prensiplerini, tekstil konfeksiyon üretim sürecini, giysi tasarım ve ürün geliştirme sürecini, tekstil malzeme ve özelliklerini, giysi üretiminde kullanılan ana ve yardımcı malzemelerini ve özelliklerini, işletme ortamında giysi üretiminde kullanılan temel teknikleri, makine ve aletlerin kullanımını, bilgisayar kullanmayı ve sanayide kullanılan CAD/ CAM ve benzeri programları kullanmayı, bilgisayarda giysi tasarımı yapmayı, teknik rapor ve föy hazırlamayı, proje hazırlamayı, öğrenmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Konfeksiyon-hazır giyim üretimi yapan firmalar. Modaevlerive sipariş üretimi yapan firmalar. Giysi tasarımı yapan ve giysi kalıbı hazırlayarak örnek ürün geliştiren danışmanlık büroları Tekstil Konfeksiyon ve Hazır giyim üretimi yapan firmalar. (Üretim, yönetim,Planlama, Ürün araştırma ve geliştirme, Tasarım, Model uygulama, Kalite kontrol departmanlar) Modaevleri ve sipariş üretimi yapan firmalar. Hazır giyim ile ilgili Mümessil firmalar ve danışmanlık büroları.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Buradan mezun olan öğrencilerimiz Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) öngörülen puanı alanlar lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. Buradan mezun olan öğrencilerin geçiş yapabilecekleri moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, tekstil mühendisliği, tekstil ve moda tasarımı bölümleri; çeşitli üniversitelerin Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Mühendislik Fakülteleri'nde yeralmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
“Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ara sınavların %40’ı Final sınavının %60’ ı not ortalamasını verir. Ara sınav değerlendirmesini öğretim üyesi; proje çalışmaları, ödev ve laboratuar değerlendirmeleri olarak gruplandırabilir.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Nuriye İŞGÖREN Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy / İstanbul nisgoren@marmara.edu.tr 0 216 418 25 06 / 604
Bölüm Olanakları
Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı'nda 1 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere kadrolu 2 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümüzün bir uygulama atölyesi mevcuttur. Atölyede 1 overlok, 2 elektronik çok fonksiyonlu dikiş makinesi, 1 ütü sistemi, akıllı tahta ve projeksiyon bulunmaktadır. Ayrıca Giyim Üretim Teknolojisi Programı kendi atölyesini kullanma fırsatını da Moda Tasarım Programına tanımaktadır. Ayrıca TBMYO’nun sınıf ve laboratuvarları da kullanılmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Moda Tasarım alanında giysi tasarım aşamalarını tanımlama ve uygulayabilme becerisi
2 Moda Tasarımı ile ilgili alanlardaki problemlerin tanınmasını, modellenmesini ve çözümlenmesini kavrama becerisi
3 Tekstil ve konfeksiyon teknolojisi alanlarında mesleki bilgiye ve terminolojiye sahip olma
4 Tekstil konfeksiyon alanında üretim aşamaları ile iş akışını tanımlama, planlama ve uygulayabilme becerisi
5 Olası problemlerin çözümlenmesi, deneysel olarak gerçeklenmesi ve sonuçlarının yorumlanması becerisi
6 Belirlenmiş hedef doğrultusunda yeni bir ürünü tasarlama/çözümleme/ uygulayabilme becerisi
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve grup çalışması içinde yer alma becerisi
8 Kalite bilincine sahip olma ve ürün çıktılarında kalite standartlarını oluşturabilme becerisi
9 Mesleki bilgiye ulaşma ve araştırma-geliştirme becerisi
10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma
11 Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 MDY101 Tekstil Teknolojisi Zorunlu 4 0 6
3 MDY103 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 4
4 MDY105 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 2 2 5
5 MDY107 Deneysel Giysi Tasarımı Zorunlu 2 2 5
6 MDY-S1,2 Seçimlik Ders 1-2 Seçmeli 4 0 4
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 MDY102 Konfeksiyon Üretim Teknolojisi Zorunlu 3 0 4
3 MDY104 Moda Resmi ve İllüstrasyonu Zorunlu 4 2 7
4 MDY106 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu 2 2 5
5 MDY108 Kalıp Tasarımı I Zorunlu 2 2 4
6 MDY-S3,4 Seçimlik Ders 3-4 Seçmeli 4 0 4
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MDY200 Staj Uygulaması Zorunlu 0 0 2
2 MDY201 Giysi Tasarımı I Zorunlu 2 2 5
3 MDY203 Giysi Üretim Teknikleri I Zorunlu 2 2 4
4 MDY205 Konfeksiyonda Kalite Kontrol Zorunlu 3 0 3
5 MDY207 Kalıp Tasarımı II Zorunlu 2 2 4
6 MDY-S5 Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 2 5
7 MDY-S6,7 Seçimlik Ders 6-7 Seçmeli 4 0 4
8 YDI229 Mesleki İngilizce I Zorunlu 3 0 3
Toplam 18 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MDY202 Giysi Tasarımı II Zorunlu 2 2 6
2 MDY204 Giysi Üretim Teknikleri II Zorunlu 2 2 5
3 MDY206 Moda Pazarlama Zorunlu 2 0 3
4 MDY222 Bitirme Projesi Zorunlu 0 2 4
5 MDY-S8 Seçimlik Ders - 8 Seçmeli 2 2 5
6 MDY-S9,10 Seçimlik Ders 9-10 Seçmeli 4 0 4
7 YDI230 Mesleki İngilizce II Zorunlu 3 0 3
Toplam 15 8 30
Seçmeli
1 . Dönem > MDY-S1,2 Seçimlik Ders 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS110 İletişim Zorunlu 2 0 2
2 MDY109 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 0 2
3 MDY111 Moda Eğilimleri Zorunlu 2 0 2
4 TBY110 İlk Yardım Zorunlu 2 0 2
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > MDY-S3,4 Seçimlik Ders 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MDY110 Giysi Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 MDY112 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 2
3 MDY114 Moda Stilistliği Zorunlu 2 0 2
4 MDY116 Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > MDY-S5 Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MDY209 Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 MDY217 Ev Tekstili Tasarımı Zorunlu 2 2 5
3 MDY221 Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı Zorunlu 2 2 5
4 MDY223 Üç Boyutlu Kalıp Tasarımı Zorunlu 2 2 5
3 . Dönem > MDY-S6,7 Seçimlik Ders 6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISL210 İşletme Yönetimi Zorunlu 2 0 2
2 MDY211 Moda Sunum Teknikleri Zorunlu 2 0 2
3 MDY213 Mesleki Teknik Çizim Zorunlu 2 0 2
4 MDY219 Üretim Planlama Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > MDY-S8 Seçimlik Ders - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MDY208 Müşteri Odaklı Giysi Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 MDY214 Baskı Tasarımı Zorunlu 2 2 5
3 MDY216 Moda Aksesuar Tasarımı Zorunlu 2 2 5
4 MDY218 Bilgisayar Destekli Tekstil Tasarımı Zorunlu 2 2 5
4 . Dönem > MDY-S9,10 Seçimlik Ders 9-10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MDY210 Moda Fotoğrafçılığı Zorunlu 2 0 2
2 MDY212 Çağdaş Moda Akımları Zorunlu 2 0 2
3 MDY220 Süsleme Teknikleri Zorunlu 2 0 2
4 TBY210 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 2

^