Lisans Programları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Dünyada öğretim teknolojileri alanının tarihçesi her ne kadar 20. yüzyılın başlarına dayanmakta olsa da, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölümümüzün önceki başkanları Prof. Dr. Hikmet SAVCI (1998 - 1999) ve Prof. Dr. Esat HAMZAOĞLU'dur (1999 - 2000).
Kazanılan Derece
Bölümümüzde başarılı bir şekilde çalışmalarını bitirenlere lisans diploması verilmektedir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüzde YÖK'ün belirlediği şartlarla öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan YGS-I sınav sonuçları ile bölümümüze yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencinin daha önce tamamlamış veya devam etmekte olduğu formal yüksek öğrenimde almış oldukları dersler, üniversitenin ilgili yönergeleri çerçevesinde bazı derslerin yerine sayılabilmektedir ve bu derslerden muaf sayılmaktadır. Ayrıca, öğrenciler ilk kayıt sürecinde, İngilizce veya başka yabancı dil biliyorlarsa (formal veya non-formal şekilde öğrenilmiş) rektörlük tarafından yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girerek, bu derslerden de muaf olabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK'ün belirlediği koşullar ve kurallar haricinde bölümün herhangi bir yeterlilik koşulu veya kuralı mevcut değildir.
Program Profili
Program yarıyıl esasına dayalı toplam 8 yarıyıl ve 4 yıllık bir programdır. Alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşmaktadır. Program eğitim dili Türkçedir. Bölümümüzde bir adet profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi ve üç adet araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, başka bölümde olup bölümümüzde görevlendirilmiş bir araştırma görevlisi ve ÖYP programıyla gelmiş bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, yarı zamanlı olarak ders vermekte olan üç hocamız vardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun öğrencilerimiz; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği yanı sıra, bilgi-bilişim merkezi yöneticiliği ve danışmanlığı, ölçme ve değerlendirme uzmanlığı, yazılım-tasarım geliştirme uzmanlığı, bilgisayar sistemleri ve web tasarımcılığı, bilgisayar programcılığı, ağ yöneticiliği, sistem ve multimedya tasarımcılığı, multimedya ve grafik tasarımcılığı, test ve değerlendirme uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölümümüzden başarıyla mezun olan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora alanında çalışmalarına devam etmelerine imkan tanınmaktadır. Her ne kadar bu geçişler YÖK mevzuatı gereğince yapılsa da, özetle aşağıdaki kriterler geçerlidir. Detaylı bilgi için YÖK’ün ilgili mevzuatına bakılmalıdır. Yüksek Lisansa Geçiş: Lisans derecesi, ALES, Bilim Sınavı ve Mülakat Doktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ve Mülakat
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Marmara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılmakta olup, detaylı bilgi için http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf linkinde detaylı bilgi elde edilebilir. Mevcut öğrencilerimiz için başarı puanı genel kural vizenin yüzde 40 ile final sınavının yüzde altmışı toplanarak hesaplanmaktadır. Notlandırmada bağıl değerlendirme sistemi (çan sistemi diye bilinen) geçerlidir.
Mezuniyet Koşulları
Bölümümüze başlayan öğrencilerin 8 dönemlik programın tüm derslerini alması ve başarılı olması beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Marmara Üniversitesinin ilgili mevzuatına bakınız.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Servet BAYRAM Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, BÖTE Anabilim Dalı, Göztepe Kampusu - Kadıköy/İstanbul
Bölüm Olanakları
Bölümümüz dahilinde iki adet sınıf bulunmaktadır. Sınıflarımızdan birisinde projektör mevcuttur. Diğer sınıfta ise kalemle yazılan beyaz tahta mevcuttur. Bölümümüzde ayrıca, bir adet seminer odası bulunmaktadır. Bölümümüze ait 4 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi bölüm dersleri için, 2 tanesi servis laboratuvarı olarak diğer bölümlerin hizmetine sunulmaktadır. Bilgisayar labaratuvarlarından üçünde projektör olup, bir diğerinde projektör mevcut değildir. Laboratuvarlardaki bilgisayar sayısı 19 ile 29 arası değişmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Öğrenme öğretme sürecini planlar, uygular ve yönetebilir.
2 Farklı ihtiyaçları olan öğrencileri göz önünde bulundurarak onlara uygun hedefler ve ortamlar hazırlar.
3 Öğrenmeyi etkileyen etkenleri belirleyerek, gerek sınıf ortamında gerek materyallerde gerekli değişiklikleri yapar.
4 Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme-değerlendirme araçları geliştirir ve uygulabilir.
5 Ölçme sonuçlarını uygun teknikler kullanarak değerlendirebilir, ve problemleri belirleyerek gerekli önlemleri alabilir.
6 Mesleki gelişimini devam etmek için uygun bilişim teknolojilerini kullanır ve yeni bilişim teknolojilerini takip eder.
7 Sınıf içi ve dışı etkinliklerde etik, ve teknoloji kullanımında siber etik bilincini kazanır ve bunları gelecek kuşaklara aktarma yeterliğine sahip olur.
8 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimini oluşturan disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
9 Bilişim teknolojisiyle ilgili kuram ve kavramları yerinde kullabilir.
10 Öğretime yönelik uygun teknolojileri seçerek kullanabilir.
11 Öğretim süreci içinde ve dışında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma becerilerine sahip olur.
12 Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak teknoloji destekli öğretim materyalleri tasarlayıp geliştirebilir.
13 İhtiyaca yönelik uygun bilgisayar sistemini kurarak, gerekli yazılım ve çevre birimlerini tanımlayarak kullanabilir.
14 Yazılım, donanım ve ağ unsurları için temel bakım ve onarım işlerini gerçekleştirebilir.
15 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimine ilişkin bilimsel araştırmaları anlayıp, mesleki uygulamalarda bu bilgileri kullanabilir.
16 Öğretim sürecinde öğrencilere model olabilecek genel kültür kazanımlarını gösterebilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BOTE101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I Zorunlu 3 2 9
3 EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
4 MAT125 Matematik I Zorunlu 2 2 9
5 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
6 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
Toplam 15 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BOTE102 Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Zorunlu 3 2 9
3 EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
4 MAT126 Matematik II Zorunlu 2 2 9
5 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
6 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
Toplam 15 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE201 Programlama Dilleri I Zorunlu 3 2 6
2 BOTE203 Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Zorunlu 2 2 6
3 BOTE205 Bilgisayar Donanımı Zorunlu 2 2 4
4 BOTE-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 5
5 EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
6 FZK237 Fizik I Zorunlu 3 0 4
Toplam 16 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE202 Programlama Dilleri II Zorunlu 3 2 6
2 BOTE204 Öğretim Tasarımı Zorunlu 2 2 6
3 BOTE206 Eğitimde Grafik ve Canlandırma Zorunlu 2 2 5
4 BOTE-MB Meslek Bilgisi Seçimlik Ders Seçmeli 3 0 4
5 EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
6 FZK238 Fizik II Zorunlu 3 0 4
Toplam 16 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE301 İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 5
2 BOTE303 İnternet Tabanlı Programlama Zorunlu 3 2 5
3 BOTE305 Uzaktan Eğitim Zorunlu 2 2 4
4 BOTE307 Bilim ve Teknoloji Tarihi Zorunlu 2 0 4
5 BOTE309 Özel Eğitimde Teknoloji Uygulamaları Zorunlu 2 0 4
6 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
7 EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
Toplam 15 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE302 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi Zorunlu 2 2 5
2 BOTE304 Bilgisayar Ağları ve İletişim Zorunlu 2 2 5
3 BOTE306 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 2 4
4 BOTE308 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
5 BOTE-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 2 5
6 EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
7 EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
Toplam 13 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE401 Proje Geliştirme ve Yönetimi I Zorunlu 2 2 5
2 BOTE403 Web Tasarımı Zorunlu 2 2 5
3 BOTE443 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
4 BOTE-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 3 0 5
5 BOTE-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
6 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
Toplam 12 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE402 Proje Geliştirme ve Yönetimi II Zorunlu 2 2 5
2 BOTE-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 2 7
3 BOTE-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
4 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
5 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
Toplam 11 10 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Zorunlu 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
2 . Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Zorunlu 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
3 . Dönem > BOTE-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE207 Bilgisayar Destekli Öğretim Zorunlu 3 0 5
4 . Dönem > BOTE-MB Meslek Bilgisi Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE208 Görsel Okuryazarlık ve Yaratıcılık Zorunlu 3 0 4
6 . Dönem > BOTE-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE310 Flash Uygulamaları Zorunlu 2 2 5
7 . Dönem > BOTE-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE405 Eğitimde Bilgisayar Oyunu Tasarımı Zorunlu 3 0 5
2 BOTE407 Linux İşletim Sistemi Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > BOTE-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE409 Çocukta Oyun Gelişimi ve Sanat Zorunlu 2 0 4
2 KSS433 Etkili İletişim Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > BOTE-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE404 Linux ile Web Programlama Zorunlu 2 2 7
2 BOTE406 Eğitsel Yazılımların Seçimi ve Değerlendirilmesi Zorunlu 2 2 7
8 . Dönem > BOTE-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE408 Mantık Zorunlu 2 0 4
2 KSS424 Yenilikçilik ve Girişimcilik Zorunlu 2 0 4

^